Nyob rau hauv no Section

GED

Koj puas xav kom tas lub tsev kawm ntawv? You can earn a GED and receive a high school diploma. This will help you get a better job and allow you to apply for university. nyeem ntxiv

University thiab kawm ntawv qib siab

Kawm los nruab rau kev kawm qib siab. Nrhiav nyiaj pab kawm ntawv los pab koj them rau kev kawm qib siab. nyeem ntxiv

kawm online

Kawm rau koj GED thiab pej xeem kev kuaj. Nrhiav qhov zoo tshaj plaws websites kawm lus Askiv. nyeem ntxiv

Lub tsev kawm ntawv rau cov me nyuam

Do you have children? Learn about school in America. Learn how to start you children in school. Learn how to help your children in school. nyeem ntxiv

rau cov xib fwb

Are you a teacher of refugee or immigrant children? Gain skills to help your students succeed. nyeem ntxiv

Txawv teb chaws transcripts - hloov cov qhab nia los ntawm lwm lub teb chaws

Every country has a different school system. Learn how you can get your foreign transcripts evaluated so you can use your past education in the United States. nyeem ntxiv

Nrhiav kev pab nyob ze ntawm koj

Nrhiav rau cov kev pab cuam thiab cov kev pab nyob rau hauv koj lub zos.

Pib koj nrhiav