अमेरिका मा जीवन समायोजन

यस शरणार्थी केन्द्र अनलाइन को यो खण्ड तपाईं राम्रो अमेरिकामा जीवन समायोजन मदत गर्न विचार र जानकारी छ. राम्रो समझ अमेरिकी संस्कृति र अमेरिकी मान द्वारा, तपाईं एक राम्रो resettlement अनुभव गर्नेछन्. तपाईं आफ्नो जीवन भन्दा भइरहेको नियन्त्रण आफ्नो भावना बढाउन सक्छ र आषा कम तनाव र सुखी महसुस.

अमेरिकी संस्कृति

अमेरिकी मान के हुन्?

के कुराहरू के अमेरिका मूल्य? अमेरिका मूल्य गोपनीयता, स्वतन्त्रता, समानता र प्रतियोगिता.

कसरी अमेरिकी संस्कृति गर्न समायोजन गर्न

दस सुझाव तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका मा सफल हुन मद्दत गर्न

संचार

अमेरिकी प्रत्येक अन्य कुरा कसरी सिक्न.

निजी व्यवहार

पारिवारिक सम्बन्ध बारे जानकारी, डेटिंग, संयुक्त राज्य अमेरिका मा रक्सी र लागूपदार्थ र.

संस्कृति आघात

संस्कृति आघात

जब तपाईं अमेरिका उत्प्रेरित, तपाईं संस्कृति आघात अनुभव हुन सक्छ.

तपाईंलाई थाँहा थियो? तपाईं प्रश्न र अन्य शरणार्थी र आप्रवासी देखि सल्लाह प्राप्त गर्न सक्छन् RCO गरेको फोरम

तपाईं नजिकै मदत पाउन

कार्यक्रम र आफ्नो शहर स्रोतहरू लागि खोज.

तपाईंको खोजी सुरु

शरणार्थी र आप्रवासी अनुभव