Adjusting to life in America

Táto časť utečencov centrum Online má nápady a informácie, ktoré vám pomôžu lepšie nastaviť na život v USA. By better understanding American culture and American values, budete mať lepšie skúsenosti presídlenie. You can increase your feelings of having control over your life and hopefully have less stress and feel happier.

Americkej kultúry

What are American values?

What things do Americans value? Americans value privacy, nezávislosť, equality and competition.

How to adjust to American culture

Ten tips to help you be successful in the United States

Komunikácia

Learn about how Americans talk to each other.

Súkromné správanie

Information about family relationships, Zoznamka, and alcohol and drugs in the United States.

Culture shock

Culture shock

When you move to America, you may experience culture shock.

Vedeli ste? Môžete klásť otázky a získať rady od ostatných utečencov a imigrantov na RCO-Fórum

Nájsť pomoc u vás

Vyhľadávanie programov a zdrojov vo vašom meste.

Začať vyhľadávanie

Utečencov a prisťahovalcov prax