จากค่ายผู้ลี้ภัยจะพลาดประกวดมินนิโซตาสหรัฐอเมริกา

ที่ศูนย์ผู้ลี้ภัยออนไลน์, เราเชื่อว่า ผู้มาใหม่ทำให้ประเทศของเราน่าอยู่ขึ้น

บุคคลที่เรามีแสดงตรงนั้น – พวกเขาเป็นตัวอย่างของวิธีที่ผู้อพยพและผู้ลี้ภัยที่นำไปสู่ประเทศของเรา.
สนใจในการแนะนำหรือต้องการเสนอชื่อบุคคลได้มีส่วนร่วม, อีเมล wilsบน@thereFugeecenter.org