Araba kullanmayı? Amerika Birleşik Devletleri'nde sürücü hakkında bilgi

Ayrıca İngilizceİngilizce

How do learn to drive

How do learn to drive

Amerika'da sürüş başlatmak için, nasıl güvenli bir şekilde kullanmayı ve ABD yasaları sürüş biliyorsun gösterilen bir testi geçmek için öğrenmek gerekir.

In order to start driving in America, you must learn how to drive safely and to pass a test showing you know the US driving laws.

Her devlet, arabayı kullanmayı planlıyorsanız bir ehliyet almak gerekir, ve farklı bir konuma taşırsanız bu durumda yeni bir lisans için eski senin ruhsat değişimi gerekir. Götürmek-e doğru iş için ya da iş için gerekebilir.

Every state requires you to get a driver’s license if you plan on driving, and if you move to a different state you must exchange your old license for a new license in that state. You may need to drive to work or for work.

Sürücü belgesi almak

Getting a driver’s license

Bazı topluluklar yasadışı sürüş veya nasıl kullanacağını bilmeden mülteciler ile ilgili sorunlar vardı.

Some communities have had problems with refugees driving illegally or not knowing how to drive.

ABD eyaletlerinde farklı sürüş yasalar vardır. Bu yasalar bir sürücü kılavuzu okuyarak öğrenebilirsiniz (kuralları el kitabı). Web sitesi DMV.org PDF'leri sürücünün vardır ’ s kılavuzları her durum için. Bir kez okudum ve yasaları anladım, yazılı bir sınav ve bir sürüş testi-e doğru almak senin ruhsat almak gerekir. Bu test önceden planlamak gerekecektir, ya online ya da ziyaret ya da motorlu taşıtlar ofis arama tarafından bu evinize yakın bir. Test almak ve almak senin ruhsat için bir ücret ödemek zorunda.

Each state in the US has different driving laws. You can learn these laws by reading a driver’s manual (handbook of rules). The website DMV.org has PDFs of the driver’s manuals for each state. Once you have read and understood the laws, you will need to take both a written test and a driving test to get your license. You will need to schedule this test ahead of time, either online or by visiting or calling the DMV office that is closest to your home. You have to pay a fee to take your test and get your license.

Araba sigortası

Car insurance

Araba sigortası ücreti bir kaza ya da yaralanma durumunda kapsar. Sürücü birisi yaralı ya da başkasının mülkiyet durumunda tüm arabalar üzerinde temel sigorta yasaların gerektirdiği. Ayrıca kendi araba hasar maliyetini karşılamak için sigorta alabilirsiniz, ve araba hırsızlığı için.

Car insurance covers costs in the event of an accident or injury. The law requires basic insurance on all cars in case the driver injures someone or damages someone else’s property. You can also get insurance to cover the cost of damage to your own car, and for car theft.

En azından temel araba olması gerekir yasal olarak sürücü için sigorta. Eğer bir arkadaş bile kullanıyorsanız ’ s araba, sürüş araba sigortalı emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır. Sigorta belge polis tarafından durdurulur göstermek için arabada tutulmalıdır.

You must have at least basic car insurance in order to drive legally. Even if you are driving a friend’s car, it is your responsibility to make sure that the car you are driving is insured. The insurance document should be kept in the car to show if you are stopped by police.

Araç kayıt

Car registration

Araba kaydıdır her yıl devlete ödenen vergi. Bu yolda arabayı almasına izin veriyor ve plaka için öder. Kayıtlı olmayan bir araba sürmek için yasal değil. Sicil belgesi polis tarafından durdurulur göstermek için arabada tutulmalıdır.

Car registration is a tax paid every year to the state. It allows you to take the car on the road and pays for your license plates. It is not legal to drive a car that is not registered. The registration document should be kept in the car to show if you are stopped by police.

Güvenlik ve sürüş ipuçları

Safety and Driving Tips

ABD yasaları sürüş sırasında sizi korumak için vardır. Bu yasalar her zaman izlemeniz gerekir. Bu yasalar ülkenizde farklı olabilir. Devlet için belirli yasalar öğrenmek gerekir. İşte en devletler gerektiren bazı önemli güvenlik kuralları:

The US has laws to protect you while you are driving. You must always follow these laws. These laws may be different than in your home country. You will need to learn the specific laws for your state. Here are some important safety rules that most states require:

Oto Koltuğu

Car seats

Bebek ve çocuklarda koltuk araba kendi boyutuna uygun güvenli bir şekilde arabaya sarılı binmek gerekir. Çocuk Oto Koltuğu kullanarak durdurabilirsiniz yaş durumuna göre değişir. Emin değilseniz, Yerel motorlu taşıtlar Bürosu iletişim. Hiç bir çocuk kucağında sürüş veya araca binme basılı tutun; hem tehlikeli hem de yasadışı.

Infants and children must ride in car seats appropriate to their size that are strapped securely in the car. The age children can stop using car seats varies by state. If you are unsure, contact your local DMV office. Never hold a child in your lap while driving or riding in a vehicle; it is both dangerous and illegal.

Emniyet kemeri

Seat belts

Bir araba ya da ABD'de bir Araba sürme sırasında emniyet kemeri takmalıdır. Herkes araca emniyet kemeri takmalıdır, sürüş veya bir yolcu gibi sürme. Nedeni, içinde a gürültüyle çarpmak, bir kişi bir emniyet kemeri olmadan onların koltuktan sineği olabilir, diğerleri gibi ya da kendisi ağır yaralı.

You must wear a seat belt while driving a car or riding in a car in the US. Everyone in the vehicle must wear a seat belt, whether driving or riding as a passenger. The reason is that, in a crash, a person without a seat belt could fly out of their seat, injuring others as well as himself or herself.

Kask

Helmets

Eğer sen sürme veya bir motosiklet sürüş, bir kask giymeli. Hemen hemen her devlet ABD'de motosiklet kask takmaları gerektirir.

If you are riding or driving a motorcycle, you should wear a helmet. Almost every state in the US requires motorcyclists to wear helmets.

İçme

Drinking

Alkol önce veya sürüş sırasında izin verilmez. Bu çok önemli çünkü içmek ve götürmek ve büyük para cezaları ödemek ya da hapse bile hapis edilecektir Eğer lisansını kaybedebilir. Aynı zamanda ciddi yaralama veya öldürmek birisi eğer içmek ve götürmek olabilir.

You are not allowed to drink alcohol before or while driving. This is very important because you can lose your license if you drink and drive and be required to pay huge fines or even serve time in jail. You could also seriously injure or kill someone if you drink and drive.

Cep telefonları ve diğer dikkat dağıtıcı

Cellphones and other distractions

ABD'de bazı eyaletlerde sürüş yaparken, telefonla konuşmak yasadışıdır. Manifatura hemen hemen tüm eyalette yasaklandı. Cep telefonları yoldan azalabilir. Telefonunuzu kullanmaya ihtiyacınız varsa, kenara. Bizim şehirler, giderek artan sayıda de diğer dikkat dağıtıcı yasaklayan, yeme gibi, kahve içme, ya da evcil hayvan için katılıyor.

It is illegal to talk on your phone while you are driving in some states in the US. Texting is banned in almost all states. Cell phones can distract you from the road. If you need to use your phone, you should pull over. A growing number of US cities are forbidding other distractions as well, such as eating, drinking coffee, or attending to pets.

Araçlarda çocuk

Children in vehicles

Genellikle arabada olmadığında çocuklar arabada bırakın izin verilmez. Örneğin, bir markete giderseniz çocuklarınız sizinle getirmek gerekir. Tek başına, onlar dışarı çıkmaya çalışan yaralı olmak, Debriyaj ve fren yayın, aşırı ısınma veya dondurma, Sen kilit, veya eksik gitmek.

You are generally not allowed to leave your children in your car when you are not in the car. For example, if you go into a store you must bring your children with you. If left alone, they could be injured trying to get out, release the brake or clutch, overheat or freeze, lock you out, or go missing.

Ne zaman yorgun sürüş

Driving when tired

Eğer yorgun iseniz sürücü değil. Eğer araç ve sürücü için çok yorgun olduğunu fark, sinyal ve kenara çek nerede sen trafik ve tıkayan değil güvenli bir konuma tehlikede değildir. Otoyollar üzerinde belirlenen dinlenme yerleri vardır. Sen şekerleme yaparken her zaman senin kapıları kilitle.

Do not drive if you are tired. If you are in your car and realize you are too tired to drive, signal and pull over to a safe location where you are not obstructing traffic and you are not in danger. On freeways there are designated rest areas. Always lock your doors while you nap.

Korna çalmak ve diğer gürültü

Honking and other noise

Güvenliği için bir endişe değilse boynuz kullanmaktan kaçının. Bazı bölgelerde, gereksiz yere veya belirli saatlerde korna kullanmak yasak. Yüksek sesle radyolar da bazı bölgelerde cesareti veya yasadışı kullanmaktır.

Avoid using your horn unless there is a concern for safety. In some areas, it is illegal to use the horn unnecessarily or during certain hours. The use of loud radios is also discouraged or illegal in some areas.

Kilit ve anahtarları

Locks and keys

Araç hırsızlığı ve araç hırsızlığından bir sorun bazı alanlarda. Araba kapıları kilitlemek önemlidir, Hatta arabada iken, ve çıkarken, anahtarları al. Değerli görünümü'nden kaldırmak.

Vehicle theft and theft from vehicles is a problem in some areas. It is important to lock your car doors, even while in your car, and take your keys when you leave. Remove valuables from view.

Evcil hayvan araçlarda

Pets in vehicles

Hava çok sıcak veya çok soğuk genellikle 70 ° F üstünde veya altında 40 ° F ise, Evcil hayvan arabada bile windows açık bırakmak için kötü bir fikirdir, Onlar ölebilir. Evcil hayvan bir sürücü bir arabadan kilitlemek için bilinmektedir, Bu yüzden her zaman bir anahtar kulak.

If the weather is very hot or very cold typically above 70°F or below 40°F, it is a bad idea to leave pets in the car even with the windows open, because they could die. Pets have been known to lock a driver out of a car, so always keep a key on you.

Kazalar

Accidents

Kaza sırasında alırsanız sürüş, durdurmak gerekir. Durmadan kaza mahalline bırakmayın. Araç hala çalışıyorsa, yolun kapalı çekmek deneyin. Kimse zarar ise, Sana nasıl hitap etmeliyim 911 hemen.

If you get in an accident while you are driving, you must stop. Do not leave the scene of the accident without stopping. If your car is still working, try to pull off of the road. If anyone is hurt, you should call 911 immediately.

Hiç kimse zarar ise, adını yazmalısınız, telefon numarası, Adres, sürücü ’ s plakası, plaka numarası, ve kişinin sigorta bilgilerini sen vurmak ya da kimin vurduğunu. Tanık insanlar olsaydı (gördüm) kaza, Sen de onların isimleri ve telefon numaralarını toplamak gerekir. Bir kameranız varsa, herhangi bir hasar fotoğraf çekebilirsiniz. Ayrıca kaza konumunu yazmak ve konumunun de fotoğraf çekmek.

If no one is hurt, you should write down the name, phone number, address, driver’s license number, license plate number, and insurance information of the person you hit or who hit you. If there were people who witnessed (saw) the accident, you should also collect their names and phone numbers. If you have a camera, you can take pictures of any damage. You should also write down the location of the accident and take pictures of the location as well.

Kazadan sonra, kaza sigorta şirketiniz için hemen raporlamalıdır.

After the accident, you should report the accident to your insurance company immediately.

Kötü hava şartlarında sürüş

Driving in bad weather

Nerede ABD'de İskan bağlı olarak, Hava çok kendi ülkenizde farklı olabilir. Bu ilk seferin ekstrem koşullarda sürüş olabilir.

Depending on where you are resettled in the US, the weather may be very different from that of your home country. It may be your first time driving in extreme conditions.

Yolun buzlu veya karlı ise, sen-meli kaçmak sürüş. Eğer sürücü gerekir, yavaş yavaş gidin ve kar lastiği veya zincirleri senin lastikler üzerinde kullanın. Zincirleri dursan iyi buz veya kar yardımcı olabilir.

If the road is icy or snowy, you should avoid driving. If you must drive, go slowly and use snow tires or chains on your tires. Chains can help you stop better in ice or snow.

Bir acil durum kiti Emanet öğeleri içeren araç paketi, bir ilk yardım kiti gibi, ekstra sıcak giysiler, su, Zincirler, bir kar küreği, ve bir el feneri.

Pack an emergency kit in your car that contains safety items, such as a first aid kit, extra warm clothing, water, chains, a snow shovel, and a flashlight.

Demirleyecek yer öfke

Road rage

Demirleyecek yer öfke öfke insanları tanımlamak için bir terim hissediyorum ne zaman onlar sürücü olduğunu. İnsanların bağırmak veya korna çal veya sürücü sürüş konusunda kızgın olmaları durumunda sana yakın için. Sen kullanırken bir hata yaptım fark ederseniz, Sen üzgünsün kişi göstermek için el sallar mısın. Eğer birisi demirleyecek yer öfke ve sana kızgın, Yanıt vermeyen. Sadece mümkün olduğunca sakin bir şekilde olarak sürmeye devam et ve çıkış yollarını olsun çalışın. Yüzleşmek veya kızgın bir sürücü meydan değil, ve kızgın ya da üzgün olduğunda sürücü değil. Sürüş konsantrasyon ve sabır çok alır.

Road rage is a term to describe the anger people feel when they drive. People may yell or honk or drive to close to you if they are angry about your driving. If you realize you made a mistake when you are driving, you can wave to show the person you are sorry. If someone has road rage and is angry at you, do not respond. Try to just keep driving as calmly as possible and get out of their way. Do not confront or challenge an angry driver, and do not drive when you are angry or upset. Driving takes a lot of concentration and patience.

Bunlar ABD'de sürüş daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için tüm sadece öneriler.. Bu bilgilerin hiçbiri yasal tavsiye olarak tasarlanmıştır. Sürüş hakkında herhangi bir sorunuz yönlendirilmelidir Eyalet motorlu taşıtlar daireleri veya yerel polis.

These are all just suggestions to help you better understand driving in the US. None of this information is intended as legal advice. Any questions about driving should be directed to state DMV offices or local police.

Bu sayfa yardım ettin mi? Gülen yüz Evet Kaşlarını yüz Hayır
Görüşleriniz için teşekkür ederiz!