Karriera

Qendra për Refugjatët Online është një organizatë jofitimprurëse ndërkombëtare që vepron si një tech start-up. Misioni ynë është që të përdorin teknologjinë për të ndihmuar refugjatët dhe emigrantët të ndërtuar një jetë të re. Ne kemi rritur shpejt gjatë pesë viteve të fundit për t'u bërë the Platforma kryesor web për individët zhvendosur në Shtetet e Bashkuara. Ne kemi marrë kohët e fundit status zyrtar fondacion në Itali dhe janë vetëm fillimi për të zgjeruar ndërkombëtarisht. Kjo është një kohë vendimtare në histori: ka më shumë refugjatë dhe individë të shpërngulur rreth globit sot se në çdo moment që prej Luftës së Dytë Botërore. Ne besojmë tech ka një rol të rëndësishëm në mbështetjen e integrimit të emigrantëve të zhvendosur në nivel global.

Në thelbin tonë, ne besojmë se refugjatët dhe emigrantët bëjnë komunitetet tona (dhe vendet tona) vendet më të mira.

Hapje e tanishme:

Resource Development Internship

Mësoni më shumë për punën tonë

lexoni tonë 2017 Raporti vjetor.

takim stafi ynë.

vullnetar me qendër refugjatësh Online.