ນັກສຶກສາຊາວອົບພະຍົບໄດ້ສອນຂ້າພະເຈົ້າວ່າຊີວິດແມ່ນບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຈັບ, ມັກ, ແບ່ງປັນ, ແລະຄວາມກະຕັນຍູສໍາລັບ

ໃນກຽດສັກສີຂອງວັນຊາວອົບພະຍົບໂລກ 2017: The most important lesson my refugee students have taught me is that no matter the difficulties one faces, life is something to be grabbed, ມັກ, ແບ່ງປັນ, and be grateful for I have been an ESL teacher since 1979, and in most of those years, most of my studentsອ່ານ​ຕື່ມ