Điều gì xảy ra sau khi tôi tái định cư tại Hoa Kỳ?

Tái định cư tại Mỹ

Điều này sẽ giúp bạn hiểu những gì cuộc sống sẽ như trong năm đầu tiên ở Mỹ.

How do I get a driver's license?

Làm thế nào để lái xe? Thông tin về làm thế nào để lái xe tại Hoa Kỳ

Nhận được giấy phép lái xe và lái xe ở Mỹ.

Hướng dẫn sử dụng dịch trình điều khiển cho người tị nạn & người nhập cư

Nghiên cứu cho bài kiểm tra trình điều khiển. Trong tiếng ả Rập, Tiếng Armenia, Karen, Tiếng Nepal, và nhiều ngôn ngữ khác.

Bạn có biết? Bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được lời khuyên từ những người tị nạn và người nhập cư khác các Diễn đàn của RCO

Tìm trợ giúp gần bạn

Tìm kiếm các chương trình và các nguồn tài nguyên trong thành phố của bạn.

Bắt đầu tìm kiếm của bạn

Trường học làm việc tại Hoa Kỳ như thế nào?

Trường công lập là gì?

Nhiều người tị nạn nói rằng giúp đỡ con cái của họ có được một nền giáo dục tốt là một trong những mục tiêu chính của họ sau khi tái định cư. Trang này sẽ giúp bạn hiểu các trường Mỹ.

Làm thế nào để tìm một căn hộ hoặc nhà?

Người tị nạn nhà ở: làm thế nào để tìm một nơi để sinh sống

Tìm thấy những nhà quyền cho bạn và gia đình của bạn.

Làm thế nào để sử dụng một máy tính và các phương tiện truyền thông xã hội?

Khái niệm cơ bản máy tính

Liên kết để giúp bạn có được kỹ năng máy tính.

Làm thế nào để sử dụng phương tiện truyền thông xã hội

Thông tin về mạng chính phương tiện truyền thông xã hội như Facebook và Instagram

Làm thế nào để giữ an toàn trên phương tiện truyền thông xã hội

Làm thế nào để có được một tài khoản ngân hàng?

Thông tin ngân hàng

Đọc về tài khoản ngân hàng và thẻ debit/ATM.

Làm thế nào để ngân sách

Thiết lập một ngân sách và bắt đầu tiết kiệm tiền.

Làm thế nào làm tôi đi mua sắm tại Hoa Kỳ?

Mua sắm ở Mỹ

Các loại cửa hàng và địa điểm mua sắm. Tìm thấy những câu chuyện dân tộc cửa hàng tạp hóa và thực phẩm từ quê nhà của bạn.

Làm thế nào tôi có thể giữ an toàn?

Khi nên gọi cảnh sát?

Khi quý vị nên gọi 911? Làm thế nào bạn có thể giữ an toàn?

Tôi có thể làm gì nếu tôi muốn di chuyển đến một thành phố mới hoặc house?

Di chuyển đến một thành phố mới

Anh đang nghĩ về việc di chuyển đến một thành phố mới? Trang này có thông tin để giúp bạn chuẩn bị cho di chuyển của bạn.

Tôi có thể có vật nuôi? Tôi có thể đi săn?

Vật nuôi và vật nuôi

Tìm hiểu về việc có một con vật cưng trong căn hộ của bạn hoặc nuôi gia súc ở Hoa Kỳ.

Động vật săn bắn và hoang dã

Các thông tin cơ bản về săn bắn, Câu cá và hoang dã động vật ở Mỹ.

Làm thế nào để trả tiền thuế ở Hoa Kỳ?

Làm thế nào để trả tiền thuế?

Mỗi năm, bạn phải gửi thông tin thuế của bạn cho chính phủ, thậm chí nếu bạn không làm cho tiền bạc.