Hoe ik het leren van elementaire computervaardigheden

Ook EngelsGeen Engels

basic computer skills

basic computer skills

Vandaag ’ s wereld, We moeten allemaal gebruik van computers en andere technologie. Deze pagina zal u verbinding maken met sommige bronnen voor het verkrijgen van elementaire computervaardigheden.

In today’s world, we all need to use computers and other technology. This page will connect you to some resources for gaining basic computer skills.

Waar om te leren van elementaire computervaardigheden

Where to learn basic computer skills

Digitale Leer heeft verschillende klassen waarmee u kunt leren van de grondbeginselen van de computer en internet vaardigheden. U kunt gewoon op een les klikt en start.

Digital Learn has several classes to help you learn computer basics and internet skills. You can just click on a lesson and start.

GCFLearnfree heeft veel grote online cursussen en video's waarmee u kunt leren over computers en vele andere onderwerpen. Hieronder zijn enkele van onze favoriete video 's:

GCFLearnfree has many great online courses and videos to help you learn about computers and many other topics. Below are some of our favorite videos:

GCFLearnfree.org legt uit wat computers zijn en wat ze daadwerkelijk doen.

GCFLearnfree.org explains what computers are and what they actually do.

GCFLearnfree.org verklaart de verschillende onderdelen van een computer.

GCFLearnfree.org explains the different parts of a computer.

GCFLearnfree.org Maak je kennis met verschillende delen van een laptopcomputer.

GCFLearnfree.org introduces you to different parts of a laptop computer.

De grondbeginselen van de e-mail

Email basics

GCFLearnfree.org biedt een les over het gebruik van de Google ’ s gratis e-mailprogramma, Gmail.

GCFLearnfree.org provides a lesson on how to use Google’s free email program, Gmail.

Internet-restricties

Internet safety

Deze gratis cursus leert u over internet-restricties

This free course teaches you about internet safety

Deze website heeft middelen over hoe om uw kinderen op het internet te beschermen

This website has resources on how to protect your kids on the internet

Vinden van een klasse

Find a class

De meeste openbare bibliotheken hebben gratis computer klassen. Zoek onze Lokale bronnen pagina voor beide klassen vaardigheden geavanceerde en basic computer in uw buurt

Most public libraries have free computer classes. Search our Local Resources page to find both advanced and basic computer skills classes near you

Deze pagina heeft je geholpen? Lachebekje Ja Frown gezicht No
Dank u voor uw feedback!