дүрвэгч, цагаач амжилттай интеграцийг дэмжих, бидний нийтлэг ирээдүйг бэхжүүлэх.