ຢູ່ໃນພາກນີ້

ກະກຽມສໍາລັບການເປັນພົນລະເມືອງ

Learn about the N400 application. Learn how to apply for citizenship. Read about the naturalization interview. ອ່ານ​ຕື່ມ

ສິດທິຂອງທ່ານ

Learn about your rights as a refugee or immigrant in the United States. You have rights, even if you are not a citizen. ອ່ານ​ຕື່ມ

Asylum ແລະ TPS

Information about how to apply for asylum in the United States. Information to help immigrants in detention centers. ອ່ານ​ຕື່ມ

More citizenship resources

See all our pages in this section. Find more information about citizenship, asylum, rights and laws. ອ່ານ​ຕື່ມ

The number of refugees allowed in the US in 2019

An announcement was made that the number of refugees allowed to come to the United States in 2019 is 30,000. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ 3 things you should know if you are a refugee who is already here in the US. ອ່ານ​ຕື່ມ

ພົນລະເມືອງແລະສິດທິ

ອ່ານ​ຕື່ມ

ຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ໃກ້ກັບທ່ານ

ຄົ້ນຫາສໍາລັບບັນດາໂຄງການແລະຊັບພະຍາກອນຢູ່ໃນນະຄອນຂອງທ່ານ.

ເລີ່ມຕົ້ນຄົ້ນຫາຂອງທ່ານ