What happens after I am resettled in the United States?

Transfè nan Amerik lan

Sa ap ede ou konprann lavi ki p'ap tankou pandan ennan ou nan Amerik lan.

How do I get a driver's license?

How to drive? Information on how to drive in the United States

Jwenn yon chofè ’ vwati e mete nan Etazini.

Translated Driver's Manuals for Refugees & Immigrants

Study for your driver's test. In Arabic, Ameni, Karen, Népalais, and many more languages.

Èske w te konnen? Ou ka poze kesyon epi pran konsèy nan lòt refije e imigran ki a Foròm RCO a

Jwenn èd tou pre w

Rechèch pou pwogram ak resous nan vil ou.

Kòmanse chache ou

How do schools work in the United States?

What is public school?

Anpil refijye yo di ke ede timoun yo jwenn yon bon edikasyon se youn nan objektif pwensipal yo apwè transfè. Paj sa a pwal ede ou konprann lekòl Ameriken yo.

How do I find an apartment or house?

Refugee housing: how to find a place to live

Jwenn kay dwat la pou ou menm ansanm ak fanmi ou.

How do I use a computer and social media?

Base konpitè

Lyen pou ede ou/pran aptitid konpitè.

How to use social media

Information about the main social media networks like Facebook and Instagram

How to stay safe on social media

How do I get a bank account?

Bank information

Read about bank accounts and debit/ATM cards.

How to budget

Etabli yon bidjè e kòmanse ekonomize lajan.

How do I go shopping in the United States?

Komès nan Etazini

Kalite depo yo ak kote pou achte. Jwenn istwa pwovizyon etnik ak manje soti nan peyi lakay ou.

How can I stay safe?

Lè mwen ta dwe rele polis?

When should you call 911? How can you stay safe?

What should I do if I want to move to a new city or house?

Fè yon vil new

Ki sa ou panse de li a pou yon vil new? Paj sa a gen enfòmasyon pou ede w prepare yo pou mouvman ou.

Can I have pets? Can I hunt?

Pets and livestock

Aprann gen yon ti bèt nan apatman ou oswa ogmante "nan Etazini.

Hunting and wild animals

Enfòmasyon debaz sou lachas, pêche ak sovaj bèt yo nan Etazini.

How do I pay taxes in the United States?

How do I pay taxes?

Chak ane, ou dwe voye enfòmasyon taks ou pou gouvènman an, menm si ou pa fè lajan.