How to find a job and how to write a resume

Getting ready for a job search

Do you need a job? Here is the information you will need to get ready to search for a job.

Yuav ua li cas mus nrhiav tau ib txoj hauj lwm

Information about how to look for jobs

Resume tips - how to make a great resume

How to make a great resume

How to fill out a job application

How to fill out a job application

How to have a great job interview

How to be successful in your next job interview

Information to help you do well in your job interview.

Koj puas paub? Koj muaj peev xwm nug cov lus nug thiab tau tswv yim los ntawm lwm yam cov neeg tawg rog thiab cov neeg tsiv teb nyob rau hauv lub RCO lub forums

Nrhiav kev pab nyob ze ntawm koj

Nrhiav rau cov kev pab cuam thiab cov kev pab nyob rau hauv koj lub zos.

Pib koj nrhiav

Yuav ua li cas kuv yuav muaj kev vam meej ntawm kev ua hauj lwm? Yuav ua li cas txoj cai ua kuv muaj nyob rau hauv chaw ua hauj lwm?

Yuav ua li cas muaj kev vam meej ntawm kev ua hauj lwm

Cov ntaub ntawv los pab koj muaj kev vam meej ntawm kev ua hauj lwm thiab pab tau koj tau txais ib txoj hauj lwm zoo.

Cov neeg ua haujlwm muaj cai

Rights txhua txhua ua hauj lwm muaj nyob rau hauv lub tebchaws United States, raws li zoo raws li cov kev sib cuag chaw muab kev pab uas yuav pab tau koj yog hais tias koj cov cai raug ua txhaum.

How can I start a business?

How to make a business for refugee and immigrant entreprenuers

Do you want to start your own business? Learn how!

How to sell stuff online | Information for refugee & immigrant entreprenuers

Upwardly ntiaj teb no

Upwardly ntiaj teb no ua hauj lwm kev kawm

Upwardly ntiaj teb no muaj ib tug nyob hauv internet ua hauj lwm kev cob qhia cov kev pab cuam los pab txawj cov neeg tawg rog nkag mus rau US ua hauj lwm. Cov neeg koom yuav tau txais ncaj qha ib tug-rau-ib tug pab nrog lawv rov pib dua thiab kev sib tham xyaum. Upwardly ntiaj teb no kuj muaj nyob rau hauv tus neeg kawm nyob rau hauv plaub qhov chaw thoob plaws hauv lub tebchaws United States - Tshiab York, San Francisco, Detroit thiab Chicago.