танхимын

ахлах сургуулиа төгсөх, үнэ төлбөргүй онлайн хичээл авч, Америкийн иргэн болсон

Өнөөдөр хичээл эхлэх

Олон нийтийн

бусад дүрвэгсэд болон цагаачдыг уулзаж, онлайн холбох

RCO олон нийтийн нэгдээрэй

Resources

Таны орон нутагт Америк дахь амьдрал, нөөцийн талаар мэдээлэл хай

мэдээлэл болон эх үүсвэрүүдийг олох