Dari

Takođe na engleskomNe zna engleski

G. Tramp vlasti izdale su izvršni dekret predsednik koji je kreirao značajne promene u američki plan za naseljavanje izbeglica. فرمان اجرایی، دستوری است که توسط رئیس جمهور صادر میشود و در ایالات متحده به منزله قانون تلقی میشود. از آنجایی که اسکان مجدد پناهندگان در آمریکا توسط رئیس جمهور کنترل میشود، ایشان میتوانند تغییراتی در طرح اسکان مجدد ایجاد نمایند. با این حال، فرمان اجرایی نباید در تضاد با قانون اساسی یا قوانین مصوب کنگره باشد و آنها را نقض نماید.

آقای رئيس جمهور ترامپ فرمان اجرایی صادر کرده‌اند که تغییرات قابل توجهی در طرح اسکان پناهندگان ایالات متحده ایجاد کرده است. فرمان اجرایی، دستوری است که توسط رئیس جمهور صادر میشود و در ایالات متحده به منزله قانون تلقی میشود. از آنجایی که اسکان مجدد پناهندگان در آمریکا توسط رئیس جمهور کنترل میشود، ایشان میتوانند تغییراتی در طرح اسکان مجدد ایجاد نمایند. با این حال، فرمان اجرایی نباید در تضاد با قانون اساسی یا قوانین مصوب کنگره باشد و آنها را نقض نماید.

به‌ روزرسانی مهم: فعلاً ممنوعیت اسکان مجدد و صدور ویزای پناهندگان توسط دادگاه ایالات متحده لغو شده است. این بدین معنی است که هم اکنون پناهندگان مجاز به اسکان مجدد در ایالات متحده هستند و ساکنان هفت کشور (ایران، عراق، سودان، سوریه، لیبی، سومالی، یمن) میتوانند در این زمان به ایالات متحده رفت و آمد کنند. با این حال، ما هنوز هم به ساکنان این هفت کشور توصیه میکنیم به جز در موارد فوری یا اضطراری در این زمان سفر نکنند؛ چون ممکن است وضعیت خیلی زود تغییر کند. اگر شما یا شخص دیگری که میشناسید، در حال سفر به ایالات متحده هستید و به شما اجازه ورود نداده اند: با airport@refugeerights.org یا ACLU محلی خود تماس بگیرید. ما به خوبی میدانیم که در دوره دشواری قرار داریم و در مورد شرایط قطعیتی وجود ندارد. به همین دلیل سعی خواهیم کرد پس از دریافت اطلاعات حقوقی و به روزرسانی بیشتر، این اطلاعات را در اسرع وقت به زبان پناهندگان ارائه نماییم.

به‌ روزرسانی مهم: فعلاً ممنوعیت اسکان مجدد و صدور ویزای پناهندگان توسط دادگاه ایالات متحده لغو شده است. این بدین معنی است که هم اکنون پناهندگان مجاز به اسکان مجدد در ایالات متحده هستند و ساکنان هفت کشور (ایران، عراق، سودان، سوریه، لیبی، سومالی، یمن) میتوانند در این زمان به ایالات متحده رفت و آمد کنند. با این حال، ما هنوز هم به ساکنان این هفت کشور توصیه میکنیم به جز در موارد فوری یا اضطراری در این زمان سفر نکنند؛ چون ممکن است وضعیت خیلی زود تغییر کند. اگر شما یا شخص دیگری که میشناسید، در حال سفر به ایالات متحده هستید و به شما اجازه ورود نداده اند: با airport@refugeerights.org یا ACLU محلی خود تماس بگیرید. ما به خوبی میدانیم که در دوره دشواری قرار داریم و در مورد شرایط قطعیتی وجود ندارد. به همین دلیل سعی خواهیم کرد پس از دریافت اطلاعات حقوقی و به روزرسانی بیشتر، این اطلاعات را در اسرع وقت به زبان پناهندگان ارائه نماییم.

صدور این فرمان اجرایی بر پناهندگان چه تأثیری دارد؟

صدور این فرمان اجرایی بر پناهندگان چه تأثیری دارد؟

  • این فرمان اجرایی اسکان مجدد پناهندگان را طی 120 روز آینده به حالت تعلیق در می آورد. این بدین معناست که طی 120 روز آینده هیچ پناهنده‌ای در ایالات متحده اسکان مجدد نخواهد یافت. این فرمان حتی میتواند پروسه بررسی پرونده‌های پناهندگی را به مدت 120 روز به حالت تعلیق در بیاورد. این بدین معناست که مصاحبه‌های برون‌مرزی و تحقیقات هم به تأخیر می افتند.
  • این فرمان اجرایی اسکان مجدد پناهندگان را طی 120 روز آینده به حالت تعلیق در می آورد. این بدین معناست که طی 120 روز آینده هیچ پناهنده‌ای در ایالات متحده اسکان مجدد نخواهد یافت. این فرمان حتی میتواند پروسه بررسی پرونده‌های پناهندگی را به مدت 120 روز به حالت تعلیق در بیاورد. این بدین معناست که مصاحبه‌های برون‌مرزی و تحقیقات هم به تأخیر می افتند.
  • این فرمان ورود پناهندگان سوریه به ایالات متحده را به حالت تعلیق در می آورد. این بدین معناست که تا تغییر و اصلاح فرمان اجرایی هیچ پناهنده‌ای از سوریه اجازه ورود به ایالات متحده را نخواهد داشت. هیچ زمان مشخصی برای لغو این تعلیق تعیین نشده است.
  • این فرمان ورود پناهندگان سوریه به ایالات متحده را به حالت تعلیق در می آورد. این بدین معناست که تا تغییر و اصلاح فرمان اجرایی هیچ پناهنده‌ای از سوریه اجازه ورود به ایالات متحده را نخواهد داشت. هیچ زمان مشخصی برای لغو این تعلیق تعیین نشده است.
  • این فرمان همچنین به مدت 90 روز از ورود اتباع کشورهای مشخص شده در زیر به ایالات متحده جلوگیری میکند. این کشورها عبارتند از: ایران، عراق، سودان، سوریه، لیبی، سومالی و یمن. بعد از گذشت 90 روز، ممکن است این ممنوعیت ورود برای بعضی افراد برداشته شود. اگر گرین کارت دارید یا شهروند ایالات متحده هستید، هنوز هم در این مدت اجازه سفر دارید. اما در صورتی که گرین کارت ندارید و ساکن یکی از این هفت کشور هستید، نباید در این مدت سفر کنید. اگر به طور غیرقانونی بازداشت شده اید، باید با info@refugeerights.org تماس بگیرید یا به ACLU محلی خود مراجعه نمایید.
  • این فرمان همچنین به مدت 90 روز از ورود اتباع کشورهای مشخص شده در زیر به ایالات متحده جلوگیری میکند. این کشورها عبارتند از: ایران، عراق، سودان، سوریه، لیبی، سومالی و یمن. بعد از گذشت 90 روز، ممکن است این ممنوعیت ورود برای بعضی افراد برداشته شود. اگر گرین کارت دارید یا شهروند ایالات متحده هستید، هنوز هم در این مدت اجازه سفر دارید. اما در صورتی که گرین کارت ندارید و ساکن یکی از این هفت کشور هستید، نباید در این مدت سفر کنید. اگر به طور غیرقانونی بازداشت شده اید، باید با info@refugeerights.org تماس بگیرید یا به ACLU محلی خود مراجعه نمایید.
  • این فرمان اجرایی مجموع پناهندگانی که میتوانند در سال 2017 وارد ایالات متحده شوند را محدود ساخته است، با این حال ورود 25000 نفر دیگر به کشور را قانونی اعلام کرده است. ما دقیقاً نمیدانیم کدام پناهندگان و چه زمان، برای اسکان مجدد میتوانند به ایالات متحده وارد شوند.
  • این فرمان اجرایی مجموع پناهندگانی که میتوانند در سال 2017 وارد ایالات متحده شوند را محدود ساخته است، با این حال ورود 25000 نفر دیگر به کشور را قانونی اعلام کرده است. ما دقیقاً نمیدانیم کدام پناهندگان و چه زمان، برای اسکان مجدد میتوانند به ایالات متحده وارد شوند.
  • فرمان اجرایی بر وضعیت من چه تأثیری میگذارد؟

   فرمان اجرایی بر وضعیت من چه تأثیری میگذارد؟

    • اگر هم اکنون در ایالات متحده پناهنده هستید، این فرمان هیچ تأثیری بر وضعیت قانونی شما نخواهد داشت. وضعیت قانونی شما مشابه قبل باقی خواهد ماند. و هنوز میتوانید بعد از یک سال اقامت، درخواست گرین کارت بدهید.
    • اگر هم اکنون در ایالات متحده پناهنده هستید، این فرمان هیچ تأثیری بر وضعیت قانونی شما نخواهد داشت. وضعیت قانونی شما مشابه قبل باقی خواهد ماند. و هنوز میتوانید بعد از یک سال اقامت، درخواست گرین کارت بدهید.
    • اگر منتظر عضوی از خانواده خود هستید تا در ایالات متحده اسکان مجدد یابد یا از طریق طرح پیوستن به خانواده به شما ملحق شود، احتمالاً الان پروسه ورود آنها به ایالات متحده زمان بیشتری خواهد برد. اگر عضو خانواده شما ساکن یکی از کشورهایی است که ورود اتباع آن به ایالات متحده ممنوع اعلام شده است؛ تا زمان تغییر یا اصلاح این فرمان اجرایی آنها نمیتوانند وارد ایالات متحده شوند.
    • اگر منتظر عضوی از خانواده خود هستید تا در ایالات متحده اسکان مجدد یابد یا از طریق طرح پیوستن به خانواده به شما ملحق شود، احتمالاً الان پروسه ورود آنها به ایالات متحده زمان بیشتری خواهد برد. اگر عضو خانواده شما ساکن یکی از کشورهایی است که ورود اتباع آن به ایالات متحده ممنوع اعلام شده است؛ تا زمان تغییر یا اصلاح این فرمان اجرایی آنها نمیتوانند وارد ایالات متحده شوند.
    • آیا به مشاوره حقوقی نیاز دارید؟

     آیا به مشاوره حقوقی نیاز دارید؟

     اگر به خاطر این فرمان اجرایی یا برنامه ورود یکی از بستگان خود به ایالات متحده دغدغه‌های حقوقی فوری دارید، میتوانید با پروژه مساعدت بین المللی پناهندگان (Projekat pomoći međunarodnim izbeglica) تماس بگیرید. IRAP میتواند در این زمینه به شما اطلاعات و مشاوره حقوقی ارائه دهد، اما آنها نمیتوانند ممنوعیت ورود فردی را تغییر دهند که به موجب فرمان اجرایی از ورود به ایالات متحده منع شده است:

     اگر به خاطر این فرمان اجرایی یا برنامه ورود یکی از بستگان خود به ایالات متحده دغدغه‌های حقوقی فوری دارید، میتوانید با پروژه مساعدت بین المللی پناهندگان (International Refugee Assistance Project) تماس بگیرید. IRAP میتواند در این زمینه به شما اطلاعات و مشاوره حقوقی ارائه دهد، اما آنها نمیتوانند ممنوعیت ورود فردی را تغییر دهند که به موجب فرمان اجرایی از ورود به ایالات متحده منع شده است:

     اقداماتی که می‌توانید انجام دهید:

     اقداماتی که می‌توانید انجام دهید:

     به عنوان یک پناهنده، شما تاکنون در شرایط سختی قرار داشته‌اید. اما خودتان هم میدانید که در برابر مشکلات بسیار قوی هستید. هم اکنون شما میتوانید سه اقدام را پیگری کنید:

     به عنوان یک پناهنده، شما تاکنون در شرایط سختی قرار داشته‌اید. اما خودتان هم میدانید که در برابر مشکلات بسیار قوی هستید. هم اکنون شما میتوانید سه اقدام را پیگری کنید:

      • به یاد داشته باشید که شما عضوی مهم از آمریکا هستید. و خودتان هم میدانید که منبعی ارزشمند برای این کشور محسوب میشوید. و بیشتر آمریکایی‌ها با روی گشاده از پناهندگان استقبال میکنند.
      • به یاد داشته باشید که شما عضوی مهم از آمریکا هستید. و خودتان هم میدانید که منبعی ارزشمند برای این کشور محسوب میشوید. و بیشتر آمریکایی‌ها با روی گشاده از پناهندگان استقبال میکنند.
      • اگر مایل هستید، داستان و تجارب خود را با ما به اشتراک بگذارید. سایر آمریکایی‌ها هم باید وضعیت پناهندگان را درک کنند و به داستان‌ها و تجارب آنها گوش فرا دهند.
      • اگر مایل هستید، داستان و تجارب خود را با ما به اشتراک بگذارید. سایر آمریکایی‌ها هم باید وضعیت پناهندگان را درک کنند و به داستان‌ها و تجارب آنها گوش فرا دهند.
      • با به اشتراک گذاشتن داستان و تجربه خود، دیگران را به خود جذب کنید. این منبع مرکز برخط پناهندگان (Izbeglica Center na mreži) را به اشتراک بگذارید:
      • با به اشتراک گذاشتن داستان و تجربه خود، دیگران را به خود جذب کنید. این منبع مرکز برخط پناهندگان (Refugee Center Online) را به اشتراک بگذارید:
      • اگر شهروند ایالات متحده نیستید و مدت زمان کافی در ایالات متحده اقامت داشته‌اید، الان زمان آن است که شهروند آمریکا شوید. شما میتوانید در دوره رایگان آمادگی شهروندی مرکز برخط پناهندگان شرکت کرده و خود را برای آزمون شهروندی آماده کنید:

       اگر شهروند ایالات متحده نیستید و مدت زمان کافی در ایالات متحده اقامت داشته‌اید، الان زمان آن است که شهروند آمریکا شوید. شما میتوانید در دوره رایگان آمادگی شهروندی مرکز برخط پناهندگان شرکت کرده و خود را برای آزمون شهروندی آماده کنید:

       اگر قربانی تبعیض یا هدف جرم و جنایت‌های ناشی از نفرت قرار گرفتید، چه اقدامی باید انجام دهید؟

       اگر قربانی تبعیض یا هدف جرم و جنایت‌های ناشی از نفرت قرار گرفتید، چه اقدامی باید انجام دهید؟

       اگر قربانی جرم یا جنایتی هواقع شده‌اید، باید با پلیس تماس بگیرید: 911.

       اگر قربانی جرم یا جنایتی هواقع شده‌اید، باید با پلیس تماس بگیرید: 911.

       اگر فکر میکنید خودتان یا فردی که م‌شناسید به خاطر دین یا عضویت در گروهی مورد تبعیض قرار گرفته‌اید، باید آن را گزارش دهید:

       اگر فکر میکنید خودتان یا فردی که م‌شناسید به خاطر دین یا عضویت در گروهی مورد تبعیض قرار گرفته‌اید، باید آن را گزارش دهید:

       جهت دریافت پاسخ سوالات خود باید چه اقدامی انجام دهید؟

       جهت دریافت پاسخ سوالات خود باید چه اقدامی انجام دهید؟

       اگر سوالی دارید که در اینجا پاسخ داده نشده است، به RCO ایمیل بزنید.

       اگر سوالی دارید که در اینجا پاسخ داده نشده است، به RCO ایمیل بزنید.

       چه کسی از حقوق پناهندگان دفاع می‌کند؟

       چه کسی از حقوق پناهندگان دفاع می‌کند؟

       در ایالات متحده، گروهی ملی به نام شورای پناهندگان ایالات متحده (Refugee Council USA) وجود دارد، که با دولت جهت اطمینان از تداوم سنت افتخار آمیز آمریکا در اسکان مجدد پناهندگان سراسر جهان همکاری میکند. بسیاری از سازمان‌ها عضو این گروه هستند و همه موسسات اسکان ملی نیز در این گروه عضویت دارند. این سازمان‌ها، به همراه اکثریت مردم آمریکا، همه برای دفاع از حقوق پناهندگان مبارزه میکنند.

       در ایالات متحده، گروهی ملی به نام شورای پناهندگان ایالات متحده (Refugee Council USA) وجود دارد، که با دولت جهت اطمینان از تداوم سنت افتخار آمیز آمریکا در اسکان مجدد پناهندگان سراسر جهان همکاری میکند. بسیاری از سازمان‌ها عضو این گروه هستند و همه موسسات اسکان ملی نیز در این گروه عضویت دارند. این سازمان‌ها، به همراه اکثریت مردم آمریکا، همه برای دفاع از حقوق پناهندگان مبارزه میکنند.

       Enter your email address to receive the latest information on policies for refugees and immigrants.

       Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
       Hvala vam za vaše povratne informacije!