Beurzen voor immigranten en vluchtelingen

Ook EngelsGeen Engels
Beurzen voor vluchteling-studenten
Foto door Chandler Christian, CC.
Scholarships for Refugee Students
Photo by Chandler Christian, CC.

Hoe vind ik beurzen voor immigranten en beurzen voor vluchtelingen?

How can I find scholarships for immigrants and scholarships for refugees?

Er zijn vele beurzen voor vluchtelingen en beurzen voor immigranten. Informatie over beurzen die u toepassen kunt voor te betalen voor uw onderwijs.

There are many scholarships for refugees and scholarships for immigrants. Learn about scholarships that you can apply for to pay for your education.

Wat zijn beurzen?

What are scholarships?

Beurzen zijn geld awards te helpen u betalen voor het college.

Scholarships are money awards to help you pay for college.

In de Verenigde Staten, het is gebruikelijk dat studenten toe te passen voor beurzen voor financiële steun (geld) om te betalen voor het college. De beurzen op deze pagina zijn voor vluchtelingen- en allochtone studenten. Sommigen van hen zijn voor “eerste generatie” studenten. Dit kan betekenen dat uw ouders immigranten of vluchtelingen waren. Het kan ook betekenen dat u bent een immigrant of vluchteling die inmiddels burgerschap.

In the United States, it is common for students to apply for scholarships for financial support (money) to help them pay for college. The scholarships on this page are for refugee and immigrant students. Some of them are for “first generation” students. This can mean that your parents were immigrants or refugees. It can also mean that you are an immigrant or refugee who now has citizenship.

Nationale beurzen voor immigranten en vluchtelingen

National scholarships for immigrants and refugees

Een beurs van $10,000 elk jaar wordt toegekend. Dit beurs is niet-hernieuwbare. Dat betekent dat u niet krijgt volgend jaar weer. Het kan worden toegepast op één academisch jaar. Aanvragers geboren moeten worden buiten de VS en moeten reeds op school (of aanvaarde) Als een full-time undergraduate student aan een erkende U.S hogeschool of Universiteit. High school senioren die willen inschrijven in het college komen ook in aanmerking. Een recente afschrift moet een GPA van Toon 3.4 of groter.

One scholarship of $10,000 is awarded each year. This scholarship is non-renewable. That means you will not get it again next year. It can be applied to one academic year. Applicants must be born outside of the U.S and must already be in school (or accepted) as a full-time undergraduate student at an accredited U.S college or university. High school seniors who want to enroll in college are also eligible. A recent transcript must show a GPA of 3.4 or greater.

Telefoon: (866) 315-8261

Phone: (866) 315-8261

E-mail: info@charterup.com

Email: info@charterup.com

Hernieuwbare beurs met een mogelijke toelage voor dromers (DACA en TPS). Een toelage is een som geld die u zou kunnen naast je beurs ontvangen. U moet plan full-time in een geassocieerde deelneming of bacheloropleiding voor de eerste keer inschrijven. Afgestudeerden van de middelbare school (of HSE diploma) GPA moet hebben 2.5+. Afgestudeerden van de Gemeenschap moet GPA 3.0+. U moet in aanmerking komen voor in-staat collegegeld bij een partner-Universiteit.

Hernieuwbare beurs met een mogelijke toelage voor dromers (DACA en TPS). Een toelage is een som geld die u zou kunnen naast je beurs ontvangen. U moet plan full-time in een geassocieerde deelneming of bacheloropleiding voor de eerste keer inschrijven. Afgestudeerden van de middelbare school (of HSE diploma) GPA moet hebben 2.5+. Afgestudeerden van de Gemeenschap moet GPA 3.0+. U moet in aanmerking komen voor in-staat collegegeld bij een partner-Universiteit.

Telefoon: (855) 670-4787

Phone: (855) 670-4787

E-mail: TheDream.US@applyists.com

Email: TheDream.US@applyists.com

Beurs voor dromers (DACA of TPS) woonachtig in de Staten waar ze zullen moeten betalen out-of-state collegegeld of niet geaccepteerd worden aan de scholen in hun staat. U moet beschikken over studeerde aan de middelbare school of verdiend HSE diploma met GPA 2.8+ .

Beurs voor dromers (DACA of TPS) woonachtig in de Staten waar ze zullen moeten betalen out-of-state collegegeld of niet geaccepteerd worden aan de scholen in hun staat. U moet beschikken over studeerde aan de middelbare school of verdiend HSE diploma met GPA 2.8+ .

Telefoon: 855-670-4787

Phone: 855-670-4787

E-mail: TheDream.US@Applyists.com

Email: TheDream.US@Applyists.com

Beurzen voor Afrikaanse Amerikaan, American Indian/Alaska Native *, Asian Pacific Islander Amerikaanse, en Hispanic Amerikaanse studenten. Hebt u een “aanzienlijke financiële nood” in de Verenigde Staten. U zult moeten delen van hoeveel geld uw familie maakt en ze beslissen zal als u kunt toepassen.

Scholarships for African American, American Indian/Alaska Native*, Asian Pacific Islander American, and Hispanic American students. You must have a “significant financial need” in the United States. You will need to share how much money your family makes and they will decide if you can apply.

Contact: online formulier http://gmsp.org/a-contact-us/#

Contact: online form at http://gmsp.org/a-contact-us/#

A $90,000 toegekend over 2 jaar voor immigranten, vluchtelingen, en de eerste generatie Amerikanen. U moet worden plan in te schrijven full-time in een graduaat-programma. U ook mus worden onder de leeftijd van 31.

A $90,000 toegekend over 2 jaar voor immigranten, vluchtelingen, en de eerste generatie Amerikanen. U moet worden plan in te schrijven full-time in een graduaat-programma. U ook mus worden onder de leeftijd van 31.

Telefoon: (212) 547-6926

Phone: (212) 547-6926

E-mail: PDSoros@pdoros.or

Email: PDSoros@pdoros.or

Two $1000 scholarships for immigrants or children of immigrants. To be eligible you must be in a 4-year college or you must have been accepted by a 4-year college. Your GPA must be 3.0 or higher as well.

Two $1000 scholarships for immigrants or children of immigrants. To be eligible you must be in a 4-year college or you must have been accepted by a 4-year college. Your GPA must be 3.0 or higher as well.

E-mail: scholarships@runningothebulls.com

Email: scholarships@runningothebulls.com

Non-profit die biedt gratis in-persoon/online ondersteuning. Zij verstrekken en beurzen aan arme studenten vanaf het begin van hun college toepassing verwerken naar hun afstuderen aan college.

Non-profit that provides free in-person/online support. They provide and scholarships to low-income students from the start of their college application process to their graduation from college.

Telefoon: 415 652-2766

Phone: 415 652-2766

E-mail: info@scholarmatch.org

Email: info@scholarmatch.org

Beurzen door staat

Scholarships by state

Dit is een lijst van beurzen voor vluchtelingen en immigranten in verschillende Staten.

This is a list of scholarships for refugees and immigrants in different states.

Californië

California

Beurs van tot $7,000 voor immigranten met een laag inkomen. U moet afstuderen van de middelbare school of ingeschreven in college en graduate programma 's. U moet wonen of een school in de San Francisco Bay Area.

Scholarship of up to $7,000 for low-income immigrants. You must be graduating from high school or enrolled in college and graduate programs. You must live in or attend a school in the San Francisco Bay Area.

E-mail: Nancy@immigrantsrising.org

Email: nancy@immigrantsrising.org

Beurs voor studenten van de eerste generatie immigranten. U moet een U.S. burger of wettelijke verblijfplaats woont in Californië.

Scholarship for first-generation immigrant students. You must be a U.S. citizen or legal resident residing in California.

Telefoon: (877) 968-6328

Phone: (877) 968-6328

E-mail: Grants@foroutanfoundation.org

Email: grants@foroutanfoundation.org

Maine

Maine

Een 2-jarige beurs bij te wonen van zuidelijk Maine Community College. Het wordt toegekend aan een Afrikaanse immigranten een Portland middelbare school.

A 2-year scholarship to attend Southern Maine Community College. It is awarded to an African immigrant graduating from a Portland high school.

Telefoon: (207) 741-5957

Phone: (207) 741-5957

E-mail: info@mapsj.org

Email: info@mapsj.org

Michigan

Michigan

Een lijst van over 70 beurzen met één toepassing voor afstuderen student. Je moet leven in de Kent County middelbare scholen. U kunt ook gaan naar middelbare scholen in Allegan, Barry, Ionia, Ottawa, Montcalm, Muskegon, of Newaygo County.

A list of over 70 scholarships with one application for graduating student. You must live in Kent County high schools. You can also go to high schools in Allegan, Barry, Ionia, Ottawa, Montcalm, Muskegon, or Newaygo counties.

Telefoon: (616) 454-1751 ext. 103

Phone: (616) 454-1751 ext. 103

E-mail: (Onderwijs programma officier Ruth bisschop) rbishop@grfoundation.org

Email: (Education Program Officer Ruth Bishop) rbishop@grfoundation.org

Minnesota

Minnesota

Een beurs voor de eerste generatie Amerikanen of immigranten. U moet worden afgestudeerd aan een Eagan, Minnesota Highschool. U kunt toepassen met één aanvraag voor deze beurs en 100+ andere beurzen in de Stichting Eagan.

Een beurs voor de eerste generatie Amerikanen of immigranten. U moet worden afgestudeerd aan een Eagan, Minnesota Highschool. U kunt toepassen met één aanvraag voor deze beurs en 100+ andere beurzen in de Stichting Eagan.

Telefoon:(651) 243-1198

Phone:(651) 243-1198

E-mail: admin@eaganfoundation.org

Email: admin@eaganfoundation.org

North Carolina

North Carolina

Beurs voor de eerste generatie U.S. burgers, vluchtelingen, en immigranten een Wake County middelbare school. U hoeft geen juridische documenten om toe te passen.

Scholarship for first-generation U.S. citizens, refugees, and immigrants graduating from a Wake County high school. You do not need legal documents to apply.

Telefoon: (919) 474-8370 ext. 4028

Phone: (919) 474-8370 ext. 4028

E-mail: Julia@trianglecf.org

Email: julia@trianglecf.org

Ohio

Ohio

Beurs voor de vluchtelingen die woonachtig zijn in de Greater Cincinnati tri-state gebied. Alle vluchtelingen nastreven van hoger onderwijs op een openbare, privé, technische hogeschool of universiteit in de VS. kunt toepassen. Er zijn geen leeftijdsbeperkingen.

Scholarship for refugees residing in the Greater Cincinnati tri-state area. All refugees pursuing higher education at a public, private, technical college or university in the U.S. can apply. There are no age restrictions.

Telefoon: (513) 449-0368

Phone: (513) 449-0368

E-mail: info@refugeeconnect.org

Email: info@refugeeconnect.org

Wyoming

Wyoming

Beurs van $500 toegekend aan een eerste generatie Amerikaanse jeugd. U moet bewijzen van de financieringsbehoefte en plan bij te wonen een van de 7 community colleges van de Universiteit van Wyoming.

Scholarship of $500 awarded to a first generation American youth. You must prove financial need and plan to attend one of the 7 community colleges of the University of Wyoming.

Telefoon: (307) 777-6198

Phone: (307) 777-6198

E-mail: Bruce.Hayes@Wyo.gov

Email: bruce.hayes@wyo.gov

SAT test vergoeding en college toepassing vergoeding opheffing

SAT test fee and college application fee waiver

Dit is voor studenten wier families een laag inkomen hebben. Een vrijstelling betekent dat u niet zult moeten betalen van de vergoeding. U kunt toepassen voor maximaal vier scholen. Vrijstellingen zijn beschikbaar voor met een laag inkomen 11e en 12e rang studenten in de VS. of U.S. gebieden. U.S. burgers die wonen buiten de VS. mei zitten kundig hebben test vergoedingen afgezien. U kunt toepassen voor SAT onderwerp Test vergoeding ontheffingen, bent u in de rangen 9 door middel van 12.

This is for students whose families have a low income. A waiver means that you will not need to pay the fee. You can apply for up to four schools. Waivers are available to low-income 11th and 12th grade students in the U.S. or U.S. territories. U.S. citizens living outside the U.S. may be able to have test fees waived. You can apply for SAT Subject Test fee waivers if you are in grades 9 through 12.

Telefoon: (866) 630-9305

Phone: (866) 630-9305

Beurzen voor specifieke domeinen van leren

Scholarships for specific fields of learning

Een 8 maanden durende programma die uw Engelse communicatievaardigheden van geavanceerde op professioneel niveau verbetert. Een volledige beurs zal worden verleend aan personen die zijn toegelaten tot het programma. U moet de eis dat een baan met de federale overheid krijgen wanneer u klaar bent met het programma.

A 8-month program that improves your English communication skills from advanced to professional-level. A full scholarship will be provided to people who are accepted to the program. You must requirement that get a job with the federal government when you are done with the program.

Telefoon: (202) 687-4455

Phone: (202) 687-4455

E-mail: info_ehlsprogram.org

Email: info_ehlsprogram.org

Een twee weken durende beurs voor ondernemers- en sociale leiders. Een beurs in een baan waar je niet zijn betaald. In plaats daarvan, u krijgt om te leren van nieuwe vaardigheden en ontmoet mensen die u kunnen helpen. Hebt u interesse in verandering en interculturele gesprek. Het is het beste als het gesprek tussen Joodse en islamitische gemeenschappen.

A two-week fellowship for entrepreneurs and social leaders. A fellowship in a job where you are not paid. Instead, you get to learn new skills and meet people who can help you. You must have an interest in change and cross-cultural conversation. It is best if it is conversation between Jewish and Muslim communities.

Contact: online formulier http://adrfellowship.org/contact/

Contact: online form at http://adrfellowship.org/contact/

Een 12-maand fellowship-programma voor mensen die aan een carrière in internationale ontwikkeling werken. U moet een graduaat in een veld die relevant zijn voor internationale ontwikkeling. Je moet ook minstens hebben doorgebracht 6 maanden overzee in een ontwikkelingsland. Moet u vloeiend in Engels als tweede taal.

A 12-month fellowship program for people who are working on a career in international development. You must have a graduate degree in a field relevant to international development. You also must have spent at least 6 months overseas in a developing country. You must be fluent in English and a second language.

Telefoon: (888) 277-7575

Phone: (888) 277-7575

E-mail: idfp@CRS.org

Email: idfp@crs.org

scholarships for refugees and immigrants in the US. Thanks to the Portland Adult Education Program for use of their photos. Photo by Molly Haley.
Foto courtesy van Molly Haley, Portland volwassenen educatie programma.
scholarships for refugees and immigrants in the US. Thanks to the Portland Adult Education Program for use of their photos. Photo by Molly Haley.
Photo courtesy of Molly Haley, Portland Adult Education Program.

Beurzen voor specifieke groepen en nationaliteiten

Scholarships for specific groups and nationalities

Sommige stichtingen, organisaties en beroepsorganisaties besparen om de toekenning van beurzen aan mensen van bepaalde etnische groepen.

Some foundations, organizations and professional associations save money to award scholarships to people of certain ethnicities.

Afrikaanse afkomst

African descent

Een 2-jarige beurs bij te wonen van zuidelijk Maine Community College. Het wordt toegekend aan een Afrikaanse immigranten een Portland middelbare school.

A 2-year scholarship to attend Southern Maine Community College. It is awarded to an African immigrant graduating from a Portland high school.

E-mail: info@mapsj.org

Email: info@mapsj.org

Aziatische, South East Asian and Pacific Islander

Asian, South East Asian and Pacific Islander

Beurzen voor Aziatische en/of Pacific Islanders met een focus op studenten met een sterke financiële nodig en/of zijn eerste in hun familie te gaan naar school, die het bijwonen van specifieke universiteiten (Zie website voor lijst).

Beurzen voor Aziatische en/of Pacific Islanders met een focus op studenten met een sterke financiële nodig en/of zijn eerste in hun familie te gaan naar school, die het bijwonen van specifieke universiteiten (Zie website voor lijst).

Contact: Outreach en de betrekkingen van de Gemeenschap op outreach@apiasf.org

Contact: Outreach and Community Relations at outreach@apiasf.org

Telefoon: 1-877-808-7032

Phone: 1-877-808-7032

Beurs voor studenten die express activisme in de Aziatische en Pacific Islander (API). Het is ook voor lesbische, homo, Bisexueel, transgender, en queer (LGBTQ) Gemeenschappen studeren aan een school in de VS.

Scholarship for students who express activism in the Asian and Pacific Islander (API). It is also for lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer (LGBTQ) communities studying at a school in the US.

Telefoon: (415) 857-4272

Phone: (415) 857-4272

E-mail: info@gapafoundation.org

Email: info@gapafoundation.org

Beurs voor gemotiveerde student en afgestudeerde studenten. U moet bij het bestuderen van de wetenschap worden schaven, medische of biologie studenten van Zuidoost-Aziatische erfgoed.

Scholarship for motivated undergraduate and graduate students. You must be planing on studying science, medical or biology students of Southeast Asian heritage.

E-mail: Scholarship@stemcellthailand.org

Email: scholarship@stemcellthailand.org

Arabische afkomst

Arab descent

Beurs toegekend op concurrentiebasis aan studenten van Arabische erfgoed. U moet schaven worden over het toepassen op een community college, vier jaar college, en graduate school. De school moet in New York, New Jersey, of Connecticut.

Scholarship awarded on a competitive basis to students of Arab heritage. You must be planing on applying to a community college, four-year college, and graduate school. The school must be in New York, New Jersey, or Connecticut.

Telefoon: (347) 924-9674/ (917) 591-2177

Phone: (347) 924-9674/ (917) 591-2177

E-mail: Fernado@amln.org

Email: fernado@amln.org

Verschillende beurzen beschikbaar voor Arabische Amerikanen of personen van Arabische afkomst studeren in de VS. Bezoek de website voor de volledige lijst van beurzen.

Several scholarships available for Arab Americans or individuals of Arab descent studying in the U.S. Please visit the website for full list of scholarships.

Beurs voor studenten van Arabische afkomst. U moet een junior, Senior of bijwonen onderzoekschool op het gebied van media of journalistiek. U kunt ook worden hoofdvak in de journalistiek, Radio, televisie en/of film. U moet in een undergraduate-programma als een junior of senior. You can also be in a graduate program.

Scholarship for students of Arab descent. You must be a junior, senior or attending graduate school in the field of media or journalism. You can also be majoring in journalism, radio, television and/or film. You must be in an undergraduate program as a junior or senior. You can also be in a graduate program.

Telefoon: (202) 244-2990

Phone: (202) 244-2990

E-mail: organizing@ADC.org

Email: organizing@adc.org

Scholarship for Arab-Americans who have excellent grades and are involved in activism and in their community.

Scholarship for Arab-Americans who have excellent grades and are involved in activism and in their community.

Contact: online formulier http://www.naaponline.org/about-naap/contact/

Contact: online form at http://www.naaponline.org/about-naap/contact/

Scholarship for full time undergraduate or graduate students. You must be studying engineering, het platform, computer science, or IT. You must be a current student member of AAAEACapital Area or a child of a current member.

Scholarship for full time undergraduate or graduate students. You must be studying engineering, architecture, computer science, or IT. You must be a current student member of AAAEA – Capital Area or a child of a current member.

E-mail: AAAEADC@AAAEADC.com

Email: AAAEADC@AAAEADC.com

Beurs voor Arabische Amerikaanse vrouwen het bijwonen van school in Michigan.

Scholarship for Arab American women attending school in Michigan.

Contact: Yvonne Abraham

Contact: Yvonne Abraham

E-mail: yabraham@aawbc.org

Email: yabraham@aawbc.org

Iraanse

Iranian

Beurs voor studenten van de eerste generatie immigranten. Must be a U.S. burger of wettelijke verblijfplaats woont in Californië.

Scholarship for first-generation immigrant students. Must be a U.S. citizen or legal resident residing in California.

Telefoon: (877) 968-6328

Phone: (877) 968-6328

E-mail: Grants@foroutanfoundation.org

Email: grants@foroutanfoundation.org

Meerdere beurzen voor studenten van Iraanse afkomst op basis van de financieringsbehoefte, betrokkenheid van de Gemeenschap, of academische prestatie.

Multiple scholarships for students of Iranian descent based on financial need, community involvement, or academic achievement.

E-mail: info@theisf.org

Email: info@theisf.org

Multiple scholarships available to graduating high school students and full time college students of Iranian descent.

Multiple scholarships available to graduating high school students and full time college students of Iranian descent.

Telefoon: 727-433-2133

Phone: 727-433-2133

E-mail: momenifoundation@AOL.com

Email: momenifoundation@aol.com

Latino/Hispanic

Latino/Hispanic

Scholarship for Hispanic students seeking 4-year or advanced degrees. Scholarships range from $500 Aan $5,000 based on relative need.

Scholarship for Hispanic students seeking 4-year or advanced degrees. Scholarships range from $500 to $5,000 based on relative need.

Contact: online form at https://www.hsf.net/en_US/contact-us

Contact: online form at https://www.hsf.net/en_US/contact-us

A list of scholarships, including the MALDEF Law School Scholarship Program. This is for law students who want to advance the civil rights of the Latino community.

A list of scholarships, including the MALDEF Law School Scholarship Program. This is for law students who want to advance the civil rights of the Latino community.

Contact: online formulier http://www.maldef.org/contact/index.html

Contact: online form at http://www.maldef.org/contact/index.html

Scholarship for Central American and Latino students who want to enroll in college. You must live in the Los Angeles area. Scholarships are open to all students regardless of immigration status.

Scholarship for Central American and Latino students who want to enroll in college. You must live in the Los Angeles area. Scholarships are open to all students regardless of immigration status.

Telefoon: (213) 480-1052

Phone: (213) 480-1052

Myanmar

Myanmar

Scholarship for new students from Myanmar seeking an associate’s degree from the University of the People.

Scholarship for new students from Myanmar seeking an associate’s degree from the University of the People.

E-mail: financial.aid@uopeople.edu

Email: financial.aid@uopeople.edu

Palestina

Palestine

Scholarships for Palestinian and Palestinian American students from low-income homes.

Scholarships for Palestinian and Palestinian American students from low-income homes.

Telefoon: (734) 425-1600

Phone: (734) 425-1600

E-mail: admin@afrp.org

Email: admin@afrp.org

Syrische

Syrian

Scholarship for students around the world who are refugees or asylum seekers.

Scholarship for students around the world who are refugees or asylum seekers.

E-mail: info@uopeople.edu

Email: info@uopeople.edu

Full and partial scholarships for Syrian students planning to attend a Syria Consortium member university. You can see a list of universities on the website.

Full and partial scholarships for Syrian students planning to attend a Syria Consortium member university. You can see a list of universities on the website.

E-mail: syriasupport@iie.org

Email: syriasupport@iie.org

Scholarships for immigrants and migrant workers

Scholarships for immigrants and migrant workers

Scholarship worth $500 for students entering or enrolled in college or other education programs. It is also for individuals who did not complete high school but show promise of ability to continue schooling.

Scholarship worth $500 for students entering or enrolled in college or other education programs. It is also for individuals who did not complete high school but show promise of ability to continue schooling.

Contact: Chris Norton, Directeur

Contact: Chris Norton, Director

E-mail: cnorton@gvboces.org
Email: cnorton@gvboces.org
Telefoon: 800-245-5681

Phone: 800-245-5681

Beurs van $2,500 designed to support young people around the world in who want to go to college. You must be between the ages of 18-26. You must choose an undergraduate degree in a STEM field or business.

Scholarship of $2,500 designed to support young people around the world in who want to go to college. You must be between the ages of 18-26. You must choose an undergraduate degree in a STEM field or business.

Tel: (202) 686-8652

Tel: (202) 686-8652

E-mail: wufoundation@IIe.org

Email: wufoundation@iie.org

Scholarships for New Americans or first-generation citizens

Scholarships for New Americans or first-generation citizens

A $90,000 scholarship awarded over 2 jaar voor immigranten, vluchtelingen, en de eerste generatie Amerikanen. U moet worden plan in te schrijven full-time in een graduaat-programma. You also must be under the age of 31.

A $90,000 scholarship awarded over 2 years for immigrants, refugees, and first-generation Americans. You must be planning to enroll full time in a graduate degree program. You also must be under the age of 31.

Telefoon: (212) 547-6926

Phone: (212) 547-6926

E-mail: PDSoros@pdsoros.org

Email: PDSoros@pdsoros.org

Scholarship for first-generation citizens, vluchtelingen, or immigrants who attended school in Wake County, North Carolina. There is no documentation required.

Scholarship for first-generation citizens, refugees, or immigrants who attended school in Wake County, North Carolina. There is no documentation required.

Telefoon: (919) 474-8370 ext. 4028

Phone: (919) 474-8370 ext. 4028

Contact: Julia Da Silva
Contact: Julia Da Silva
E-mail: Julia@trianglecf.org

Email: julia@trianglecf.org

Scholarship for first-generation Americans residing in Wyoming. You must be planning to attend one of the state’s 7 community colleges or the University of Wyoming.

Scholarship for first-generation Americans residing in Wyoming. You must be planning to attend one of the state’s 7 community colleges or the University of Wyoming.

Telefoon: (307) 777-6198

Phone: (307) 777-6198

E-mail: Bruce.Hayes@Wyo.gov

Email: bruce.hayes@wyo.gov

Scholarship for first-generation Americans or immigrants graduating from an Eagan, Minnesota Highschool. Apply with one application for this scholarship and 100+ other scholarships within the Eagan Foundation.

Scholarship for first-generation Americans or immigrants graduating from an Eagan, Minnesota high school. Apply with one application for this scholarship and 100+ other scholarships within the Eagan Foundation.

Telefoon: (651) 243-1198

Phone: (651) 243-1198

E-mail: admin@eaganfoundation.org

Email: admin@eaganfoundation.org

Scholarships with no documentation required

Scholarships with no documentation required

Scholarship for immigrants, first-generation citizens, or refugees (geen vereiste documentatie) die ging naar school in Wake County, North Carolina.

Scholarship for immigrants, first-generation citizens, or refugees (no documentation required) who attended school in Wake County, North Carolina.

Telefoon: (919) 474-8370 ext. 4028

Phone: (919) 474-8370 ext. 4028

Contact: Julia Da Silva
Contact: Julia Da Silva
E-mail: Julia@trianglecf.org

Email: julia@trianglecf.org

A talent and need-based scholarship for DREAMers attending a Chicago public school.

A talent and need-based scholarship for DREAMers attending a Chicago public school.

Contact: Luis Narvaez

Contact: Luis Narvaez

E-mail: dreamers@cps.edu

Email: dreamers@cps.edu

Beurs van tot $7,000 for low-income immigrants graduating from high school. You can also be enrolled in college and graduate programs who live in/attend school in the San Francisco Bay Area.

Scholarship of up to $7,000 for low-income immigrants graduating from high school. You can also be enrolled in college and graduate programs who live in/attend school in the San Francisco Bay Area.

E-mail: Nancy@immigrantsrising.org

Email: nancy@immigrantsrising.org

Scholarship for students with great-graded. You must be planning to pursue an undergraduate degree at a 4-year college. Applicants must be approved for DACA or TPS. You must be eligible to participate in paid internships.

Scholarship for students with great-graded. You must be planning to pursue an undergraduate degree at a 4-year college. Applicants must be approved for DACA or TPS. You must be eligible to participate in paid internships.

E-mail: info@goldendoorscholars.org

Email: info@goldendoorscholars.org

Scholarships for refugees or asylum seekers

Scholarships for refugees or asylum seekers

Need-based scholarship for Vermont’s refugee and asylum-seeking students. This is only for students planning to attend Champlain College.

Need-based scholarship for Vermont’s refugee and asylum-seeking students. This is only for students planning to attend Champlain College.

Telefoon: (802) 860-2777

Phone: (802) 860-2777

E-mail: compass@champlain.edu

Email: compass@champlain.edu

Available to students around the world who are refugees or asylum seekers.

Available to students around the world who are refugees or asylum seekers.

E-mail: info@uopeople.edu

Email: info@uopeople.edu

Scholarship for refugees or asylum seekers planning to attend University of the People.

Scholarship for refugees or asylum seekers planning to attend University of the People.

Telefoon: info@uopeople.edu

Phone: info@uopeople.edu

This is a year-long fellowship. A fellowship is a unpaid job where you get to learn new skills. It is for professors, onderzoekers, en openbare intellectuelen, die voor hun leven en loopbaan in hun land van herkomst bedreigingen.

This is a year-long fellowship. A fellowship is a unpaid job where you get to learn new skills. It is for professors, researchers, and public intellectuals who face threats to their lives and careers in their home countries.

Telefoon: (212) 205-6486

Phone: (212) 205-6486

E-mail: srf@iie.org

Email: srf@iie.org

Vrouwen

Women

Beurs voor Arabische Amerikaanse vrouwen het bijwonen van school in Michigan.

Scholarship for Arab American women attending school in Michigan.

Contact: Yvonne Abraham

Contact: Yvonne Abraham

E-mail: yabraham@aawbc.org

Email: yabraham@aawbc.org

Professional courses for women who want to re-enter their professional field. There are also language courses for integration into their new country or courses to pass required national exams.

Professional courses for women who want to re-enter their professional field. There are also language courses for integration into their new country or courses to pass required national exams.

Telefoon: (+41) 22 731 2380

Phone: (+41) 22 731 2380

There are many scholarships for immigrants and refugees. If you know of others to add, Stuur een email: info@therefugeecenter.org. We will add them to the list.

There are many scholarships for immigrants and refugees. If you know of others to add, please email: info@therefugeecenter.org. We will add them to the list.

You can also apply for grants, which are another kind of financial support. Het kantoor van federale studentenhulp biedt subsidies, leningen, en werk-studie fondsen voor hogeschool of carrière school. U kunt toepassen voor de Federale toepassing gratis Student staatssteunregels (FAFSA).

You can also apply for grants, which are another kind of financial support. The office of Federal Student Aid provides grants, loans, and work-study funds for college or career school. You can apply for the Federal Application for Free Student Aid (FAFSA).

Leer hoe toe te passen voor Universiteit

Info over toepassen naar de Universiteit

Meer informatie

Learn how to apply for college

Info on applying to college

Learn more
Deze pagina heeft je geholpen? Lachebekje Ja Frown gezicht No
Dank u voor uw feedback!