התיישבות הפליטים משפר את חייהם של אמריקאים

לשתף את החוויה שלך על יום הפליטים הבינלאומי