Healthcare

English kujTsis English

kev kho mob

Nyob rau hauv lub tebchaws United States, koj yuav tau them nyiaj mus rau tus kws kho mob. Kev kho mob yuav pab them rau koj cov kev kho mob thaum koj mus rau tus kws kho mob. nyeem ntxiv

Mus rau tus kws kho mob

Mus rau tus kws kho mob, koj yuav tsum nrhiav ib tug kws kho mob thiab ua ib lub sij hawm. nyeem ntxiv

Cov kws kho mob thiab cov kws tshwj xeeb

Muaj ntau ntau ntau hom kev cov kws kho mob. Cov me nyuam thiab cov laus yuav pom sib txawv cov kws kho mob. nyeem ntxiv

Ntawv yuav tshuaj thiab tshuaj

Nyob rau hauv lub tebchaws United States, muaj ob ntau hom kev tshuaj. Koj muaj peev xwm yuav ib co tshuaj nyob rau hauv cov khw. Tab sis tej zaum, ib tug kws kho mob yuav tsum tau muab koj cov tshuaj. nyeem ntxiv

puas siab puas ntsws

Puas siab puas ntsws yog lub noj qab haus huv ntawm koj lub siab. Koj puas siab puas ntsws noj qab haus huv muaj feem xyuam rau koj xav li cas thiab xav tias. nyeem ntxiv

Culture poob siab

Raws li koj kho mus rau ib tug tshiab kab lis kev cai, tej zaum koj yuav mus los ntawm sij hawm sib txawv qhov twg koj xav tias txoj kev sib txawv. Ib tug ntawm cov theem yog lub npe hu ua "kab lis kev cai poob siab." nyeem ntxiv

Los ntawm cov Community

Affordable Care Act : Txhais cov lus qhia thiab cov yeeb yaj duabTsim yeeb yaj duab thiab cov ntaub ntawv nyob rau hauv thoj nam tawg rog cov lus los pab cov neeg tawg rog to taub lub Affordable Care Act. Cov neeg tawg rog Center Online
Refugee dab neeg: Vim li cas kuv xav los ua ib tug kws phais neeg mob plawv | Cov neeg tawg rog Center OnlineAbel, ib tug thoj nam tawg rog los ntawm Ethiopia, txoj nws zaj dab neeg "Kuv twb nkees pom pua ​​pua ntawm cov neeg tuag los ntawm tsis muaj kev zoo kev kho mob."
Kho Cov Neeg Thoj Nam neeg mob | Western tsev kho mob raws li Eastern ntseeg: Yuav ua li cas kho mob cov tub txawg yuav tsum tau kawm txog cov neeg tawg rog thiab cov neeg tsiv teb nyob rau hauv lub U.S.Western tsev kho mob raws li Eastern ntseeg: Yuav ua li cas kho mob cov tub txawg yuav tsum tau kawm txog cov neeg tawg rog thiab cov neeg tsiv teb nyob rau hauv lub U.S.Kho neeg tawg rog cov neeg mob: Ib tug neeg tawg rog neeg txhais lus txoj miscommunications uas mus ntawm neeg tawg rog cov neeg mob thiab lawv cov American cov kws kho mob.