Переселення в Америці

Також АнглійськаНемає англійською мовою

Переселення в Америку: Що дійсно Вам подобається як біженцю у перший рік в Америці?

What happens when you are a refugee in America?

Переселение в Америку

Resettlement in America

Коли ви вперше прибуваєте до Сполучених Штатів, напевно відчуваєте себе втомленим, збудженим та переляканим.

Arriving in the United States

Переселення в Америку

When you first arrive in the United States, you will probably be greeted at the airport by volunteers from your resettlement agency. They will take you to your apartment. The organization that is helping you only has a small amount of money to find you a place to live. This means the apartment might be small and might only have a few things in it. American families probably donated household items, such as a bed and table, for your apartment.

Вас напевно забирають з собою волонтери від агенству з переселення у аєропорту. Вони дадуть вам помешкання. Організація, яка допомогала Вам невеликою кількістю грошей, знаходить вам місце у житті. Це означає, що помешкання може бути маленьким та в ній можна мати тіки кілька речей. Сімї у Сполучених Штатах звичайно жертвують заїджим сімям речі для вашої квартири подібно ліжку або столу.

You will have to learn how to use the new items in your apartment – for example, your fridge, microwave and washing machine. This page on basic skills has information to help you learn how to use these items. You can visit this page to learn about food and eating in the USA.

Ви будете вивчати як використовувати нові речі у вашому помешканні. Деякі вироби будуть речами, які Ви ніколи не бачили раніше, як мікроволновка- обладнання яке гріє вам їжу. Ця сторінка “основних навичків (майстерність)” має інформацію, щоб допомогти вам вивчити використання нових речей у вашому помешканні.

Your caseworker

Cоцробітник

After you arrive, you will be assigned to a caseworker. This person will help you adjust to the USA. Your caseworker will probably be very busy helping other families, too. Your caseworker must follow the many rules of refugee resettlement. It is important to maintain a good relationship with your caseworker.

Вам буде призначен соцробітник та буде зустріч з ним протягом тижня вашого прибуття. Соцробітник – особа, яка буде намагатися допомогти Вам до призвичаювання до Сполучених Штатів та в пошуках роботи в Америці. Ваш соцробітник певно буде дуже зайнятий, але буде намагатися найкраще допомогти Вам. Робота соцробітника – тяжка праця. Ваш соцробітник повинен додержуватись правил біженців при переселенні та іноді буде казати ні вашим питанням чи вимогам. Це важливо Вам намагатися мати гарні відношення з вашим соцробітником.

You will have to complete a lot of paperwork. This paperwork is required for you to receive money. Depending on what state you live in, you will receive a small amount of money for your family. This might be called Refugee Cash Assistance or it might be called Temporary Assistance for Needy Families. You will probably also receive something called “food stamps” or SNAP. This is to pay for groceries. You can learn more about the benefits you might receive at this page on public benefits.

буде проходити медичний огляд

Medical exams

Ви будете заповнювати документи. Це означає, що Ви будете читати та підписувати багато документів. Ці документи вимагають від Вас отримати гроші,щоб допомогти Вам. У залежності від якої держави прибули, Ви отримаєте невелику кількість грошей для вашої сімї. Це може мати назву “Допомога грошми біжінцям” або може мати назву” Тимчасова допомога потребуючим сімям”. Ви певно також отримуєте те, що має назву” Штамп на продукти” або SNAP Це буде допомагати Вам платити в бакалійних магазинах. Ви можете вивчати більше про виплати, які Ви можете отримати на сторінці “Громадські виплати”.

Everyone in your family will have to get medical examinations. You probably had a medical exam before you came to America. You and your children may have to get vaccinations to prevent you from getting diseases. To learn more about healthcare in the US, visit this page on the US medical system. If you have a medical problem, you should see a doctor during the first eight months you are in the US, because you have good medical insurance.

Кожний у вашій сімї буде проходити медичний огляд до того як приїде у Сполучені Штати.

Enrolling your children in school

Кожний у вашій сімї буде проходити медичний огляд до того як приїде у Сполучені Штати. Кожний у вашій сімї буде проходити медичний огляд до того як приїде у Сполучені Штати. Ви та Ваше дитя може отримати вакцінацію, яка допоможе запобігти хворобу. Шоб пізнати більше про охорону здоровя у Сполучених Штатах, відвідайте сторінку ” Медична система” у Сполучених Штатах. Якщо у Вас медична проблема, Ви можете намагатися відвідати лікаря, щоб бути на обліку перші 8 місяців перебування в Сполучених Штатах, доки Ви не будете мати гарне медичне страхування.

If you have children, you must enroll them in school. You can read this page on public schools to learn more about US schools. Most states require children ages 5 to 18 to attend school.

Школа

You may want, or need, to send younger children to preschool. There are also free programs called HeadStart and early Headstart for children who are too young for school.

Коли Ви маєте дитину, Вам треба зареєструвати її до школи. Ви можете читати про це на сторінці ” Громадянські школи”, щоб вивчити більше про школу у Сполучених Штатах. Більшість держав вимагає присутності дітей у школі від 5 до 18 років. Ви можете побажати, коли необхідно відправити дитину на дошкільне навчання. Існує національна програма, яка має назву” Головний старт”, де ви можете відправити дитину в віці 3+ на дошкільне навчання.

допомагати Вам в придбанні роботи

Finding a job

Ваше агенство з переселення та соцменеджер будуть допомагати Вам в придбанні роботи. Mета Уряду для переселенців в Америці – самостійність Це означає, що Уряд хоче, щоб Ви отримали роботу так швидко наскільки для Вас можливо. Ви певно будете вимагати першої запропонованої Вам роботи. Ви можете не бажати цю роботу. Важливо нагадати, що Ви можете підшукати кращу роботу. Щоб вивчити більше про знайдену роботу або отримати кращу роботу, відвідайте сторінку” Карєра”.

Your resettlement agency and case manager will help you get a job. As a refugee, you can start working immediately by showing the entry stamp on your passport. The goal of the US resettlement program is “self-sufficiency.” This means the government wants you to get a job as soon as you can. You will probably be required to take the first job you are offered. You might not want to have this job. It is important to remember that you can keep looking for a better job. To learn more about finding a job or getting a better job, you can visit our career page.

Соціальне страхування

Getting a Social Security number

Ви також можете звернутися за номером у “Соціальне страхування”. Ваш соцробітник мабуть допоможе Вам це зробити. Цей номер показує, що Ви можете жити та працювати у Сполучених Штатах. Коли Ви працюєте, частину ваших грошей використовують як податки, який Ви сплачуєте Уряду та якусь кількість за соціальне страхування.

You also have to apply for a Social Security number. Your caseworker will probably help you do this. This is a number that shows you can live in the US. When you work, some of your money is taken out of your paycheck as taxes and some for social security.

як керувати їм

Learn how to drive

Вам треба вивчити як отримати авто та як керувати їм. У Сполучених Штатах Ви повинні пройти тест та заробити вашу ліцензію водія для того, щоб керувати транспортом. Ви також сплачуєте за вашу машину, страхування за вашу машину та за вартість обслуговування її.

You will need to learn how to take the bus or how to drive. In the US, you must pass a test and earn your driver’s license in order to drive. You also have to pay for your car, insurance for your car, and the cost of maintenance.

вивчені англійської мови

Learn English

Особливо важливо, щоб Ви зосердилися на вивчені англійської мови. Мабуть це найбільш важлива річ, щоб Ви допомогли досягти успіху у вашій сімї. Мабуть це найбільш важлива річ, щоб Ви допомогли досягти успіху у вашій сімї. Ваше агенство з переселення буде мабуть записувати Вас до англійського класу. Ви можете також користуватися “англійським оnline класом” або знайти класи в інших місцях вашого суспільства. Також важливо намагатися допомогти вашим дітям вивчити вашу національну мову.

It is very important that you focus on learning English. This is probably the most important thing you can do to help your family succeed. Your resettlement agency will probably sign you up for English classes. You can also take English classes online or find classes at other places in your community. It is also important to try to help your kids learn your native language.

Амеріканської культури

Adjust to American culture

Впродовж цього періоду Ви також будете вивчати адаптуватися до Амеріканської культури. Ви можете сумувати іноді за своєю країною. Це звичайно називають “культурний шок (стрес). Важливо, щоб Ви памятали Ваші культурні цінності та щоб вони приносили активи у Сполучені Штати. Ви можете допомагати викладати амеріканцям про вашу культуру.

During all of this time, you will also be learning to adapt to American culture. You may face culture shock. It is important that you remember you culture is valuable and that you bring lots of assets with you to the United States. You can help teach Americans about your culture.

Green карту

After one year, get a Green Card

Через рік після Вашого прибуття у Сполучні Штати, ви можете звернутися до ПМП (постійне місце проживання) або отримати Green карту. Ваш соцробітник звичайно допоможе Вам звернутися до Установ.

One year after you have arrived in the US, you can apply for permanent residency (a green card). Your caseworker will probably help you apply.

Після Вашого першого року поселення у Америці певно перестанете бачити соцробітника. Існують ще багато інших організацій та людей, які можуть допомагати Вам у Сполучених Штатах. Коли Вам треба допомога знаходження програми у суспільстві, Ви можете досліджувати наші дані” Місцевих ресурсів”.

After the first year, you will probably stop seeing your case worker. But, there are still lots of other organizations and people that can help you in the US. If you need help finding programs in your community, you can search our database of resources In Your City.

Переїзд у нове місто

Moving to a new city

Іноді біженці вирішують, що їм не подобається місто, куди вони поселені та хочуть переїзжати до нового містa. Доки будуть виплати, ви можете переїзжати ближче до сімї або друзів, чи в місто, де гарна робота. Це може бути також дуже важко. Важиво знати, що коли Ви переїзжаєте, ви можете повторно звернутися за вашими виплатами. Коли Ви маєте думку про переїзд на нове місце, будь ласка відвідайте цю сторінку ” Переїзд у нове місто” , до того як переїдете.

Sometimes, refugees decide they do not like the city they were resettled and they want to move to a new city. While there can be benefits to this if you can move closer to family or friends or somewhere with a good job, it can also be very hard. It is important to know that when you move, you have to reapply for your benefits. If you are thinking about moving to a new place, please read this page on moving to a new city before you move.

диплом висшої школи

Finish high school and earn your GED

Після Вашого першого року для того, щоб отримати кращу роботу вам треба закінчити освіту, особливо, коли Ви не закінчили вуз у своїй деражаві. RCO має програму, яка допомагає Вам отримати диплом висшої школи. Ви можете відвідати сторінку, де більше інформації про можливість коледжу та інших статутів у Сполучених Штатах.

After your first year, in order to get a better job, you may also need to finish your education, especially if you did not finish high school in your country. The RCO has a free program to help you earn your high school equivalency diploma. You can visit this page to learn more about college and other educational opportunities in the USA.

Воззєднання сімї

Bring your family to the United States

Ви можете звернутися в агенство, щоб привезти інших членів сімї у Сполучні Штати. Взагалі, вам треба звернутися, щоб це зробити, за період перших двох років вашого знаходження у Сполучених Штатах. Для кращого ознайомлення Ви можете відвідати сторінку ” Воззєднання сімї”. aбо поспілкуватися з вашим соцработніком про це.

You may also want to apply to bring other family members to America. In general, you need to apply to do this within the first two years you come to the USA. You can visit this page on family reunification to learn more or talk to your caseworker about it.

Коли Ви маєте більше питань про ваший перший рік знаходженняу Сполучених Штатах, ви можете відвідати форум – оnline центру біженців.

If you have more questions about your first year in America, please visit our online forums so you can ask questions.

Ця сторінка допомогли вам? Усміхнене обличчя Так Хмуритися обличчя Ні
Дякуємо вам за ваш відгук!