សៀវភៅណែនាំស្ដីពីការបើកបរ

ភាសាអង់គ្លេសផងដែរទេភាសាអង់គ្លេស

នៅសហរដ្ឋអាមេរិក អ្នកត្រូវតែមានប័ណ្ណបើកបរ ដើម្បីបើកបររថយន្ត។ ដើម្បីទទួលបានប័ណ្ណបើកបរ អ្នកត្រូវតែប្រឡងជាប់តេស្តពីក្រសួងគមនាគមន៍នៃរដ្ឋរបស់អ្នក ដែលបង្ហាញថា អ្នកយល់ពីច្បាប់បើកបរនៅក្នុងរដ្ឋរបស់អ្នក។

How do learn to drive

សៀវភៅណែនាំអំពីការបើកបរខាងក្រោមនេះត្រូវបានបកប្រែដោយក្រសួងគមនាគមន៍កាលីហ្វរញ៉ា។

In order to start driving in America, you must learn how to drive safely and to pass a test showing you know the US driving laws.

ការសំខាន់ត្រូវចាំថា គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានច្បាប់បើកបរខុសៗគ្នា។ នៅពេលដែលអ្នកធ្វើតេស្តបើកបររបស់អ្នក អ្នកត្រូវតែឆ្លងកាត់ច្បាប់នៃរដ្ឋរបស់អ្នក។ ទោះជាយ៉ាងណា ជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍ជាច្រើនបានយល់ឃើញថា ការសិក្សា​អំពីសៀវភៅណែនាំ​អំពីការបើកបរជាភាសាដើមរបស់ពួកគេមានភាពងាយស្រួលក្នុងការយល់ដឹងអំពីច្បាប់ និងប្រឡងជាប់តេស្តបើកបរនេះ។

Every state requires you to get a driver’s license if you plan on driving, and if you move to a different state you must exchange your old license for a new license in that state. You may need to drive to work or for work.

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានប័ណ្ណបើកបរ

Getting a driver’s license

នៅពេលដែលអ្នកបានអាននិងយល់ពីច្បាប់ អ្នកនឹងចាំបាច់ត្រូវប្រឡងទាំងតេស្តសរសេរ​និងការធ្វើតេស្តបើកបរ ដើម្បីទទួលបានបណ្ណបើកបររបស់អ្នក។

Some communities have had problems with refugees driving illegally or not knowing how to drive.

ភាគច្រើន អ្នកនឹងចាំបាច់ត្រូវកំណត់កាលបរិច្ឆេទការធ្វើតេស្តនេះជាមុនតាមអ៊ីនធឺណិត ឬដោយការហៅទូរស័ព្ទទៅ ការិយាល័យ DMV ដែលនៅជិតផ្ទះរបស់អ្នក។ អ្នកត្រូវបង់ថ្លៃសេវា ដើម្បីទទួលបានបណ្ណបើកបររបស់អ្នក។

Each state in the US has different driving laws. You can learn these laws by reading a driver’s manual (handbook of rules). The website DMV.org has PDFs of the driver’s manuals for each state. Once you have read and understood the laws, you will need to take both a written test and a driving test to get your license. You will need to schedule this test ahead of time, either online or by visiting or calling the DMV office that is closest to your home. You have to pay a fee to take your test and get your license.

អ្នកត្រូវការការធានារ៉ាប់រង ដើម្បីបើកបរផងដែរ។ ទោះបីជាអ្នកកំពុងបើកបររថយន្តរបស់មិត្តភ័ក្តិក៏ដោយ វាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកក្នុងការធានាថា រថយន្តដែលអ្នកកំពុងបើកបរមានធានារ៉ាប់រង។

Car insurance

Car insurance covers costs in the event of an accident or injury. The law requires basic insurance on all cars in case the driver injures someone or damages someone else’s property. You can also get insurance to cover the cost of damage to your own car, and for car theft.

សៀវភៅណែនាំស្ដីពីការបើកបរ

You must have at least basic car insurance in order to drive legally. Even if you are driving a friend’s car, it is your responsibility to make sure that the car you are driving is insured. The insurance document should be kept in the car to show if you are stopped by police.

ច្បាប់សុវត្ថិភាពក្នុងការរៀនបើកបរ

Car registration

សហរដ្ឋអាមេរិកមានច្បាប់ដើម្បីការពារអ្នកខណៈពេលដែលអ្នកកំពុងបើកបរ។ អ្នកត្រូវតែអនុវត្តតាមច្បាប់ទាំងនេះជានិច្ច។ ច្បាប់ទាំងនេះអាចនឹងខុសគ្នាពីច្បាប់ក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់អ្នក។ អ្នកនឹងចាំបាច់ត្រូវរៀនច្បាប់ជាក់លាក់សម្រាប់រដ្ឋរបស់អ្នក។ ខាងក្រោមនេះជាច្បាប់សុវត្ថិភាពសំខាន់មួយចំនួនដែលរដ្ឋភាគច្រើនតម្រូវឱ្យមាន៖

Car registration is a tax paid every year to the state. It allows you to take the car on the road and pays for your license plates. It is not legal to drive a car that is not registered. The registration document should be kept in the car to show if you are stopped by police.

កៅអីក្មេង

Safety and Driving Tips

ទារកនិងកុមារត្រូវតែជិះនៅលើកៅអីក្មេង ដែលសមស្របតាមទំហំរបស់ពួកគេ និងចងភ្ជាប់នៅនឹងកន្លែងនៅក្នុងរថយន្ត។ អាយុរបស់កុមារដែលអាចឈប់ប្រើប្រាស់កៅអីក្មេងប្រែប្រួលទៅតាមរដ្ឋ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងច្បាស់ សូមទាក់ទងការិយាល័យ DMV ក្នុងមូលដ្ឋានរបស់អ្នក។ កុំដាក់កូនលើភ្លៅរបស់អ្នក ខណៈពេលបើកបរឬជិះនៅក្នុងរថយន្ត។ វាមានគ្រោះថ្នាក់ និងជាទង្វើខុសច្បាប់។

The US has laws to protect you while you are driving. You must always follow these laws. These laws may be different than in your home country. You will need to learn the specific laws for your state. Here are some important safety rules that most states require:

ខ្សែ​ក្រវាត់សុវត្ថិភាព

Car seats

អ្នកត្រូវតែពាក់ខ្សែក្រវាត់សុវត្ថិភាព ខណៈពេលដែលបើកបររថយន្តឬជិះនៅក្នុងរថយន្តនៅអាមេរិក។ មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងរថយន្តត្រូវពាក់ខ្សែក្រវាត់សុវត្ថិភាព មិនថាកំពុងបើកបរឬជិះជាមួយគេក៏ដោយ។ មូលហេតុនោះគឺថា ពេលមានគ្រោះថ្នាក់ អ្នកដែលគ្មានខ្សែក្រវាត់សុវត្ថិភាពអាចហោះចេញពីកៅអីរបស់ខ្លួន ហើយបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃ ក៏ដូចជាខ្លួនឯងផងដែរ។

Infants and children must ride in car seats appropriate to their size that are strapped securely in the car. The age children can stop using car seats varies by state. If you are unsure, contact your local DMV office. Never hold a child in your lap while driving or riding in a vehicle; it is both dangerous and illegal.

មួកសុវត្ថិភាព

Seat belts

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងជិះឬបើកបរម៉ូតូ អ្នកគួរតែពាក់មួកសុវត្ថិភាព។ ស្ទើរតែគ្រប់រដ្ឋនៅអាមេរិកតម្រូវឱ្យអ្នកជិះម៉ូតូពាក់មួកសុវត្ថិភាព។

You must wear a seat belt while driving a car or riding in a car in the US. Everyone in the vehicle must wear a seat belt, whether driving or riding as a passenger. The reason is that, in a crash, a person without a seat belt could fly out of their seat, injuring others as well as himself or herself.

ការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹង

Helmets

អ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងមុនពេល ឬខណៈពេលបើកបរទេ ហើយរដ្ឋមួយចំនួនហាមឃាត់ការពិសាភេសជ្ជៈគ្រប់ប្រភេទ ខណៈពេលបើកបរ ដោយសារវាបង្កការរំខាន។ វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ព្រោះអ្នកអាចបាត់បង់ប័ណ្ណបើកបររបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកពិសាភេសជ្ជៈ និងការបើកបរនិងត្រូវបានតម្រូវឱ្យបង់ពិន័យយ៉ាងច្រើន ឬត្រូវជាប់ពន្ធនាគារផង។ អ្នករងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ឬបង្កឱ្យនរណាម្នាក់ស្លាប់ ប្រសិនបើអ្នកផឹក និងបើកបរ។

If you are riding or driving a motorcycle, you should wear a helmet. Almost every state in the US requires motorcyclists to wear helmets.

ទូរស័ព្ទ​ដៃ

Drinking

ការនិយាយទូរស័ព្ទ ឬផ្ញើសារ ខណៈពេលដែលអ្នកកំពុងបើកបរ ជាអំពើខុសច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋភាគច្រើននៅអាមេរិក។ ទូរស័ព្ទដៃអាចធ្វើឱ្យអ្នកបែកអារម្មណ៍។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការប្រើទូរស័ព្ទរបស់អ្នក អ្នកគួរតែឈប់សិន។

You are not allowed to drink alcohol before or while driving. This is very important because you can lose your license if you drink and drive and be required to pay huge fines or even serve time in jail. You could also seriously injure or kill someone if you drink and drive.

កុមារនៅក្នុងរថយន្ដ

Cellphones and other distractions

ជាទូទៅ អ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទុកកូនរបស់អ្នកចោលនៅក្នុងរថយន្តរបស់អ្នក នៅពេលអ្នកមិននៅក្នុងរថយន្តនោះទេ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកចូលទៅក្នុងហាង អ្នកត្រូវតែនាំកូនរបស់អ្នកទៅជាមួយអ្នក។ ប្រសិនបើទុកក្មេងចោល ពួកគេអាចនឹងរងរបួសដោយសារការព្យាយាមចាកចេញ ការដោះហ្វ្រាំងឬការជាន់ហ្គែរ កំដៅក្ដៅខ្លាំងឬត្រជាក់ខ្លាំង ឬការបាត់ខ្លួន។

It is illegal to talk on your phone while you are driving in some states in the US. Texting is banned in almost all states. Cell phones can distract you from the road. If you need to use your phone, you should pull over. A growing number of US cities are forbidding other distractions as well, such as eating, drinking coffee, or attending to pets.

ការបើកបរពេលអស់កម្លាំង

Children in vehicles

កុំបើកបរ ប្រសិនបើអ្នកអស់កម្លាំង។ ប្រសិនបើអ្នកនៅក្នុងរថយន្តរបស់អ្នកហើយដឹងថាអ្នកអស់កម្លាំង មិនអាចបើកបរបាន ចូរស៊ីញ៉ូ រួចឈប់នៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាព ដែលអ្នកមិនបង្កឧបសគ្គដល់ចរាចរណ៍ ហើយអ្នកមិនមានគ្រោះថ្នាក់ ហើយយកល្អរកកន្លែងដែល​អនុញ្ញាតឱ្យឈប់សម្រាក។ ចាក់សោទ្វាររបស់អ្នកជានិច្ច រួចសម្រាកមួយស្របក់។

You are generally not allowed to leave your children in your car when you are not in the car. For example, if you go into a store you must bring your children with you. If left alone, they could be injured trying to get out, release the brake or clutch, overheat or freeze, lock you out, or go missing.

ស៊ីផ្លេ

Driving when tired

នៅអាមេរិក អ្នកបើកបរមិនស៊ីផ្លេញឹកញាប់ទេ។ ជៀសវាងចុចស៊ីផ្លេ លុះត្រាតែអ្នកព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាព។ នៅតំបន់ខ្លះ ការចុចស៊ីផ្លេដោយមិនចាំបាច់ ឬក្នុងអំឡុងពេលម៉ោងជាក់លាក់ជាអំពើខុសច្បាប់។ ការបើក​វិទ្យុខ្លាំងៗក៏មិនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យធ្វើទេ ឬជាអំពើខុសច្បាប់​នៅក្នុងតំបន់មួយចំនួន។

Do not drive if you are tired. If you are in your car and realize you are too tired to drive, signal and pull over to a safe location where you are not obstructing traffic and you are not in danger. On freeways there are designated rest areas. Always lock your doors while you nap.

ការចាក់សោ និងកូនសោ

Honking and other noise

ទោះបីជាមិនតម្រូវដោយច្បាប់នៅគ្រប់ទីកន្លែងក៏ដោយ ការសំខាន់នោះគឺត្រូវចាក់សោទ្វាររបស់អ្នកជានិច្ច សូម្បីតែខណៈពេលនៅក្នុងរថយន្តរបស់អ្នក ហើយយកកូនសោរបស់អ្នកទៅជាមួយ នៅពេលអ្នកចាកចេញ។ យករបស់មានតម្លៃ​ចេញពីកន្លែងដែលមើលឃើញ។ ការលួចរថយន្តនិងការលួចរបស់ពីរថយន្តគឺជាបញ្ហាមួយនៅតំបន់ខ្លះនៃសហរដ្ឋអាមេរិក។

Avoid using your horn unless there is a concern for safety. In some areas, it is illegal to use the horn unnecessarily or during certain hours. The use of loud radios is also discouraged or illegal in some areas.

សត្វចិញ្ចឹមនៅក្នុងរថយន្ដ

Locks and keys

បើអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងឬត្រជាក់ខ្លាំងជាធម្មតាលើស 70 * F ឬក្រោម 40 * F យកល្អកុំទុកសត្វចិញ្ចឹម (ឆ្កែ ឆ្មា ។ល។) របស់អ្នកចោលនៅក្នុងរថយន្តរបស់អ្នក ទោះបីជាបើកបង្អួចក៏ដោយ ព្រោះពួកគេអាចងាប់បាន។ គេដឹងថា សត្វចិញ្ចឹមនិងកុមារអាចចាក់សោមិនឱ្យអ្នកបើកបរចូលរថយន្តបាន ដូច្នេះតែងតែរក្សាទុកកូនសោជាប់ខ្លួនរបស់អ្នកជានិច្ច។

Vehicle theft and theft from vehicles is a problem in some areas. It is important to lock your car doors, even while in your car, and take your keys when you leave. Remove valuables from view.

គ្រោះថ្នាក់

Pets in vehicles

ប្រសិនបើអ្នកជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ខណៈពេលអ្នកកំពុងបើកបរ អ្នកត្រូវតែឈប់។ មិនត្រូវចាកចេញពីកន្លែងកើតហេតុដោយមិនឈប់នោះទេ។ ប្រសិនបើរថយន្តរបស់អ្នកនៅតែដំណើរការបាន ព្យាយាមបើកវាចេញពីផ្លូវ។ ប្រសិនបើនរណាម្នាក់រងរបួស អ្នកគួរហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់ 911 ភ្លាម។

If the weather is very hot or very cold typically above 70°F or below 40°F, it is a bad idea to leave pets in the car even with the windows open, because they could die. Pets have been known to lock a driver out of a car, so always keep a key on you.

បើសិនជាគ្មាននរណាម្នាក់រងរបួសទេ អ្នកគួរសរសេរឈ្មោះ លេខទូរស័ព្ទ អាសយដ្ឋាន លេខប័ណ្ណបើកបរ ស្លាកលេខ និងព័ត៌មានធានារ៉ាប់រងរបស់មនុស្សដែលអ្នកបុក ឬអ្នកដែលបុកអ្នក។ ប្រសិនបើមានសាក្សី មនុស្សដែលបានឃើញគ្រោះថ្នាក់នេះ អ្នកគួរតែប្រមូលឈ្មោះ និងលេខទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេ។ ប្រសិនបើអ្នកមានម៉ាស៊ីនថត អ្នកអាចថតរូបអំពីការខូចខាតទាំងឡាយ។ អ្នកគួរតែកត់ទីតាំងនៃគ្រោះថ្នាក់នេះទុក ហើយអ្នកក៏អាចថតរូបទីតាំងផងដែរ។

Accidents

បន្ទាប់ពីគ្រោះថ្នាក់នេះ អ្នកគួរតែរាយការណ៍អំពីគ្រោះថ្នាក់ទៅក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកភ្លាម។

If you get in an accident while you are driving, you must stop. Do not leave the scene of the accident without stopping. If your car is still working, try to pull off of the road. If anyone is hurt, you should call 911 immediately.

ការបើកបរក្នុងអាកាសធាតុមិនល្អ

If no one is hurt, you should write down the name, phone number, address, driver’s license number, license plate number, and insurance information of the person you hit or who hit you. If there were people who witnessed (saw) the accident, you should also collect their names and phone numbers. If you have a camera, you can take pictures of any damage. You should also write down the location of the accident and take pictures of the location as well.

អាស្រ័យលើកន្លែងដែលអ្នកទៅរស់នៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក អាកាសធាតុអាចនឹងខុសគ្នាខ្លាំងពីអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់អ្នក។ វាអាចជាលើកដំបូងរបស់អ្នកក្នុងការបើកបរក្នុងស្ថានភាពមិនល្អខ្លាំង។

After the accident, you should report the accident to your insurance company immediately.

ប្រសិនបើមានផ្លូវមានទឹកកក ឬព្រិល អ្នកគួរជៀសវាងការបើកបរ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវតែបើកបរ សូមបើកយឺតៗ និងប្រើច្រវាក់នៅលើសំបកកង់របស់អ្នក។ ច្រវាក់អាចជួយអ្នកឱ្យឈប់រថយន្តបានកាន់តែប្រសើរនៅកន្លែងមានទឹកកកឬព្រិល។

Driving in bad weather

ត្រូវមានប្រអប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នៅក្នុងរថយន្តរបស់អ្នកដែលមានវត្ថុសុវត្ថិភាព ដូចជាប្រអប់សង្គ្រោះបឋម សម្លៀកបំពាក់រក្សាកម្ដៅ ទឹក ច្រវាក់និងពិល។

Depending on where you are resettled in the US, the weather may be very different from that of your home country. It may be your first time driving in extreme conditions.

ការខឹងសម្បានៅតាមដងផ្លូវ

If the road is icy or snowy, you should avoid driving. If you must drive, go slowly and use snow tires or chains on your tires. Chains can help you stop better in ice or snow.

ការខឹងសម្បានៅតាមដងផ្លូវគឺជាពាក្យមួយ ដែលសំដៅទៅមនុស្សដែលខឹងពេលពួកគេបើកបរ។ មនុស្សអាចស្រែកឬស៊ីផ្លេ ឬបើកទៅជិតអ្នក ប្រសិនបើពួកគេខឹងនឹងការបើកបររបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកដឹងថាអ្នកបានធ្វើខុស ពេលដែលអ្នកកំពុងបើកបរ អ្នកអាចបក់ដៃ ដើម្បីបង្ហាញគេថា អ្នកសូមទោស។ ប្រសិនបើនរណាម្នាក់មានការខឹងសម្បាតាមដងផ្លូវ និងខឹងអ្នក ចូរកុំតបត។ សូមព្យាយាមបន្តបើកបរយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើបាន និងចេញពីផ្លូវរបស់ពួកគេ។ មិនត្រូវតបនឹងអ្នកបើកបរដែលកំពុងខឹងទេ ហើយមិនត្រូវបើកបរពេលដែលអ្នកខឹងឬមិនសប្បាយចិត្ដនោះទេ។ ការបើកបរត្រូវការការផ្តោតអារម្មណ៍ និងការអត់ធ្មត់ឱ្យបានច្រើន។

Pack an emergency kit in your car that contains safety items, such as a first aid kit, extra warm clothing, water, chains, a snow shovel, and a flashlight.

ទាំងនេះគ្រាន់តែជាការផ្ដល់យោបល់ ដើម្បីជួយឱ្យជនភៀសខ្លួន​យល់ដឹងកាន់តែប្រសើរអំពីការបើកបរនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ មិនមានព័ត៌មានណាមួយខាងលើមានគោលបំណងជាដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ឡើយ។ បើមានសំណួរទាក់ទងនឹងការបើកបរ សូមទៅកាន់ ការិយាល័យ DMV របស់រដ្ឋ ឬនគរបាលមូលដ្ឋាន។

Road rage

 

Road rage is a term to describe the anger people feel when they drive. People may yell or honk or drive to close to you if they are angry about your driving. If you realize you made a mistake when you are driving, you can wave to show the person you are sorry. If someone has road rage and is angry at you, do not respond. Try to just keep driving as calmly as possible and get out of their way. Do not confront or challenge an angry driver, and do not drive when you are angry or upset. Driving takes a lot of concentration and patience.

These are all just suggestions to help you better understand driving in the US. None of this information is intended as legal advice. Any questions about driving should be directed to state DMV offices or local police.

តើទំព័រនេះជួយអ្នកក្នុងការ? មុខ​ញញឹម បាទ មុខចងចិញ្ចើម គ្មាន
សូមអរគុណចំពោះមតិរបស់អ្នក!