در این بخش

پیدا کردن یک شغل

نحوه جستجوی کار خود را شروع. یاد بگیرید چگونه به رزومه خوب. نکات مصاحبه! ادامه مطلب

در کار خود

یاد بگیرید چگونه به موفقیت در محل کار آمریکا. ادامه مطلب

مشاغل برای پناهندگان و مهاجران

مشاغل خوب و مناسب برای پناهندگان و مهاجران. بسیاری از مشاغل وجود دارد شما می توانید درخواست برای امروز. ادامه مطلب

کارآفرینی

نحوه شروع کسب و کار خود را. یاد بگیرید چگونه به فروش چیزهایی آنلاین. ادامه مطلب

پیدا کردن کمک در نزدیکی شما

جستجو برای برنامه ها و منابع در شهرستان خود را.

شروع جستجوی خود را