Beste websites om te leren Engels conversatie en grammatica online

Ook EngelsGeen Engels

U kunt leren Engels conversatie en grammatica online met deze gratis online ESL bronnen. De informatie op deze pagina omvat enkele van de beste gratis Engels lessen en programma's die we hebben gevonden online.

You can learn English conversation and grammar online with these free online ESL resources. The information on this page includes some of the best free English classes and programs that we have found online.

Beste websites voor het leren van Engels

Best websites for learning English

Hoewel de klassen zijn gericht op GED en burgerschap, zij zijn zeer goede klassen waarmee u kunt leren van Engels, omdat je Engels studeren kunt terwijl ook de klassen weergegeven in uw taal. Dit helpt u sneller te leren, Engels.

Although the classes are focused on GED and Citizenship, they are very good classes to help you learn English because you can study English while also viewing the classes in your language. This helps you learn English faster.

Korte cursussen en video's kunt u nieuwe luisteren vaardigheden opdoen.

Short courses and videos to help you gain new listening skills.

Luisteren en werkbladen voor verschillende niveaus van ESL luidsprekers op basis van huidige gebeurtenissen.

Listening and worksheets for different levels of ESL speakers based on current events.

Interactieve cursussen met een wereldwijde taal leren Gemeenschap.

Interactive courses with a world-wide language learning community.

Helpt bij het luisteren vaardigheden. U kunt onderwerpen op basis van uw persoonlijke belangen, zoals sport, geschiedenis, of reizen.

Helps with listening skills. You can choose topics based on your personal interests like sports, history, or travel.

Deze website heeft werkbladen en quizzen die u gebruiken kunt om uw Engels praktijk.

This website has worksheets and quizzes you can use to practice your English.

Deze website biedt gratis online lessen en middelen, met veel oefeningen van verschillende grammatica onderwerpen

This website offers free online lessons and resources, with lots of exercises of different grammar topics

Veel verschillende gratis praktijktest (zoals de TOEFL) om te helpen voorbereiden u voor Engelse taaltoetsen voor school of de werkplek.

Many different free practice tests (such as the TOEFL) to help prepare you for English language tests for school or the workplace.

Heeft veel verschillende bronnen van ESL, inclusief via 2000 Engels conversatie video's die kan je bekijken.

Has many different ESL resources, including over 2000 English conversation videos you can watch.

Een website waarmee mensen fouten worden gecorrigeerd, met apps die u kunt downloaden om het controleren van uw schrijven. Er is ook een handboek op hun website aanbieden van duidelijke uitleg over grammatica, leestekens en andere onderwerpen.

A website that corrects people’s mistakes, with apps you can download to check your writing. There is also a handbook on their website offering clear explanations about grammar, punctuation and other topics.

Helpt u bij het leren schrijven in het Engels met de hulp van een native speaker.

Helps you learn to write in English with help from a native speaker.

Grammar en uitspraak Tips.

Grammar and Pronunciation Tips.

USA leert heeft drie gratis Engelse cursussen u kunt gebruiken bij het begin en tussenliggende Engels leren

USA Learns has three free English courses to help you learn beginning and intermediate English

Luister naar het nieuws in het langzame Engels om uw begrip vaardigheden te controleren.

Listen to the news in slow English to check your comprehension skills.

Helpt u bij het verwerven van nieuwe vaardigheden van de woordenschat.

Helps you gain new vocabulary skills.

GlobalEnglish is online cursussen waarmee u kunt leren van Engels die u op het werk gebruiken kunt. Stuur uw naam en e-mail naar info@therefugeecenter.org om te teken omhoog kostenloos klassen.

GlobalEnglish has online courses to help you learn English that you can use at work. Send your name and email to info@therefugeecenter.org to sign up for free classes.

Beste apps voor het leren van Engels

Best apps for learning English

Duolingo records wanneer u spreekt om u te helpen met uitspraak.

Duolingo records when you speak to help you with pronunciation.

Deze app maakt gebruik van echte video's waarmee u kunt leren van werkelijke moedertaalsprekers. U kunt kijken naar de verschillende onderwerpen.

This app uses real videos to help you learn from actual native speakers. You can watch different topics.

Wilt u oefenen met schrijven en Engels studeren? Wij bieden een gratis GED Language Arts test voorbereiding klasse.

Do you want to practice writing and studying English? We offer a free GED Language Arts test preparation class.

Hoewel deze klasse is om studenten die voor hun GED studeren te helpen, het kan ook u helpen studeren en verbeteren van uw Engels. Ga nu naar de taal kunsten GED klasse.

Although this class is to help students who are studying for their GED, it can also help you study and improve your English. Go to the Language Arts GED class now.

 

 

Deze pagina heeft je geholpen? Lachebekje Ja Frown gezicht No
Dank u voor uw feedback!