Làm thế nào sẽ ảnh hưởng đến tổng thống Trump lệnh người tị nạn tại Mỹ?

Quan trọng thông tin Cập Nhật về những thay đổi mới nhất của Trump chính để tái định cư người tị nạn và làm thế nào những thay đổi sẽ ảnh hưởng đến bạn

Chính Trump đã thực hiện một chính sách mới sẽ ảnh hưởng đến người tị nạn tái định cư tại Hoa Kỳ.

Chúng tôi hy vọng rằng chính sách này sẽ được thử thách trong hệ thống tòa án Hoa Kỳ. Hiện nay các thông tin dưới đây là đúng, nhưng nó có thể thay đổi một lần nữa sớm. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin này ngay sau khi chúng tôi tìm hiểu về bất kỳ thay đổi.

Ba bản cập nhật quan trọng

1) Hầu hết những người tị nạn từ 11 Các quốc gia sẽ không được tái định cư tại Hoa Kỳ cho tới 90 ngày và có thể còn

Chính Trump đã nói rằng Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận hầu hết những người tị nạn từ sau đây 11 Quốc gia: Ai Cập, Iran, Iraq, Libya, Mali, Bắc Triều tiên, Somalia, Sudan, Nam Sudan, Syria, Yemen, và người Palestine không quốc tịch. Sẽ có một số ngoại lệ, nhưng lúc này hầu hết những người tị nạn từ các quốc gia này sẽ không được phép để resettle tại Hoa Kỳ. Chính Trump đã nói rằng tiền được sử dụng để resettle những người tị nạn từ các quốc gia sẽ đi để giúp đỡ người tị nạn từ các nước khác.

2) Tăng cường an ninh kiểm tra sẽ bắt đầu cho tất cả những người tị nạn.

Chính quyền đang gia tăng kiểm tra an ninh và kiểm tra nền. Điều này sẽ được yêu cầu cho tất cả những người tị nạn, bao gồm cả những người đã có trải qua kiểm tra an ninh của họ.

3) Chính quyền đã tạm thời dừng (tạm dừng) Ứng dụng "Sau đây để tham gia". (Đây là những ứng dụng luật pháp để mang lại cho vợ/chồng hoặc trẻ em của bạn đến Mỹ).

Chính quyền đã tạm thời dừng (tạm dừng) Tất cả các ứng dụng I-730 FTJ. Chúng tôi không biết khi nào "Sau đây để tham gia" ứng dụng sẽ bắt đầu một lần nữa.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Nhận email với các thông tin quan trọng cho người tị nạn