Trực tuyến Trung tâm tị nạn là một trang web tạo ra cho người tị nạn và di dân ở Hoa Kỳ.

Trực tuyến Trung tâm tị nạn là gì?

Đó là một cửa, Trang web toàn diện nhà tất cả các nguồn lực và thông tin mới cần phải xây dựng thành công cuộc sống cho bản thân và gia đình của họ ở đây ở Mỹ.

Nội dung đã được curated bởi tái định cư người tị nạn và người nhập cư và được viết cho người xem ESL và những người có giáo dục chính thức giới hạn. Chương trình tiếp tục được tăng cường bởi các bản dịch tự động và hướng dẫn sử dụng và mới nhất trong kỹ thuật đa phương thức học tập. Chúng tôi sử dụng sự phát triển của công nghệ di động và sức mạnh của internet để cung cấp hỗ trợ ở đâu và khi nó là cần thiết.

RCO là duy nhất.

Trực tuyến Trung tâm tị nạn là các nguồn tài nguyên trực tuyến chỉ toàn diện cho người tị nạn và di dân ở Hoa Kỳ. Chúng tôi được sử dụng bởi người mới ở mỗi tiểu bang và có quan hệ đối tác với các cơ quan khu tái định cư và các phi lợi nhuận trên toàn quốc. Việc bổ sung các nguồn trên mặt đất của sự hỗ trợ đã tồn tại bằng cách làm cho chúng dễ hiểu và dễ tiếp cận với những người cần họ hơn.

 

RCO được hướng dẫn bởi dân phục vụ.

Trực tuyến Trung tâm tị nạn là mật thiết kết nối với cộng đồng đó cố gắng để giúp đỡ. Hơn một nửa số thành viên hội đồng quản trị của chúng tôi là những người tị nạn và người nhập cư những người đã thành công tái định cư tại Hoa Kỳ. Các chương trình được phát triển và liên tục được cải thiện thông qua một quá trình lặp đi lặp lại của đầu vào từ các cộng đồng người dùng mới, bao gồm cả các RCO tị nạn công nghệ và hội đồng tư vấn. Mỗi hành động premised trên niềm tin rằng người mới là chủ trương của họ tốt nhất.

RCO là hiệu quả về kinh tế.

Các chương trình của Trung tâm tị nạn trực tuyến là rất nhiều chi phí hiệu quả. Chúng tôi sử dụng quyền lực và tiếp cận Internet, kết hợp với sự phát triển của công nghệ cầm tay, để tạo ra các chương trình có khả năng mở rộng vô hạn. Mục tiêu của chúng tôi là giúp hàng triệu người tị nạn và di dân ở Hoa Kỳ và do đó tăng cường cộng đồng của chúng tôi, nền kinh tế của chúng tôi, và dân chủ của chúng tôi.

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể chào đón người tị nạn trong cộng đồng của bạn