Madaxweyne Trump waxaa usoo saaray amar madaxweyne kasoo isedel la taaban karo kusameeyay barnaamijka

Takođe na engleskomNe zna engleski

Madaxweyne Trump waxaa usoo saaray amar madaxweyne kasoo isedel la taaban karo kusameeyay barnaamijka

Madaxweyne Trump waxaa usoo saaray amar madaxweyne kasoo isedel la taaban karo kusameeyay barnaamijka