American kab lis kev cai

English kujTsis English

Culture poob siab

Culture poob siab yog ib tug zoo nkaus li koj muaj thaum koj tsiv mus los ntawm ib lub teb chaws mus rau lwm lub thiab koj tsis to taub cov tshiab kab lis kev cai. Thaum koj muaj kab lis kev cai poob siab, tej zaum koj yuav xav tias tu siab, ntshai los sis npau taws. Tej zaum koj yuav nco koj lub teb chaws thiab koj kab lis kev cai. nyeem ntxiv

American tus cwj pwm

Kawm tej yam yuav tau hais thiab ua li ntawd koj yuav tau kho rau American kab lis kev cai thiab kev coj cwj pwm. nyeem ntxiv

American tseem ceeb

Nyeem txog tej yam uas yog ib qho tseem ceeb rau cov neeg Asmeskas, xws li kev ywj pheej, kev ceev ntiag tug thiab koob pheej ntawm lawv. nyeem ntxiv

Tham thiab sib txuas lus

Americans tham nyob rau hauv ib tug tib neeg txoj kev. Qhov no txhais tau tias lawv qhia koj seb lawv xav tias. Thaum koj tham nrog ib tug American, nws yog ib qho tseem ceeb mus nrhiav cov neeg nyob rau hauv lub qhov muag. Kawm tau li cas los tham rau Americans thiab to taub American kev sib txuas lus. nyeem ntxiv

Private cwj pwm

Nplooj ntawv no yuav pab koj kawm txog tus kheej tej yam uas zoo li sib tam thiab tsev neeg. Koj yuav tau kawm txog kev quav dej caw thiab tshuaj yeeb nyob rau hauv lub tebchaws United States. nyeem ntxiv

Pab US cai paub

Thaum koj tuaj mus nyob rau hauv lub tebchaws United States, koj yuav tsis paub tag nrho cov kev cai thiab cov kev tswj. Muaj ntau txhiab tus cov cai! Txhua lub xeev nws muaj nws tus kheej cov kev cai, heev. Ntawm no yog ib co US cai uas yuav pab tau kom paub. nyeem ntxiv

Los ntawm cov Community

zoo siab txais tos cov neeg tawg rogKuv thawj lub hlis nyob rau hauv AmericaThawj lub hlis nyob rau hauv America yog ib qhov nyuaj heev. Kuv twb ploj lawm, tsis meej pem, thiab ntshai. Anna, ib tug thoj nam tawg rog los ntawm Burma, sau txog nws thawj lub hlis nyob rau hauv America.
Ua American cov phooj ywg: Kuv kev ua ke nyob rau hauv lub American haiv neegUa American cov phooj ywg: Kuv kev ua ke nyob rau hauv lub American haiv neegUa American cov phooj ywg. Zaj dab neeg no yog ib tug tiag tiag ib tug thiab qhia tau hais tias yog dab tsi zoo li lub rooj sib tham los ntawm cov neeg txawv haiv neeg.
Kuv Thawj lub hli nyob rau hauv America: Kuv Tsis Hais Kuv Lub NpeLub struggles cov neeg tawg rog thiab cov neeg tsiv teb lub ntsej muag txhua hnubWilson Kubwayo, ib tug thoj nam tawg rog, txoj tej lub loj tshaj txoj kev sib tw nws pom rau cov tuaj tshiab. Kawm kom paub cov kev nyuaj siab cov neeg tawg rog thiab cov neeg tsiv teb lub ntsej muag txhua hnub.