Kako napraviti biznis

Takođe na engleskomNe zna engleski

Kako napraviti biznis: Informacije za izbeglice i emigrant preduzetnikeSaznajte kako da napravite svoja posla

How to make a business: Information for refugee and immigrant entrepreneursLearn how to make your own business

Jesi li ikada ћelela da biste saznali kako da napravim biznis? Imam svoja posla je odličan način da bude nezavisna i da bude angažovanija u vašoj zajednici. Evo ti deset koraka koje možete preduzeti da bi napravili biznis:

Have you ever wanted to learn how to make a business? Having your own business is a great way to be independent and become more engaged in your community. Here are ten steps you can take to make a business:

Kako napraviti biznis: Informacije za izbeglice i emigrant preduzetnike1. Tvoja ideja

How to make a business: Information for refugee and immigrant entrepreneurs1. Find your idea

Početi sa super ideja! Postoje mnoge poslovne ideje na svetu, Tako da je važno da vremena da se tvoj jedinstveni ideju. Drugi dobar razlog da u poslu je da ako vidite potražnju koja nisu zadovoljene na trgu. Ako postoji potražnja za to, Možda možete da pretvorite tvoja ideja uspešnog poslovanja. Vođenje i istraživanje tržišta će takođe omogućiti da vidite ako postoji potražnja za vaš proizvod ili usluga. Možete prikupiti informacije o industriji, Kupci, i najbolja mjesta da počneš svoj posao. Neki Primjeri istraživanja tržišta su istraživanja, intervjue, i fokus grupe.

Start with a great idea! There are a lot of business ideas in the world, so it’s important to take the time to come up with your unique idea. Another good reason to start a business is if you see a demand that is not being met in the marketplace. If there is a demand for it, maybe you can turn your idea into a successful business. Conducting a market research will also let you see if there is a demand for your product or service. You can gather information about the industry, the customers, and the best places for you to start your business in. Some examples of market research are surveys, interviews, and focus groups.

2. Proceniti tvoje sposobnosti

2. Assess your skills

Pre nego što počnete biznis, Morate se zapitati: koji su tvoji talenti? Kako to radi? Ne bi trebalo da odete u poslu samo zbog novca, Izaberi oblast koja vas zanimaju. Kada pronađete nešto što vas zanima, vremena da se iskreno proceni da li imate na neophodnim setom veština da vodim posao. Imate li dovoljno znanja i iskustva da efikasno vodi posao? Ako to uradite, ti ispred nas i zaroniti u rad i saznajte s vremenom. Ali ako nemate nikakve sposobnosti ili dovoljno znanja, Postoji mnogo resursa radi lakšeg zatvorim taj razmak. You can go to your local library to rent books on business administration, take online classes, or join entrepreneurship events. Doing this will help you find the right people who would help bring your idea to life.

Before you start a business, you need to ask yourself: what are your skills? What do you like doing? You shouldn’t go into business just to make money, so pick an area that you have an interest in. After you find something that interests you, take the time to honestly assess if you have the necessary skill sets to run a business. Do you have enough knowledge and experiences to effectively run a business? If you do, you can ahead and dive into the work and learn as you go along. But if you don’t have any skills or enough knowledge, there is a lot of resources to help you close that gap. You can go to your local library to rent books on business administration, take online classes, or join entrepreneurship events. Doing this will help you find the right people who would help bring your idea to life.

3. Pisanje poslovni plan

3. Write a business plan

A business plan is a guide that outlines your business goals and how you plan to achieve them. Having a business plan is essential because it identifies the key elements of your business. If you need support to start your business, you can show your business plan to people who may be willing to support you morally or financially.

A business plan is a guide that outlines your business goals and how you plan to achieve them. Having a business plan is essential because it identifies the key elements of your business. If you need support to start your business, you can show your business plan to people who may be willing to support you morally or financially.

4. Pick a name and location

4. Pick a name and location

Your name can help you stand out from thousands of other businesses. One way you can stand out is to choose a name that’s easy for people to remember. Neka imena se lako pamte jer govore kupci tačno šta oni rade (eg Dover riblje pijace). Drugi može stajati jer su oni su kratki i brzi (eg Amazon).

Your name can help you stand out from thousands of other businesses. One way you can stand out is to choose a name that’s easy for people to remember. Some names are easy to remember because they tell customers exactly what they do (eg Dover Fish Market). Others may stand out because they are they are short and snappy (eg Amazon).

Takođe možete da odaberete neki slogan, ili slogan, koja može da bude tvoj jedinstveni prodajni predlog (USP-A). USP je strategija možete koristiti za razlikovanje tvoj posao od svih ostalih. Trebalo bi jedinstvene za vas, i morate biti u stanju da dokažem i Pogubite ga. To mora da je kratku frazu koja ljudi mogu da se setim i treba da piљe u korist to kupci će dobiti.

You can also choose a slogan, or tagline, which can be your unique selling proposition (USP). USP is a strategy you can use to distinguish your business from everybody else. It should be unique to you, and you have to be able to prove it and execute it. It must be a short phrase that people can remember and should state the benefit that the customers will get.

Kao drugo, Potrebno je da pronađete lokaciju za vaš posao. U zavisnosti od tvoje vrste preduzeća, lokacija može uticati i na uspeh vašeg poslovanja. Uverite se da istražite i pronaći pravu lokaciju. U nekim slučajevima, najjeftinija lokacija može biti najbolje da sačuvate novac. U drugim slučajevima, you won’t succeed unless you are in a prime location where people can see you.

Secondly, you need to find a location for your business. Depending on your type of business, your location may also affect the success of your business. Make sure you research and find the right location. In some cases, the cheapest location may be the best to save money. In other cases, you won’t succeed unless you are in a prime location where people can see you.

5. Choose your business structure

5. Choose your business structure

There are several types of businesses in the United States. They have different requirements and structure. The most common types of businesses are; Sole Proprietorship, Partnership, Corporation, and Limited Liability Company. All of them have pros and cons when it comes to setting up your business structure. The important thing is to understand what your business needs are and choosing the right business structure would fit your business needs. Learn more about business structures.

There are several types of businesses in the United States. They have different requirements and structure. The most common types of businesses are; Sole Proprietorship, Partnership, Corporation, and Limited Liability Company. All of them have pros and cons when it comes to setting up your business structure. The important thing is to understand what your business needs are and choosing the right business structure would fit your business needs. Learn more about business structures.

6. Register your business

6. Register your business

There are several things you may need to do to register your business:

There are several things you may need to do to register your business:

  • Register your business name with your state, so it becomes a legal entity and (in most cases) drugi prestaje za države iz posluje pod istim imenom.
  • Prijavi za tvoj federalne i državne PDV ID brojeva. Moraćete ove brojeve da plaćaju porez. Tvoj broj ID federalni porez se naziva i vaš poslodavac identifikacioni broj (EIN) i da je izdat od strane poreske uprave. Tvoj PIB države za plaćanje državnog poreza i je izdat od strane vaše stanje. (Red ne treba država ID broj.)
  • Mnoga preduzeća zahtevaju licence i dozvole da bi legalno vozio tvoj posao. Saznaj federalna i državna dozvola i licenci, potrebno je da otvorite svoj posao po zakonu.
  • Da li treba da zaštiti ime vaše firme, robe, ili usluge? možeš zaštitni znak ovim niko ne drugi u Sjedinjenim Državama ih koristi. Trebali biste provjeriti i biti sigurni da ne koristite ime Logo firme po drugi posao.
  • Register your business name with your state, so it becomes a legal entity and (in most cases) will stop others in the state from doing business under the same name.
  • Apply for your federal and state tax ID numbers. You will need these numbers to pay taxes. Your federal tax ID number is also called your Employer Identification Number (EIN) and is issued by the IRS. Your state tax ID number is for paying state taxes and is issued by your state. (Sole proprietors do not need a state ID number.)
  • Many businesses require licenses and permits to legally operate your business. Find out the federal and state permits and licenses you need to open your business legally.
  • Do you need to protect the name of your company, goods, or services? You can trademark these so nobody else in the United States uses them. You should also check to make sure you are not using a name trademarked by another business.

7. Finansira tvoj posao

7. Finance your business

Pronalaženje novca za finansiranje svoja posla veliki je izazov za preduzetnika. Možda nećete moći da koristite resurse kao što su tvoja štednja, ili investicije od porodice i prijatelja. Ili ti ne može aplicirati za zajam iz banke. Ovo je poenta kojom nađete na desnoj obali da pomogne upravljanje svoje finansijske budućnosti i otvoriti račun u banci za posao.

Finding the money to finance your business is a big challenge for an entrepreneur. You may be able to use resources such as your savings, or investment from family and friends. Or you may apply for a loan from a bank. This is the point at which you find the right bank to help manage your financial future and open a business bank account.

8. Otvorite svoj posao

8. Open your business

Pošto ste dovoljno finansijskih sredstava da otvori svoj posao, Vreme je da podesite. U zavisnosti od tvoj posao, Možda ćete morati u kancelariji, skladište, ili druge prostorije. Možda ćete morati da odlučite da li kupiti ili iznajmiti prostor za vaše poslovanje.

Once you have enough financial resources to open your business, it’s time to set it up. Depending on your business, you may need an office, store, or other premises. You may need to decide if you will purchase or lease the space for your business.

Nakon ste dobili svoju kancelariju ili skupljajte skup, Onda počinje trud koji si doveo svoje proizvode i usluge. You need to work hard to set up everything so it is appealing to your customers. You may even hire a professional to help you to design your store or office.

After you get your office or store set up, then the hard work of bringing your products and services begins. You need to work hard to set up everything so it is appealing to your customers. You may even hire a professional to help you to design your store or office.

Customers are looking for an experience when they go shopping or even to an office. If you have the resources, it’s a great idea to create an experience for your customers. But if you are just starting out, it is even more important to have great customer service.

Customers are looking for an experience when they go shopping or even to an office. If you have the resources, it’s a great idea to create an experience for your customers. But if you are just starting out, it is even more important to have great customer service.

9. Find the right people

9. Find the right people

What kind of workforce do you need to bring your business to life? Family members, prijatelji, and business partners can be a great asset for starting out. Or you may need a hiring process to find more employees. It may be a long process, but if you take the time to get the right people, it will pay dividends for your business.

What kind of workforce do you need to bring your business to life? Family members, friends, and business partners can be a great asset for starting out. Or you may need a hiring process to find more employees. It may be a long process, but if you take the time to get the right people, it will pay dividends for your business.

10. Marketing and sales

10. Marketing and sales

The purpose of business at its fundamental level is to create something of value and give it to people in exchange for money. Marketing and sales are just the vehicles of communicating and delivering that value to your customers. If you have created something of value that people want, you shouldn’t be afraid of making money from it. I, if you deliver your products or services with excellence, distinction, and good customer service, you will exceed people’s expectations. If you keep doing it, you will get more customers every day and make more profit to enlarge your business and take care of yourself and your family.

The purpose of business at its fundamental level is to create something of value and give it to people in exchange for money. Marketing and sales are just the vehicles of communicating and delivering that value to your customers. If you have created something of value that people want, you shouldn’t be afraid of making money from it. And, if you deliver your products or services with excellence, distinction, and good customer service, you will exceed people’s expectations. If you keep doing it, you will get more customers every day and make more profit to enlarge your business and take care of yourself and your family.

That’s what matters in doing business: it’s about serving people and improving your lifestyle and your community along the way. I wish you great success in your business career. Sada, go start your business!

That’s what matters in doing business: it’s about serving people and improving your lifestyle and your community along the way. I wish you great success in your business career. Now, go start your business!

Other links:

Other links:

Pronašli pomoć blizu tebe

Koristite FindHello da biste pretražili usluge i resurse u vašem gradu.

Početak pretraživanja

Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!