ວຽກເຮັດງານທໍາ

ສູນຊາວອົບພະຍົບອອນໄລນ໌ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງບໍ່ຫວັງຜົນກໍາລະຫວ່າງປະເທດທີ່ດໍາເນີນການເຊັ່ນ: ເຕັກໂນໂລຊີການເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ. ພາລະກິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຊາວອົບພະຍົບແລະການເຂົ້າເມືອງກໍ່ສ້າງຊີວິດໃຫມ່. ພວກເຮົາໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວໃນໄລຍະຜ່ານມາຫ້າປີທີ່ຈະກາຍເປັນ ໄດ້ ເວທີອັນສໍາຄັນສໍາລັບບຸກຄົນຖືກຍົກຍ້າຍໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ. ພວກເຮົາໄດ້ຮັບບໍ່ດົນມານີ້ສະຖານະພື້ນຖານຢ່າງເປັນທາງການໃນອິຕາລີແລະກໍາລັງພຽງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະຂະຫຍາຍລະດັບສາກົນ. ນີ້ເປັນທີ່ໃຊ້ເວລາສໍາຄັນໃນປະຫວັດສາດ: ມີຊາວອົບພະຍົບແລະບຸກຄົນທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍໃນທົ່ວໂລກໃນມື້ນີ້ກ່ວາຢູ່ໃນຈຸດໃດຫນຶ່ງຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມໂລກຄັ້ງ. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າເຕັກໂນໂລຊີມີພາລະບົດບາດສໍາຄັນໃນການສະຫນັບສະຫນູນການເຊື່ອມໂຍງຂອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຍົກຍ້າຍຈັດສັນໃນທົ່ວໂລກ.

ໃນຫຼັກຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າຊາວອົບພະຍົບແລະການເຂົ້າເມືອງເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ (ແລະປະເທດຂອງພວກເຮົາ) ສະຖານທີ່ດີກວ່າ.

ເປີດປັດຈຸບັນ:

We do not have any positions open at the moment

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກຂອງພວກເຮົາ

ອ່ານຂອງພວກເຮົາ 2017 ລາຍ​ງານ​ປະ​ຈໍາ​ປີ.

ພົບ ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ.

ອາສາສະຫມັກ ກັບສູນຊາວອົບພະຍົບອອນໄລນ໌.