ຊາວອົບພະຍົບ Voices ແມ່ນການເກັບກໍາເລື່ອງລາຍລັກອັກສອນໂດຍຊາວອົບພະຍົບແລະການເຂົ້າເມືອງອາໃສຢູ່ໃນອາເມລິກາ.

ທ່ານສາມາດອ່ານກ່ຽວກັບການທ້າທາຍຊາວອົບພະຍົບອື່ນໆແລະຄົນອົບພະຍົບປະເຊີນຫນ້າ. ອ່ານເພື່ອຮຽນຮູ້ວິທີເຂົາເຈົ້າປັບຊີວິດຢູ່ໃນອາເມລິກາ.

ໃຫມ່ຫລ້າສຸດເມື່ອ

Try to experience food stores in the USA

When you come to the USA, you will have to get used to the new food. But you can probably find food from your home country, ເກີນໄປ. Learn about the different kinds of food stores in the USA. It is hard to get used to something new when it has been a certain way all ... ອ່ານ​ຕື່ມ

Restaurant jobs are excellent places to start

Restaurant jobs are a good way place to start your career in the USA. You can learn new skills and meet many different people. Learn how restaurant jobs can help you learn new skills. When we first time came to America in 2012, I had no idea about what kind of job I would take. ... ອ່ານ​ຕື່ມ

Five resume mistakes to avoid

Every country has different standards when it comes to resumes. It may be confusing figuring out what employers want in the USA. Learn about five resume mistakes you should avoid when looking for jobs. In the first few years of my life in the United States, I applied for many jobs, but I rarely got ... ອ່ານ​ຕື່ມ

ຂຽນເຂົ້າເຖິງສໍາລັບຈົດຫມາຍຂ່າວຂອງພວກເຮົາ

ພວກເຮົາຈະສົ່ງອີເມວເລື່ອງສຽງກັບທ່ານ!

Send money home – it’s easier than you think!

Many refugees and immigrant wish to help their families. Many send money home to help financially. Learn about some ways that you can safely send money to other countries. Refugees and immigrants who come to the USA to start a new life often have family members back in their home country. Many continue to take ... ອ່ານ​ຕື່ມ