کارگران’ حقوق

انگلیسی نیزخیر زبان انگلیسی

هنگامی که شما پیدا کردن یک شغل, you have certain rights to protect you at work. در ایالات متحده امریکا, everyone must be treated fairly. Your boss must follow laws or he/she will be fined or punished by the law. Read to learn more about workersrights in the USA.

Once you find a job, you have certain rights to protect you at work. In the USA, everyone must be treated fairly. Your boss must follow laws or he/she will be fined or punished by the law. Read to learn more about workers’ rights in the USA.

Workers' rights - woman worker

Workers' rights - woman worker

The government in the USA has workersrights laws that say how much money you must make. There are also laws about how many hours you can work and how your employer treats you. Your employer must provide a safe and healthy place for you to work. If he or she does not, they can be punished by law.

The government in the USA has workers’ rights laws that say how much money you must make. There are also laws about how many hours you can work and how your employer treats you. Your employer must provide a safe and healthy place for you to work. If he or she does not, they can be punished by law.

Minimum wage

Minimum wage

The federal government makes laws for the whole country. The state governments make laws in their states. The federal government and every state have a set a minimum wage. Minimum wage is the lowest amount that employers must pay their employees. The federal minimum wage is $7.25 در ساعت. This means that an employer anywhere in the United States MUST pay you at least $7.25 در ساعت.

The federal government makes laws for the whole country. The state governments make laws in their states. The federal government and every state have a set a minimum wage. Minimum wage is the lowest amount that employers must pay their employees. The federal minimum wage is $7.25 per hour. This means that an employer anywhere in the United States MUST pay you at least $7.25 per hour.

State minimum wage

State minimum wage

Sometimes the state minimum wage is higher than the federal minimum wage. مثلا, the state of California has a minimum wage of $8.00 در ساعت. Arizona has a minimum wage of $7.65 در ساعت. In these states, employers must pay workers the higher amount.

Sometimes the state minimum wage is higher than the federal minimum wage. For example, the state of California has a minimum wage of $8.00 per hour. Arizona has a minimum wage of $7.65 per hour. In these states, employers must pay workers the higher amount.

Minimum wage and tips

Minimum wage and tips

Tips are money from customers to thank you for your service. Tips are not included in the meal or tax amount. If you work in a restaurant or in a job where you receive tips of more than $30 a month, then you can be employed as atipped employee.Tipped employees must be paid at least $2.13 per hour plus their tips. Tips must be more than $5.12 در هر ساعت که شما هنوز هم درآمد حداقل دستمزد فدرال از $7.25 ($2.13 + $5.12 = $7.25). There are some restaurants that include the tip in the bill. When you are hired, your boss will tell you the rules about tipping. You can read more about the rules for tipped employees اینجا.

Tips are money from customers to thank you for your service. Tips are not included in the meal or tax amount. If you work in a restaurant or in a job where you receive tips of more than $30 a month, then you can be employed as a “tipped employee.” Tipped employees must be paid at least $2.13 per hour plus their tips. Tips must be more than $5.12 per hour so that you are still earning the federal minimum wage of $7.25 ($2.13 + $5.12 = $7.25). There are some restaurants that include the tip in the bill. When you are hired, your boss will tell you the rules about tipping. You can read more about the rules for tipped employees here.

Equal wages

Equal wages

در برخی از کشورها, men and women are paid differently. با این حال, US laws don’t allow this. اگر شما در حال انجام همان کار به عنوان یک کارگر شرکت, شما همان باید پرداخت شود. شما همچنین باید همان پرداخت اضافه کاری دریافت کنید, ساعت تعطیلات, و پاداش. Employees should only get more if they are in different positions or do more in the same position. They can also be paid more if they have better skills or more experience in the field they work in.

In some countries, men and women are paid differently. However, US laws don’t allow this. If you are doing the same job as a co-worker, you must be paid the same. You should also get the same overtime pay, vacation hours, and bonuses. Employees should only get more if they are in different positions or do more in the same position. They can also be paid more if they have better skills or more experience in the field they work in.

تبعیض

Discrimination

قوانین تبعیض تشویق کارفرمایان به استخدام افراد از زمینه های مختلف و برای هر کس همان درمان. غیر قانونی برای یک کارفرما به نه استخدام شما دلیل است:

Discrimination laws encourage employers to hire people from different backgrounds and to treat everyone the same. It is illegal for an employer to NOT hire you because of:

 • جنس
 • مسابقه
 • دین
 • ناتوانی: داشتن مشکلات جسمی یا بیماری
 • سن: بودن 40 یا قدیمی تر
 • مليت: شما از کجا آمده
 • Gender
 • Race
 • Religion
 • Disability: having physical problems or an illness
 • Age: being 40 or older
 • National origin: where you come from

صدمات کار

Work injuries

آسیب به شما در هنگام کار رخ می دهد. اگر شما در هنگام کار صدمه می بینند, بسیار مهم است به مدیر خود را حق دور. شما همچنین نیاز به پیدا کردن یک دکتر برای درمان آسیب خود را. کارگران’ compensation laws can protect your rights to have treatment. Some of your treatment and wages could be paid for by your company.

Injuries can happen to you while working. If you get hurt while working, it is very important to tell your manager right away. You also need to find a doctor to treat your injury. Workers’ compensation laws can protect your rights to have treatment. Some of your treatment and wages could be paid for by your company.

حق برخورداری از حریم خصوصی

Right to privacy

Your company is not allowed to look at your personal things. Your purse, bags, storage lockers, and briefcases are only for you. If you receive mail that has your name on it, your manager is not allowed to read it.

Your company is not allowed to look at your personal things. Your purse, bags, storage lockers, and briefcases are only for you. If you receive mail that has your name on it, your manager is not allowed to read it.

If you use a computer for work, your boss is allowed to look at your emails. If you use a phone, some companies are allowed to listen to your phone calls and messages. This is different for every company. You should never say or write negative things about your company.

If you use a computer for work, your boss is allowed to look at your emails. If you use a phone, some companies are allowed to listen to your phone calls and messages. This is different for every company. You should never say or write negative things about your company.

Unfair termination

Unfair termination

Unfair termination means that you got fired for an illegal reason. If you think that you lost your job because of discrimination, a work injury, or harassment, گفتگو با وکیل باید فکر. وجود دارد که کمک به مردم با workers'rights.

Unfair termination means that you got fired for an illegal reason. If you think that you lost your job because of discrimination, a work injury, or harassment, you should think about talking to a lawyer. There are lawyers who help people with workers’rights.

اگر فکر می کنید غیر قانونی چیزهایی اتفاق می افتد در محل کار شما, کارفرمای تان بگویید. اگر کارفرمای تان بتواند به کمک, نوشتن از آنچه اتفاق می افتد. شما ممکن است نیاز به این اطلاعات بعدا.

If you think illegal things are happening in your workplace, tell your employer. If your employer is not able to help, write down what is happening. You may need this information later.

ایمنی محل کار

Workplace safety

کارفرمای شما باید مطمئن است کارتان امن و بدون خطرات را. خطرات است که می تواند به شما آسیب برساند, مانند مواد شیمیایی و یا ابزار های نا امن و یا تجهیزات. گاه گاهی, کار شما نیاز به شما برای انجام کاری نا امن. مثلا, کارگر ساخت و ساز ممکن است برای صعود بر روی ساختمان های بلند. تحت قانون, کارفرمایان باید برای شما بگویم در مورد خطرات بالقوه در محل کار. آنها همچنین باید به زبانی که برایتان مفهوم آموزش. اگر شما احساس می کنید یا دیدن نا امن است که مدیر را نمی داند مورد است, به آنها بگویید.

Your employer must make sure your workplace is safe and without hazards. Hazards are things that can harm you, such as chemicals or unsafe tools or equipment. Sometimes, your job requires you to do something unsafe. For example, a construction worker might have to climb up on tall buildings. Under the law, employers have to tell you about the potential dangers at the workplace. They also have to train you in a language that you understand. If you feel or see something is unsafe that your manager does not know about, tell them.

بیشتر بدانید

Learn more

منابع دیگر

Other resources

پیدا کردن کمک در نزدیکی شما

FindHello استفاده از خدمات و منابع در شهر خود را جستجو کنید.

شروع جستجوی خود را
این صفحه به شما کمک کرده ای؟? صورت خندان بله اخم چهره خیر
از شما به خاطر نظرات شما!