Kijan mwen aprann aptitid konpitè de baz

Angle touPa gen anglè

basic computer skills

basic computer skills

Jòdi a nan ’ s mondyal, nou tout ki bezwen pou yo itilize òdinatè yo ak lòt teknoloji. Paj sa a pral marye ou pou kèk resous pou-l genyen aptitid de baz konpitè.

In today’s world, we all need to use computers and other technology. This page will connect you to some resources for gaining basic computer skills.

Where to learn basic computer skills

Where to learn basic computer skills

En digital gen plizyè klas pou ede ou aprann notions òdinatè ak entènèt aptitid. Ou ka sèlman klike sou yon leson epi kòmanse.

Digital Learn has several classes to help you learn computer basics and internet skills. You can just click on a lesson and start.

GCFLearnfree gen anpil anpil sou twa zan ak videyo pou ba w enfòmasyon sou konpitè yo ak anpil lòt sijè. Anba nan se kèk nan nou pi renmen videyo:

GCFLearnfree has many great online courses and videos to help you learn about computers and many other topics. Below are some of our favorite videos:

GCFLearnfree.org eksplike sa òdinatè yo ye ak sa yo aktyèlman ap fè.

GCFLearnfree.org explains what computers are and what they actually do.

GCFLearnfree.org eksplike diferan pati de yon òdinatè.

GCFLearnfree.org explains the different parts of a computer.

GCFLearnfree.org présente ou pou diferan pati nan yon òdinatè konpitè pòtatif.

GCFLearnfree.org introduces you to different parts of a laptop computer.

Mel principes

Email basics

GCFLearnfree.org bay yon leson sou kijan pou yo itilize Google ’ pwogram gratis kouryèll s, Gmail.

GCFLearnfree.org provides a lesson on how to use Google’s free email program, Gmail.

Entènèt sekirite

Internet safety

Sa a kou lib anseye ou sou entènèt sekirite

This free course teaches you about internet safety

Sit entènèt sa a gen resous sou kijan pou pwoteje ou timoun yo sou entènèt la

This website has resources on how to protect your kids on the internet

Jwenn yon klas

Find a class

Pifò bibliyotèk piblik yo gen klas konpitè gratis. Chache nou Resous lokal page to find both advanced and basic computer skills classes near you

Most public libraries have free computer classes. Search our Local Resources page to find both advanced and basic computer skills classes near you

Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!