U ovom odeljku

Američku kulturu

Američku kulturu je veoma direktan. Mnoge izbeglice i imigranata iskusiti kulturi šok kada stignu u Americi. Pročitajte više

Naseljeni

Osnovne informacije za kad si prvi put stigao u Americi. Saznajte kako da pronađete stan. Studiram za tvoju vozačku dozvolu. Pročitajte više

Zdravstvenu zaštitu

Morat ćete naći doktora. Morate da se prijavite za osiguranje. Pročitajte više

Novac i porezi

Svi Amerikanci plaćaju porez. Saznajte više o porezima i kada treba da plaćaju porez. Saznajte kako da љtede novac. Pročitajte više

Pronašli pomoć blizu tebe

Potraga za programe i resurse u vašem gradu.

Početak pretraživanja