Kada reikėtų iškviesti policiją?

Taip pat lietuviųNe anglų kalba

Ji yra gera žinoti, ką daryti, kai yra neatidėliotinos. Knowing when to call the police is important. Kai iškviečiate policiją, galite padėti apsaugoti save ir taip pat prisidėti prie geras pilietis. You can call the police from any phone in any place in the USA by dialing 911.

It is good to know what to do when there is an emergency. Knowing when to call the police is important. When you call the police, you can help protect yourself and also contribute to being a good citizen. You can call the police from any phone in any place in the USA by dialing 911.

It can be hard to know when to call the police for help

It can be hard to know when to call the police for help

When to call the police

When to call the police

Police are there to call in an emergency and for other reason.

Police are there to call in an emergency and for other reason.

Call the police in all of the following emergencies:

Call the police in all of the following emergencies:

 • Nusikalstamos veikos, ypač, jei vis dar vyksta, pvz., vagystės ar įsilaužimo
 • Automobilių avarijos, ypač, jei kas nors yra sužeistų
 • Gaisras
 • Skubi medicininė pagalba, pvz., širdies priepuolis, nekontroliuojamas kraujavimas, arba alerginė reakcija
 • Šeiminio smurto, įtarus vaiką būti apleisti, fizinę arba seksualinę prievartą
 • Ką nors, kad atrodo kaip avarinis
 • A crime, especially if is still in progress, such as a theft or burglary
 • A car crash, especially if someone is injured
 • A fire
 • A medical emergency, such as heart attack, uncontrollable bleeding, or allergic reaction
 • Domestic violence or suspicion of a child being neglected, physically or sexually abused
 • Anything else that seems like an emergency

Taip pat gali iškviesti policiją, kai yra įtartina veikla:

You may also call the police when there is suspicious activity:

 • Kažkas klajojo per metrų kaimynystėje – tai gali būti ženklas, kad asmuo bando įsilaužti į namą
 • Kažkas bando atidaryti automobilių duris – tai gali būti ženklas, kad asmuo bando pavogti automobilį
 • Someone wandering through yards in the neighborhood – this could be a sign that the person is trying to break in into a house
 • Someone trying to open car doors – this could be a sign that the person is trying to steal a car

Do not assume someone else has already called the police when something suspicious is happening. People hesitate to call the police for fear of danger or of getting involved. Tačiau, the police want to help prevent crime.

Do not assume someone else has already called the police when something suspicious is happening. People hesitate to call the police for fear of danger or of getting involved. However, the police want to help prevent crime.

Ką daryti, kai iškviečiate policiją

What to do when you call the police

To call the police, dial 911. Išlikti ramus, skambinant ir nurodyti savo vardą, Adresas, ir telefono numerį. If you are using a cellphone, teikti valstybės ir miesto, iš kurios skambinate. Tada pasakyti tam asmeniui, kodėl norite kalbìtis. Follow any instructions you are given. Pvz., the dispatcher might say, “Stay on the line,” arba “Leave the building.

To call the police, dial 911. Remain calm when calling and give your name, address, and phone number. If you are using a cellphone, provide the state and city you are calling from. Then tell the person why you are calling. Follow any instructions you are given. For example, the dispatcher might say, “Stay on the line,” or “Leave the building.”

Jei jūs surinkti 911 per klaidą, negalima baigti pokalbį, nes tai gali padaryti 911 pareigūnai mano, kad nelaimės atveju tikrai egzistuoja. Vietoj to tiesiog pasakyti asmens, kad jūs klaidingai vadinamas.

If you dial 911 by mistake, do not hang up because that could make 911 officials think that an emergency really exists. Instead just tell the person that you called by mistake.

What happens when you call the police

What happens when you call the police

Most American police departments have a communication center. The communication center staff reach police officers on a radio in their vehicles. Individual police officers also carry headsets, like earphones. Police cars have a computer linked to a network. The computer allows them to view vehicle information, nuosprendžių registrų, ir kiti svarbūs duomenys.

Most American police departments have a communication center. The communication center staff reach police officers on a radio in their vehicles. Individual police officers also carry headsets, like earphones. Police cars have a computer linked to a network. The computer allows them to view vehicle information, criminal records, and other sensitive information.

Policijos pareigos

Responsibilities of the police

Teisėsaugos pareigūnai, ar policijos pareigūnų, yra suteikta tam tikrų galių, kad jie galėtų atlikti savo darbą. They have wide-ranging responsibilities.

Law enforcement officers, or police officers, are given certain powers to enable them to do their work. They have wide-ranging responsibilities.

Arresting suspected criminals

Arresting suspected criminals

Kai yra priežastis manyti, kad asmuo yra padaręs sunkų nusikaltimą, pareigūnas gali Antrankiai ir suimti asmenį. The powers of the law enforcement are typically enforced only in cases where the law has been broken and a suspect must be identified and apprehended. Crimes include burglary, narkotikų kontrabanda, žmogžudystė, ir apiplėšimas. Sulaikytas asmuo bus atsižvelgta į policijos nuovadą ar įkalinti priklausomai nuo privačiomis lėšomis.

When there is a reason to believe that a person has committed a serious crime, an officer can handcuff and arrest a person. The powers of the law enforcement are typically enforced only in cases where the law has been broken and a suspect must be identified and apprehended. Crimes include burglary, drug trafficking, murder, and robbery. The detained person will be taken to a police station or jailed depending on a bail.

Maintaining order

Maintaining order

Kai policijos pareigūnai yra, viešosios tvarkos palaikymo bendruomenės, jų pagrindinis tikslas yra palaikyti tvarką. Jų darbo reiškia išlaikyti taiką ir užkirsti kelią elgesį, kuris gali sutrikdyti kitų. Prevention ranges from intervening in a fight to stopping loud music playing. Tokiais atvejais situaciją tvarkomas savo nuožiūra, o ne kaip nusikaltimas. Tačiau, gali būti atvejų, kai tokios situacijos gali pažeisti įstatymą.

When police officers are out policing communities, their main objective is to maintain order. Their job entails keeping peace and preventing behaviors which might disturb others. Prevention ranges from intervening in a fight to stopping loud music playing. In these cases the situation is handled with discretion rather than as a crime. However, there might be instances when these situations can violate the law.

Providing first aid, vehicle assistance, tourist information, and public education

Providing first aid, vehicle assistance, tourist information, and public education

Policijos įstaigos yra prieinami ištisus metus, 24 parą, Taigi piliečių skambinti policijos departamentas ne tik kai į bėdą, bet kai nepatogu situacijose taip pat. Todėl, policijos tarnybos peržengia kovos su nusikaltimais, padedant transporto priemonės gedimai, teikti informaciją apie kitų agentūrų, ir padėti rasti dingusių naminių gyvūnų arba turto.

Police agencies are available year-round, 24 hours a day, so citizens call the police department not only when in trouble but when in inconvenient situations as well. As a result, police services go beyond combating crime to assisting with vehicle breakdowns, providing information about other agencies, and helping locate lost pets or property.

Who are the police?

Who are the police?

Law enforcement is one of the three parts of the US criminal justice system.The other parts are the law courts and corrections (punishment and prisons). Law enforcement is run by several government agencies. Įvairių institucijų bendradarbiauti, kad bando sustabdyti nusikaltimus. Yra trijų skirtingų tipų agentūrų:

Law enforcement is one of the three parts of the US criminal justice system.The other parts are the law courts and corrections (punishment and prisons). Law enforcement is run by several government agencies. Different agencies work together to try to stop crimes. There are three different types of agencies:

Federal law enforcement

Federal law enforcement

Federal means to do with the whole country, and federal agencies have authority to enforce the law all over the USA. The Department of Justice is responsible for the law at the federal level. Other agencies include the Federal Bureau of Investigation (FTB), dėl kovos su narkotikais administracijos (DEA), Jungtinių Valstijų Maršalų tarnyba, ir Federalinio tyrimų biuro Kalėjimų be kita ko.

Federal means to do with the whole country, and federal agencies have authority to enforce the law all over the USA. The Department of Justice is responsible for the law at the federal level. Other agencies include the Federal Bureau of Investigation (FBI), the Drug Enforcement Administration (DEA), the United States Marshals Service, and the Federal Bureau of Prisons among others.

State law enforcement

State law enforcement

State agencies provide law enforcement services across their state. Jų pareigos apima tyrimus ir valstybės patruliai – jos gali būti vadinamos valstybinės policijos ar highway patrol. Sostinės policija, mokykla universiteto policijos, ir ligoninės policija yra kitų filialų, kurie veikia pagal valstybinės agentūros.

State agencies provide law enforcement services across their state. Their duties include investigations and state patrols – they may be called state police or highway patrol. Capitol police, school campus police, and hospital police are other branches that operate under the state agency.

Municipal law enforcement

Municipal law enforcement

Towns and cities have their own police departments. They work with state law enforcement to ensure safety. The biggest cities may have very large police departments with thousands of police officer. Small towns may have just a few officers.

Towns and cities have their own police departments. They work with state law enforcement to ensure safety. The biggest cities may have very large police departments with thousands of police officer. Small towns may have just a few officers.

sužinoti daugiau, sužinok daugiau

Learn more

Kiti ištekliai

Other resources

Kaip gauti pagalbos šalia jūsų

Naudokite FindHello paslaugos bei ištekliai jūsų mieste.

Pradėti paiešką
Ar Šis puslapis padės jums? Linksmas veidelis taip Raukytis veido ne
Dėkojame už jūsų nuomonę!