कलेजको लागि भुक्तानी

अंग्रेजी पनिकुनै अंग्रेजी

Many students need assistance when paying for college

Many students need assistance when paying for college

कलेजको लागि भुक्तानी: म कसरी बर्दाश्त गर्न सक्छु?

Paying for college: how can I afford it?

विद्यार्थीहरू कक्षाहरू सुरु गर्नु अघि कलेजको लागि भुक्तानी गर्ने बारे सोच्छन्। यहाँ आफ्नो शिक्षाको लागि भुक्तानी गर्न सक्ने केही तरिकाहरू छन्:

Students think about paying for college before they start classes. Here are some ways you can pay for your education:

विद्यार्थी ऋण

Student loans

केही विद्यार्थीले सरकारी वा निजी ऋणबाट कलेजको लागि तिर्छन्।सरकारबाट ऋण लिन, तपाईंले FAFSA पूरा गर्नु पर्छ, जो संघीय विद्यार्थी सहायताका लागी नि: शुल्क अनुप्रयोग हो। जब तपाईं सरकारबाट ऋण लिन चाहनुहुन्छ, तपाईंले उनीहरूको ब्याजको साथ तिर्नुपर्छ। यसको अर्थ तपाईंले सरकारबाट पैसा लिनु भएको छ भने सामान्यतया अतिरिक्त पैसाको साथ (ब्याज) सहित फिर्ता तिर्नु पर्दछ। निजी ऋण कहिलेकाहीँ धेरै उच्च ब्याज दरको हुन सक्छ। विद्यार्थी ऋण लिन निर्णय गर्नु अघि, तपाईले विद्यालयका सल्लाहकार वा कसैसंग ऋणबारे बुझ्न मद्दत लिन सक्नुहुन्छ।

Some students pay for college with loans, either from the government or private loans. To apply for a loan from the government, you have to complete the FAFSA, which is the Free Application for Federal Student Aid. When you apply for loans from the government, you have to repay them with interest. This means any money you borrow you have to pay back to the government, normally with extra money called interest. Private loans can sometimes have very high interest rates. Before you decide to take student loans, you should talk to a school counselor or someone who can help you and make sure you understand the loans.

यो संघीय विद्यार्थी सहायताका लागी नि: शुल्क अनुप्रयोगको आधिकारिक सरकारी वेबसाइट हो। धेरै विद्यार्थीहरूको लागि, यो पहिलो स्थान हो जहा उनीहरू कलेज भुक्तानीको लागि हेर्ने गर्छन। कम आयस्रोत परिवारका विद्यार्थीहरूले विद्यालयको लागि तिर्न मद्दत अनुदान वा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न सक्छन्। FAFSA आवेदन पूरा गर्न अमेरिकन परिवारका साथै शरणार्थी परिवारको लागि धेरै जटिल र भ्रमित छ।

This is the official government website for the Free Application for Federal Student Aid. For many students, this is the first place they look when paying for college. Students from low-income families can receive grants or scholarships to help them pay for school. Completing the FAFSA is very complicated and confusing for American families as well as refugee families.

अंशकालिक काम

Part-time work

केही विद्यार्थीहरू विद्यालय आंशिक समय जान्छन् र आंशिक समय काम गरेर कलेजको लागि तिर्छन्। कहिलेकाही, विद्यालयहरूले विद्यार्थी अनुदान दिन्छन् जसले तिनीहरूलाई क्याम्पसमा काम गर्न र संघीय कार्य अध्ययन रकमबाट भुक्तान गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं आंशिक समय कार्य फेला पार्न सक्नुहुनेछ जुन लचीला घण्टाहरू हुन सक्छ ताकि तपाईं कलेजमा पढ्न पनि सक्नुहुनेछ। यद्यपि, तपाईं काम गरिरहँदा कलेजमा जान गाह्रो हुनसक्छ, विशेषगरी यदि तपाईसँग परिवार पनि छ भने। कलेजको लागि भुक्तानी गर्ने बारे सोच्दा, छात्रवृत्ति र FAFSA मार्फत आवेदन पछि यो विकल्प बारे पनि सोच्नुहोस्।

Some students pay for college by going to school part-time and working part-time. Sometimes, schools will give students grants that allow them to work on campus and get paid from Federal Work Study funds. You can also find a part-time job that has flexible hours so that you can attend college. However, it can be very hard to go to college while you are working, especially if you have a family. When thinking about paying for college, think about this option after applying for scholarships and through FAFSA.

छात्रवृत्तिहरू

Scholarships

शरणार्थि सेन्टर अनलाइनमा शरणार्थि र आप्रवासीहरूको लागि चाहिने छात्रवृत्तिको सूची छ।यद्यपि, तपाईं छात्रवृत्तिको लागि तपाईंको कलेज, स्थानीय संस्थाहरू र राज्यमा आवेदन गर्न सक्नुहुन्छ।

The Refugee Center Online has a list of Scholarships for refugees and immigrants. However, you can apply for any scholarships from your college, from local organizations, and from the state.

स्कूल समाप्त र आफ्नो GED कमाउन®

निःशुल्क अनलाइन GED® तयारी पाठ्यक्रम

आफ्नो शिक्षा समाप्त

यो पृष्ठ तपाईंलाई मदत गर्नुभयो? हँसिलो अनुहार हो भ्रूभंग अनुहार कुनै
तपाईंको प्रतिक्रियाको लागि धन्यवाद!