U ovom odeljku

Priprema za državljanstvo

Saznajte više o aplikaciji N400. Saznajte kako da se prijavim za državljanstvo. Pročitajte o naturalizaciju intervju. Pročitajte više

Tvoja prava

Saznajte više o svojim pravima kao izbeglica ili emigrant u Sjedinjenim Državama. Imate prava, čak i ako niste državljanin. Pročitajte više

Azil i trebajugotovi TPS

Informacije o tome kako da zatraži azil u Sjedinjenim Državama. Informacije koje pomažu imigranata u pritvoru centara. Pročitajte više

Broj izbeglica dozvoljeno u sad-u 2019

An announcement was made that the number of refugees allowed to come to the United States in 2019 is 30,000. Evo ti 3 things you should know if you are a refugee who is already here in the US. Pročitajte više

More citizenship resources

See all our pages in this section. Find more information about citizenship, azil, rights and laws. Pročitajte više

Pronašli pomoć blizu tebe

Potraga za programe i resurse u vašem gradu.

Početak pretraživanja