ຢູ່ໃນພາກນີ້

ກະກຽມສໍາລັບພົນລະເມືອງ

Learn about the N400 application. Learn how to apply for citizenship. Read about the naturalization interview. ອ່ານ​ຕື່ມ

ສິດທິຂອງທ່ານ

Learn about your rights as a refugee or immigrant in the United States. You have rights, even if you are not a citizen. ອ່ານ​ຕື່ມ

ສະຫມັກຂໍເອົາສໍາລັບການ asylum

Information about how to apply for asylum in the United States. Information to help immigrants in detention centers. ອ່ານ​ຕື່ມ

ຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ໃກ້ກັບທ່ານ

ຄົ້ນຫາສໍາລັບບັນດາໂຄງການແລະຊັບພະຍາກອນຢູ່ໃນນະຄອນຂອງທ່ານ.

ເລີ່ມຕົ້ນຄົ້ນຫາຂອງທ່ານ