Radnici’ prava

Takođe na engleskomNe zna engleski

Kada pronađete posao, Imate odredjena prava da te zaštitim na poslu. U USA, everyone must be treated fairly. Your boss must follow laws or he/she will be fined or punished by the law. Read to learn more about workersrights in the USA.

Once you find a job, you have certain rights to protect you at work. In the USA, everyone must be treated fairly. Your boss must follow laws or he/she will be fined or punished by the law. Read to learn more about workers’ rights in the USA.

Workers' rights - woman worker

Workers' rights - woman worker

The government in the USA has workers’ prava zakone koji kažu koliko para morate napraviti. Takođe postoje zakoni o koliko sati mogu da rade, i kako ti je tvoj poslodavac postupa. Vaš poslodavac mora da obezbedi bezbedan i zdrav mesto za rad. If he or she does not, they can be punished by law.

The government in the USA has workers’ rights laws that say how much money you must make. There are also laws about how many hours you can work and how your employer treats you. Your employer must provide a safe and healthy place for you to work. If he or she does not, they can be punished by law.

Minimalna zarada

Minimum wage

Federalna vlada pravi zakone za celu zemlju. Državne vlade prave zakone u svojim državama. Savezna vlada i svaka država imaju set za minimalac. Minimalac je najniži iznos koji poslodavci moraju da plate svoje zaposlene. Federalna minimalna plata $7.25 po satu. To znači da poslodavac bilo gde u Sjedinjene Države moraju da plate ti bar $7.25 po satu.

The federal government makes laws for the whole country. The state governments make laws in their states. The federal government and every state have a set a minimum wage. Minimum wage is the lowest amount that employers must pay their employees. The federal minimum wage is $7.25 per hour. This means that an employer anywhere in the United States MUST pay you at least $7.25 per hour.

Državni minimalac

State minimum wage

Ponekad je veća od federalne minimalne stanje minimalnog dohotka. Na primer, Kaliforniji je minimalne plate od $8.00 po satu. Arizona ima minimalnu platu od $7.65 po satu. U te države, poslodavci moraju da plate radnika veći iznos.

Sometimes the state minimum wage is higher than the federal minimum wage. For example, the state of California has a minimum wage of $8.00 per hour. Arizona has a minimum wage of $7.65 per hour. In these states, employers must pay workers the higher amount.

Minimalac i saveti

Minimum wage and tips

Napojnice su novac od klijenata da Hvala vam na usluzi. Napojnice nisu uključene u iznos obrok ili porez na promet. Ako radite u restoranu ili u posao gde ćete dobiti savjete od više od $30 za mesec dana, a onda ti se može koristiti kao jedan “Reиeno zaposlenih.” Reиeno zaposleni mora da se plati bar $2.13 po satu plus njihove napojnice. Savjeti mora da bude više od $5.12 na sat tako da ti se i dalje zarađuje federalne minimalne plate od $7.25 ($2.13 + $5.12 = $7.25). There are some restaurants that include the tip in the bill. When you are hired, your boss will tell you the rules about tipping. You can read more about the rules for tipped employees ovde.

Tips are money from customers to thank you for your service. Tips are not included in the meal or tax amount. If you work in a restaurant or in a job where you receive tips of more than $30 a month, then you can be employed as a “tipped employee.” Tipped employees must be paid at least $2.13 per hour plus their tips. Tips must be more than $5.12 per hour so that you are still earning the federal minimum wage of $7.25 ($2.13 + $5.12 = $7.25). There are some restaurants that include the tip in the bill. When you are hired, your boss will tell you the rules about tipping. You can read more about the rules for tipped employees here.

Jednake plate

Equal wages

U nekim zemljama, muškarci i žene plaćeni su drugačije. Međutim, NAS zakoni Ne dozvoli da ovo. Ako to radite isti posao kao kolega, Ti mora da se plati isto. Takođe treba da se iste plate prekovremeni rad, sati odmora, i bonuse. Employees should only get more if they are in different positions or do more in the same position. They can also be paid more if they have better skills or more experience in the field they work in.

In some countries, men and women are paid differently. However, US laws don’t allow this. If you are doing the same job as a co-worker, you must be paid the same. You should also get the same overtime pay, vacation hours, and bonuses. Employees should only get more if they are in different positions or do more in the same position. They can also be paid more if they have better skills or more experience in the field they work in.

Diskriminacije

Discrimination

Diskriminaciji ohrabriti poslodavce da zaposle ljude iz različitih miljea, kao i prema svima isto. To je ilegalno poslodavcu da nije unajmio zbog:

Discrimination laws encourage employers to hire people from different backgrounds and to treat everyone the same. It is illegal for an employer to NOT hire you because of:

 • Polova
 • Trka
 • Religija
 • Invaliditeta: fizi ~ kih problema ili bolesti
 • Godinama: biti 40 ili stariji
 • Nacionalnog porekla: Odakle si
 • Gender
 • Race
 • Religion
 • Disability: having physical problems or an illness
 • Age: being 40 or older
 • National origin: where you come from

Povrede na radu

Work injuries

Povrede tebi može dogoditi dok sam radio. Ako se povredite dok sam radio, Veoma je važno da odmah recite svom direktoru. Također trebate naći doktora da tretira svoje povrede. Radnici’ kompenzacije zakoni mogu zaštiti svoja prava tretmane. Neke od vaših tretman i plata bi platio za vaše preduzeće.

Injuries can happen to you while working. If you get hurt while working, it is very important to tell your manager right away. You also need to find a doctor to treat your injury. Workers’ compensation laws can protect your rights to have treatment. Some of your treatment and wages could be paid for by your company.

Pravo na privatnost

Right to privacy

Vaša kompanija nije dozvoljeno da vidi svoje lične stvari. Tvoja torbica., torbe, skladištima, i aktovke su samo za tebe. Ako primate poruke koja ima tvoje ime na njemu, vaš menadžer je dozvoljeno da to pročita.

Your company is not allowed to look at your personal things. Your purse, bags, storage lockers, and briefcases are only for you. If you receive mail that has your name on it, your manager is not allowed to read it.

Ako koristite računar za rad, Tvoj šef je dozvoljeno da pogleda u svoje e-mailove. Ako koristite telefon, neke kompanije su dozvoljene slušati tvoje telefonske pozive i poruke. Ovo se razlikuje za svaku kompaniju. Nikada ne treba da kažeš ili pisati negativne stvari o vašoj tvrtki.

If you use a computer for work, your boss is allowed to look at your emails. If you use a phone, some companies are allowed to listen to your phone calls and messages. This is different for every company. You should never say or write negative things about your company.

Nije fer prekida radnog odnosa

Unfair termination

Nepravedno terminaciju znači da si dobio otkaz iz razloga ilegalno. Ako mislite da ste izgubili posao zbog diskriminacije, povrede na radu, ili uznemiravanje, Razmisli o razgovoru sa advokatom. Postoje advokati koji pomoć osobama sa workers'rights.

Unfair termination means that you got fired for an illegal reason. If you think that you lost your job because of discrimination, a work injury, or harassment, you should think about talking to a lawyer. There are lawyers who help people with workers’rights.

Ako mislite da ilegalne stvari dešavaju u vašem radnom mjestu, Reci tvoj poslodavac. Ako vaš poslodavac nije u stanju da pomogne, Zapišite što se događa. Možda ćete morati ove informacije kasnije.

If you think illegal things are happening in your workplace, tell your employer. If your employer is not able to help, write down what is happening. You may need this information later.

Sigurnost na radu

Workplace safety

Vaš poslodavac mora da proveri na radnom mestu je sigurno i bez opasnosti. Opasnosti su stvari koje ti mogu nauditi, kao što su hemikalije ili nesigurnih alat i oprema. Ponekad, Tvoj posao zahteva da uradi nešto nesigurno. Na primer, Građevinski radnik mogao da se penje na visokih zgrada. U skladu sa zakonom, poslodavci su vam o potencijalnim opasnostima na radnom mestu. They also have to train you in a language that you understand. If you feel or see something is unsafe that your manager does not know about, tell them.

Your employer must make sure your workplace is safe and without hazards. Hazards are things that can harm you, such as chemicals or unsafe tools or equipment. Sometimes, your job requires you to do something unsafe. For example, a construction worker might have to climb up on tall buildings. Under the law, employers have to tell you about the potential dangers at the workplace. They also have to train you in a language that you understand. If you feel or see something is unsafe that your manager does not know about, tell them.

uči više

Learn more

Drugi resursi

Other resources

Pronašli pomoć blizu tebe

Koristite FindHello da biste pretražili usluge i resurse u vašem gradu.

Početak pretraživanja
Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!