Боловсрол Сайтын бүтэц

GED®


Хүүхдэд зориулсан сургууль


Их сургууль, дээд боловсролын


онлайн суралц


багш нарт зориулсан

тухай Сабрина Crewe
Сабрина Crewe нь зохиолч, редактор юм. Тэр нь бидний чөлөөт GED болон Иргэншил хичээл хөнгөвчлөх тусалдаг. Тэрээр мөн АНУ-ын дүрвэгсэд болон цагаач чухал асуудлуудыг ойлгож, тэдний эрхийн талаар мэдлэгтэй байх нь туслах материал бий болгох.