בכיתה

לקחת שיעורים מקוונים חינם סיימת תיכון ולהיות אזרח אמריקאי

נתחיל בשיעור היום

הקהילה

פגוש פליטים ומהגרים אחרים ולהתחבר אליהם באינטרנט

הצטרפות לקהילה RCO

משאבים

מידע על החיים למצוא ב אמריקה ומשאבים בקהילה שלך

למצוא מידע ומשאבים