بهترین سایت های اینترنتی برای آموزش محاوره و گرامر زبان انگلیسی

انگلیسی نیزخیر زبان انگلیسی

شما می توانید محاوره و گرامر زبان انگلیسی را از طریق این منابع رایگان آنلاین بیاموزید. معلومات ارائه شده در این صفحه شامل بهترین کلاس ها و برنامه های آموزش زبان انگلیسی می باشد.

You can learn English conversation and grammar online with these free online ESL resources. The information on this page includes some of the best free English classes and programs that we have found online.

تعلم اللغة الانكليزية

بهترین سایت های اینترنتی آموزش زبان انگلیسی

Best websites for learning English

با وجود اینکه کلاس های مرکز آنلاین مهاجرین در بخش های دیپلم GED و شهروندی تمرکز یافته است،‌کلاس های مفیدی برای آموزش زبان انگلیسی نیز موجود می باشد. شما می توانید انگلیسی بخوانید و در عین حال محتویات این کلاس ها را به زبان خود مشاهده کنید. این به شما کمک می کند انگلیسی را سریع تر بیاموزید.

Although the classes are focused on GED and Citizenship, they are very good classes to help you learn English because you can study English while also viewing the classes in your language. This helps you learn English faster.

کلاس های کوتاه مدت و ویدیو برای آموزش مهارت های شنوایی

Short courses and videos to help you gain new listening skills.

آموزش مهارت شنوایی و تمرینات انگلیسی به سطوح مختلف برای افرادی که انگلیسی زبان دوم آنها هست.

Listening and worksheets for different levels of ESL speakers based on current events.

بوسو Busuu

کلاس های تعاملی با شاگردانی از تمام نقاط مختلف جهان

Interactive courses with a world-wide language learning community.

به مهارت های شنوایی شما کمک می کند. شما می توانید مقاله های مورد علاقه خویش را از قبیل ورزش،‌تاریخ و مسافرت انتخاب نمایید.

Helps with listening skills. You can choose topics based on your personal interests like sports, history, or travel.

این وبسایت شمال تمرینات و تست هایی برای آموزش زبان انگلیسی می باشد.

This website has worksheets and quizzes you can use to practice your English.

این وبسایت منابع و کلاس های رایگان انگلیسی همراه با تمرینات فراوانی در بخش گرامر زبان ارائه می کند.

This website offers free online lessons and resources, with lots of exercises of different grammar topics

تست های متفاوت زبان انگلیسی از قبیل تافل که به شما کمک می کند تا برای امتحانات زبان انگلیسی دانشگاه و یا محیط کار آماده شوید.

Many different free practice tests (such as the TOEFL) to help prepare you for English language tests for school or the workplace.

منابع مختلف آموزش زبان انگلیسی بشمول 2000 ویدیوهای محاوره

Has many different ESL resources, including over 2000 English conversation videos you can watch.

این وبسایت اشتباهات افراد را تصحیح میکند. شما میتوانید از اپلیکیشن های این وبسایت برای تصحیح نوشته های خود استفاده کنید. همچنین یک کتاب آموزشی در قسمت گرامر،‌قواعد علامت گذاری و سایر موارد می باشد.

A website that corrects people’s mistakes, with apps you can download to check your writing. There is also a handbook on their website offering clear explanations about grammar, punctuation and other topics.

این وبسایت به شما کمک می کند تا مهارت نوشتاری را با کمک یک شخص انگلیسی زبان بیاموزید .

Helps you learn to write in English with help from a native speaker.

لابراتوار زبان پوردو آزمایشگاه پوردو ESL

نکات گرامری و قواعد علامت گذاری نوشتاری

Grammar and Pronunciation Tips.

این وبسایت سه کورس رایگان زبان انگلیسی به سطوح ابتدایی و متوسطه دارد.

USA Learns has three free English courses to help you learn beginning and intermediate English

انگلیسی اختصاصی صدای آمریکا VOA به زبان فارسی ویژه

به اخبار انگلیسی بصورت آهسته گوش نمایید تا مهارت قوه ادراک خود را چک کنید.

Listen to the news in slow English to check your comprehension skills.

به شما کمک می کند تا لغات جدید انگلیسی بیاموزید.

Helps you gain new vocabulary skills.

GlobalEnglish is online courses that help you learn English that will help you at your work. If you send us your email and any user name you choose, we can sign you up for free. Email us at info@therefugeecenter.org.

GlobalEnglish has online courses to help you learn English that you can use at work. Send your name and email to info@therefugeecenter.org to sign up for free classes.

بهترین اپلیکیشن ها برای آموزش زبان انگلیسی

Best apps for learning English

این برنامه صدای شما را ثبت می کند و به شما کمک می کند تا مهارت تلفظ خود را بهبود بخشید.

Duolingo records when you speak to help you with pronunciation.

این برنامه با استفاده از ویدیو های واقعی از افرادی که انگلیسی زبان هستند به شما کمک می کند تا زبان انگلیسی بیاموزید.

This app uses real videos to help you learn from actual native speakers. You can watch different topics.

آیا می خواهید مهارت نوشتاری را تمرین نموده و زبان انگلیسی بخوانید؟ ما کلاس رایگان دیپلم GED ارائه می نماییم.

Do you want to practice writing and studying English? We offer a free GED Language Arts test preparation class.

با وجود اینکه این کلاس برای کمک به شاگردانی است که برای امتحان GEDآمادگی می گیرند اما این کلاس می تواند به مهارت های زبان انگلیسی شما کمک نماید. برای اشتراک به این کلاس اینجا را کلیک کنید.

Although this class is to help students who are studying for their GED, it can also help you study and improve your English. Go to the Language Arts GED class now.

 

این صفحه به شما کمک کرده ای؟? صورت خندان بله اخم چهره خیر
از شما به خاطر نظرات شما!