Prispôsobenie k životu v Amerike

Táto časť utečencov centrum Online má nápady a informácie, ktoré vám pomôžu lepšie nastaviť na život v USA. Lepšie pochopenie americkej kultúry a americkým hodnotám, budete mať lepšie skúsenosti presídlenie. Môžete zvýšiť svoje pocity majú kontrolu nad svojím životom a dúfajme, že máte menej stresu a cítia sa šťastnejší.

Americkej kultúry

Aké sú americké hodnoty?

Aké veci urobiť Američania hodnotu? Američania oceňujú ochranu súkromia, nezávislosť, rovnosti a súťaže.

Ako nastaviť na americkej kultúry

Desať tipov, ktoré vám pomôžu dosiahnuť úspech v Spojených štátoch

Komunikácia

Ďalšie informácie o ako Američania hovoriť k sebe navzájom.

Súkromné správanie

Informácie o rodinných vzťahoch, Zoznamka, a alkoholu a drog v Spojených štátoch.

Kultúrny šok

Kultúrny šok

Ak sa presuniete do Ameriky, môžu sa vyskytnúť kultúrny šok.

Vedeli ste? Môžete klásť otázky a získať rady od ostatných utečencov a imigrantov na RCO-Fórum

Nájsť pomoc u vás

Vyhľadávanie programov a zdrojov vo vašom meste.

Začať vyhľadávanie

Utečencov a prisťahovalcov prax