در این بخش

فرهنگ آمریکایی

فرهنگ آمریکایی بسیار مستقیم است. بسیاری از پناهندگان و مهاجران تجربه شوک فرهنگی هنگامی که آنها را در امریکا می رسند. ادامه مطلب

حل و فصل شدن

اطلاعات اساسی برای وقتی که شما اول وارد در امریکا. یاد بگیرید چگونه برای پیدا کردن یک آپارتمان. مطالعه برای گواهینامه رانندگی خود را. ادامه مطلب

مراقبت های بهداشتی

شما نیاز به پیدا کردن یک دکتر. شما نیاز به ثبت نام بیمه. ادامه مطلب

پول و مالیات

همه آمریکایی ها پرداخت مالیات. کسب اطلاعات در مورد مالیات و هنگامی که برای پرداخت مالیات. یاد بگیرید چگونه به بودجه پول خود را. ادامه مطلب

پیدا کردن کمک در نزدیکی شما

جستجو برای برنامه ها و منابع در شهرستان خود را.

شروع جستجوی خود را