ارزش های آمریکایی چیست؟

انگلیسی نیزخیر زبان انگلیسی

ارزش های آمریکایی چیست؟ این صفحه به شما در یادگیری و درک ارزش های آمریکایی کمک می کند

Understand American values and learn about what is important to Americans.

ارزش های آمریکایی

What are American values

منظور از ارزش چیست؟

What are American values?

ارزش ها چیزهایی است که برای ما به عنوان مهم است. زمانی که وارد ایالات متحده می شودید و شروع به تعامل با مردم آمریکا می کنید، متوجه می شوید ارزش های آمریکایی با آنچه که مردم مشور شما ارزش می دانند، متفاوت است. در اینجا به برخی از مهم ترین ارزش های آمریکایی اشاره می کنیم. با درک ارزش های آمریکایی، شما قادر خواهید بود با زندگی در ایالات متحده آمریکا بهتر کنار بیایید. همچنین می آموزید اگر گاهی می بینید کسی بی ادبانه رفتار می کند، در واقع به این دلیل است که ارزش های متفاوتی با فرهنگ شما دارد. به یاد داشته باشید که برای موفقیت در ایالات متحده مهم است ارزش های آمریکایی را آموخته و با آن هماهنگ شوید و همینطور ارزش های مهم فرهنگ خود را حفظ کنید. در واقع، شاید شما بتوانید به مردم آمریکا ارزش های جدیدی یاد بدهید.

In your country, you probably had strong traditions and culture that you valued. In the United States, there are also important American values. These are the things that are most important to Americans.

استقلال

Independence

یکی از ارزش های اصلی در آمریکا استقلال است. گاهی اوقات استقلال، فردگرایی نامیده می شود. آمریکا به متکی بودن به خود یا توانایی مراقبت و رسیدگی به خود بسیار افتخار می کنند و بر این باورند که دیگران هم باید متکی بر خود باشند. وقتی کسی به هدفی که دارد می رسد، به موفقیت وی به عنوان نتیجه سختکوشی اش نگریسته می شود. این مسئله با بسیاری فرهنگ های دیگر که بیشتر بصورت گروهی کار می کنند، متفاوت است. فرهنگ های گروهی موفقیت را نتیجه تلاش کل خانواده یا اجتماع می دانند.

One of the main values in the United States is independence. Independence is sometimes referred to as individualism. Americans are very proud of being self-reliant, or being able to take care of themselves, and they tend to think others should be self-reliant as well. When someone reaches a goal, that is typically seen as the result of his or her own hard work. This is different than in many other cultures which are more collective. Collective cultures tend to see accomplishments as a reflection of an entire family or community.

این هم نمونه ای از این که مردم آمریکا چه ارزشی برای استقلال قائل هستند

Here is an example of how Americans value independence:

فرزندان خانواده های آمریکایی زودتر از سایر فرهنگ ها خانه پدری را ترک می کنند. برای مثال، بسیاری از فرزندان پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان برای رفتن به کالج یا چیدا مردن کار خانه پدری را ترک می کنند. اگر بخواهند به زندگی در خانه پدری ادامه دهند، از آنها خواسته می شود اجاره پرداخت کرده یا در تامین مخارخ خانه کمک کنند.

 • American children tend to leave the home earlier than in other cultures. For example, after graduating high school, many children move out to go to college or start working. If they continued to live at home, they might be asked to pay rent or contribute to the house.
 • Americans expect anyone who is able to work to do so in order to support themselves.

آمریکایی ها انتظار دارند هر کسی که توانایی کار کردن دارد، کار کند تا مخارج خودش را تامین نماید.

Privacy

حریم خصوصی

Americans value privacy and their own space. While in some cultures wanting privacy may be seen as a bad thing, many Americans like to have alone time and may be private about certain topics.

آمریکایی ها برای حریم خصوصی خود ارزش زیادی قائل هستند. در حالی که در برخی از فرهنگ ها تمایل به حفظ حریم خصوصی به عنوان کاری بد و اشتباه دیده می شود، بسیاری از آمریکایی ها دوست دارند زمانی را به تنهایی سپری کنند و در مورد برخی مسائل حریم خصوصی خود را حفظ می کنند.

Here are a few situations related to the American value of privacy:

در اینجا به چند موقعیت مربوط به ارزش حریم خصوصی برای مردم آمریکا اشاره می کنیم

 • In conversations, many Americans are private about certain things and do not want to talk about them, such as their age, how much money they make, or their political, sexual and religious views. Some people do not like talking about these subjects in public because they are worried it will cause people to argue. However, if you have questions about these topics, you can ask us. Most Americans will be happy to teach you about how Americans view the world.
 • Americans often give each other more space in public situations than people in other cultures. They tend to stand with a bit of space between them, typically the distance of an outstretched arm.
 • Many Americans have fences around their houses to ensure they have privacy. If your children lose a ball or other toy over a neighbor’s fence, it is generally a bad idea to jump over the fence and retrieve the toy. Instead, go to the front door and knock or ring the bell. If there is no answer leave a note on the door, asking permission to retrieve the toy between 8am and 8pm. This is both respectful and safe, as some people have guard dogs or may be very protective of their privacy. Elders in particular typically need more peace and quiet and may not want to be disturbed. If you open a gate you must close it. However, if you come to an open gate, leave it open.
 • Bedrooms are usually considered private spaces. Neighbors and friends are entertained in the kitchen, dining room or living room. Parents and children tend to have their own bedrooms, and often, American children each have their own bedrooms.

بسیاری از آمریکایی ها هنگام گفتگو درباره مسائل خاصی، خصوصی هستند و نمی خواهند درباره آن صحبت کنند مانند سن، میزان درآمد، یا دیدگا های سیاسی، جنسی یا مذهبی آنها. برخی از مردم دوست ندارند درباره این موضوع ها در جمع صحبت کنند چرا که نگرانند باعث بحث و جدل با دیگران شود. با این حال، اگر درباره این مسائل پرسشس دارید، می توانید از ما بپرسید. بیشتر مردم از این که به شما درباره نگرش آمریکا به جهان توضیح دهند، خوشحال می شوند.

Those are just some examples of privacy that may be different in your culture.

در مقایسه با فرهنگ های دیگر، آمریکایی ها اغلب در موقعیت های عمومی فضای بیشتری به یکدیگر می دهند. آنها تمایل دارند که با کمی فاصله با دیگران که معمولاً برابر با یک دست کشیده است، بایستند.

Directness

بسیاری از مردم آمریکا دور خانه خود حصار می کشند تا از حفظ حریم خصوصی خود اطمینان حاصل کنند.

Americans are often very direct. This means they often tell you what they think and they will be assertive about what they want. Being assertive is generally seen as a good thing in America.

اگر توپ یا اسباب بازی کودک شما از روی حصار به حیاط همسایه بیفتد، اصلاً فکر خوبی نیست که خودتان از روی حصار بپرید و اسباب بازی را بردارید. بجای این کار، به در خانه همسایه رفته و در یا زنگ بزنید. اگر پاسخ ندادند یادداشتی روی در بگذارید و از آنها بخواهید به شما اجازه دهند بین ساعت هشت صبح تا هشت غروب برای بردن اسباب بازی بروید. این کار هم محترمانه و هم بی خطر است چرا که برخی مردم سگ نگهبان دارند یا بیش از حد نسبت به حریم خصوصی خود حساسند. به ویژه سالمندان معمولاً به سکوت و آرامش بیشتری نیاز دارند و نمی خواهند کسی مزاحم آنها شود. اگر در ورودی جایی را باز می کنید حتماً آن را ببندید. با این حال، اگر در ورودی جایی باز بود، آن را همانطور باز بگذارید.

Here are some examples of American-style directness:

اتاق خواب معمولا بعنوان فضای خصوصی شناخته می شوند. از همسایه ها و دوستان معمولاً در آشپزخانه، اتاق غذاخوری یا اتاق نشیمن پذیرایی می شود. والدین و کودکان اتاق خواب مخصوص خود را دارند و اغلب، کودکان آمریکایی هم هر یک دارای اتاق خواب جداگانه هستند.

 • In some cultures, it is rude to decline an invitation – for example, if someone asks you for lunch, you may say yes, but then not go to lunch. In America, it is almost always better to say, “No, but thank you” or, “Thank you, but I have another commitment.” If you say yes to an invitation but do not go to the event, the person might get upset.
 • In conversation, if an American disagrees with your opinion, they might tell you. This does not mean they do not like you, just that they may have a different idea.
 • The idea of “losing face” is not the same in America. The translation for “losing face” would be “embarrassed,” which is less serious. Americans may be embarrassed if they are criticized or make a mistake, for example. So Americans may point out mistakes or criticize you, simply intending it as a correction or useful information.
 • In classes, Americans may challenge their teachers’ ideas. In some cultures, it is impolite to disagree with your teacher.
 • It is never is rude to ask for help. If a friend or neighbor asks you if you need anything, they truly want to help. Feel free to say, “If you are going to the store and you walk by the oranges, please pick me up a bag, and I’ll pay you for them.” Or, if you need winter clothes for example, and you’re not sure where to buy them, it is OK to ask, “Do you have any suggestions for where I can buy inexpensive coats and boots for my children?” Most Americans love to help, and need very little encouragement to become good friends and neighbors.

اینها فقط نمونه هایی از حریم خصوصی است که ممکن است در فرهنگ شما متفاوت باشد.

In general, it is good to remember that what may appear rude is not intended that way. Americans are not trying to be rude – they are just being direct.

صراحت

Equality

آمریکایی ها اغلب بسیار صریح و روراست هستند. این بدان معنی است که آنها اغلب آنچه در ذهن دارند به شما می گویند و درمورد آنچه می خواهند قاطع و سرراست هستند. به طور کلی صراحت در آمریکا به عنوان یک خصلت خوب شناخته می شود.

The US Declaration of Independence declares, “All Men Are Created Equal.” In reality, some people in the United States do not always treat all citizens equally, but many Americans feel very strongly about the idea of equality. There are many examples in American history where all people were not treated equally such as slavery of African American (black) citizens. However, Americans like to believe the idea that all people should have equal opportunities. This idea is a part of what is called the “American Dream.” Many early immigrants moved to America to follow the American Dream. They believed that if you worked hard, you could move up in society.

این هم چند نمونه از صراحت گفتار در آمریکا

Today more and more people realize the American Dream is not true. Many people who work very hard do not have very much money. Often people who come from privileged backgrounds have an easier time moving up in the world. Still, the idea of equality is an important part of US culture.

در بعضی از فرهنگ ها، نپذیرفتن دعوت کاری بی ادبانه است – به عنوان مثال، اگر کسی شما را برای ناهار دعوت کند، ممکن است بله بگویید، اما بعد به ناهار نروید. اما در امریکا، تقریبا همیشه بهتر است بگویم “نه، اما از شما متشکرم” یا “متشکرم، اما من کار دیگر دارم”. اگر دعوتی را بپذیرید ولی به آن جا نروید، ممکن است آن فرد ناراحت شود.

Here are some examples of equality in American culture:

هنگام گفتگو، اگر یک آمریکایی با نظر شما مخالف باشد، ممکن است به شما بگوید. این به این معنا نیست که از شما خوششان نمی آید فقط بدین معنی است که نظر متفاوتی دارد.

• In legal situations, all Americans should be treated equally and all Americans have a right to representation by a lawyer.

ترس “از دست دادن وجهه” در امریکا با فرهنگ های دیگر متفاوت است. “از دست دادن وجهه” به معنی “خجالت زده شدن” است که زیاد مسئله جدی ای نیست. برای مثال، آمریکایی ها هنگامی خجالت زده می شوند که مورد انتقاد قرار گیرند یا اشتباهی از آنها سر بزند. بنابراین آمریکایی ها ممکن است اشتباهات شما را گوشزد کنند یا ازشما انتقاد کنند، که هدف آنها به سادگی اصلاح یا دادن اطلاعات مفید است.

• In a classroom, all students should be treated equally by their teachers. No student should be favored.

بچه ها در کلاس می توانند نظرات معلم خود را زیر سوال ببرند. در برخی از فرهنگ ها، مخالفت با معلم کاری بی ادبانه به شمار می آید.

• Men and women should be treated equally, and men are not viewed as better than women. In reality, many women still do not have the same status as men in American society, especially in terms of how much money they can make.

کمک خواستن هیچگاه کار بی ادبانه ای نیست. اگر یک دوست یا همسایه از شما بپرسد به چیزی نیاز دارید، واقعا می خواهد به شما کمک کند. به راحتی می توانید به او بگویید، “اگر به فروشگاه می روید و پرتقال دیدید، لطفا یک کیسه برای من بخرید و من پول آن را به شما پرداخت می کنم.” یا اگر برای مثال به لباس زمستانی نیاز دارید، و نمی دانید از کجا باید آنها را خریداری کنید، می توانید بپرسید «آیا می دانید از کجا می توانم برای بچه هایم کاپشن و پوتین ارزان قیمت خریداری کنم؟» اکثر آمریکایی ها دوست دارند به دیگران کمک کنند و برای تبدیل شدن به دوستان خوب و همسایگان خوب به انگیزش چندانی نیاز ندارند.

• In America, there is not a strongly embedded social hierarchy or caste system. Sometimes people who you might expect to treat you with respect may treat you as an equal. For example, children may call an older adult by their first name. If this happens to you, try to remember they are not being rude, but they have a different cultural value.

به طور کلی، به یاد داشته باشید که آنچه که ممکن است به نظر بی ادبانه بیاید، با چنین هدفی ابراز نشده است. آمریکایی ها سعی نمی کنند بی ادب باشند – آنها فقط صریح هستند.

• Sometimes Americans will tell you how they prefer to be addressed when they introduce themselves. If a teacher or a doctor introduces herself as “Lucy” or “Doctor Lucy”, that is how you should address her. If she introduces herself as Dr. Wilson, that is what she prefers to be called.

برابری

It is useful to know that there may still be invisible hierarchies among people. These tend to be based more on individual success: for example, someone’s job, wealth, or education.

بیانیه استقلال آمریکا اعلام می کند که “همه مردان برابر خلق شده اند.” در واقع، برخی از مردم آمریکا همیشه با همه شهروندان به طور یکسان رفتار نمی کنند، اما بسیاری از آمریکایی ها به شدت به اندیشه برابری پایبند هستند. نمونه های بسیاری در تاریخ آمریکا وجود دارد که در آن با همه افراد بطور یکسان رفتار نمی شده، مانند برده داری شهروندان آفریقایی آمریکایی (سیاه پوست). با این حال، آمریکایی ها بر این باورند که همه مردم باید فرصت های برابر داشته باشند. این ایده بخشی از آن چیزی است که “رویای آمریکایی” نامیده می شود. بسیاری از مهاجرین اولیه برای این به آمریکا آمدند تا رویای آمریکایی را دنبال کنند. آنها معتقد بودند اگر به سختی کار کنید، می توانید در جامعه پیشرفت کنید.

Informality

امروزه بیش از پیش به این واقعیت پی می برند که رویای آمریکایی حقیقت ندارد. بسیاری از افرادی که به سختی کار می کنند، پول زیادی ندارند. اغلب افرادی که از امتیازهای خانوادگی برخوردارند، راحت تر در جهان پیشرفت می کنند. با این حال، ایده برابری بخش مهمی از فرهنگ آمریکا است.

American values
American culture is informal. Americans often even wear jeans to church. Photo by Amancay Maahs.

در اینجا به چند نمونه از برابری در فرهنگ آمریکا اشاره می کنیم

American society is often informal and relaxed.

در شرایط حقوقی، با همه آمریکایی ها باید به طوریکسان رفتار شود و همه آمریکایی ها حق دارند وکیل داشته باشند.

Here are some examples of how the United States is an informal culture:

در یک کلاس درس، معلم ها باید با تمام دانش آموزان بطور یکسان رفتار کنند. هیچ دانش آموزی نباید بر دیگران ترجیح داده شود.

• Americans may dress casually, such as wearing jeans or shorts even at work, school, or church. When you first start a job, it is a good idea to dress more formally and then to choose your attire based on what the people around you are wearing.

باید با مردان و زنان بطور یکسان رفتار شود و مردان بهتر از زنان پنداشته نمی شوند. در واقع، بسیاری از زنان هنوز هم در جامع آمریكا به ویژه از نظر میزان درآمد وضعیت یکسانی با مردان ندارند.

• When greeting someone, Americans tend to say, “Hi” or, “Hello.” You use the same greeting no matter who you are talking to: your son or your son’s teacher. The langauge does not have formal and informal forms of greeting.

در آمریكا، سلسله مراتب اجتماعی یا نظام طبقاتی محکمی وجود ندارد. گاهی اوقات افرادی از آنها دانتظار دارید با شما با احترام برخورد کنند، با شما مانند خودشان رفتار کنند. مثلاً کودکان می توانند یک فرد بزرگسال را با نام کوچکش صدا بزنند. اگر این اتفاق برای شما رخ دهد، به یاد داشته باشید که آنها بی ادب نیستند، فقط ارزش فرهنگی متفاوتی دارند.

• Americans tend to call each other by their first names. In some situations, however, it is better to be more formal and to use last names until you are asked to use a first name – for example, in a business situation or at school.

گاهی اوقات آمریکایی ها هنگام آشنایی به شما می گویند که دوست دارند شما آنها را چطور خطاب کنید. اگر یک معلم یا یک دکتر خود را به عنوان “لوسی” یا “دکتر لوسی” به شما معرفی کند، این به این معنی است که شما باید او را اینگونه خطاب کنید. اگر او خود را به عنوان دکتر ویلسون به شما معرفی می کند، ترجیح می دهد اینگونه نامیده شود.

While the informality of US culture may surprise you, it is not meant to be rude. In fact, if someone greets you informally and calls you by your first name, it probably means they think of you in a friendly way.

بد نیست بدانید که سلسله مراتب نامحسوس هنوز هم میان مردم وجود دارد. این سلسله مراتب بیشتر بر اساس موفقیت های فردی مانند شغل، ثروت یا تحصیلات فرد است.

Competition

غيررسمي بودن

Americans can be competitive and often work hard to achieve their goals. Competition often leads Americans to be very busy. Many Americans view competition is a good thing.

ارزش های آمریکایی چیست
فرهنگ آمریکایی، غیررسمی است. آمریکایی ها اغلب حتی با شلوار جین به کلیسا می روند. عکس از Photo by Amancy Maahs.

Here are some examples of the American value of competition:

مردم آمریكا اغلب غیررسمی و راحت هستند.

• Competition in business is due in large part to the capitalist economy. America’s business model is to compete for customers and for the best prices.

• Americans will schedule lots of activities. Even young children participate in lots of activities outside of school, such as sports, music lessons, and volunteering. Sometimes you may feel like Americans are “rushing around” with little time for relaxing. But many Americans they feel good when they get a lot done.

در اینجا چند نمونه از این که چگونه ایالات متحده یک فرهنگ غیررسمی است

• Competition can be seen in school, in the workplace, and in sports. For example, students may work hard to achieve the best grades. Sometimes competition involves groups, such as a soccer team or a school study group.

آمریکایی ها با لباس عادی مانند شلوار جین یا شلوارک، حتی به محل کار، مدرسه یا کلیسا می روند. هنگامی که برای اولین بار شغل خود را شروع می کنید، بهتر است لباس رسمی تری بپوشید و سپس پوشش خود را بر اساس آنچه که اطرافیان شما می پوشند، انتخاب کنید.

• Americans may also “compete” with themselves. Many Americans work hard to keep improving at what they do. For example, they may want to run a race faster than they did last time or they may want to sell more items at their job than they did the year before.

مردم آمریکا هنگام احوالپرسی معمولاً سلام می کنند. شما هم همانطور پاسخ دهید مهم نیست که با چه کسی صحبت می کنید چه پسرتان باشد و چه معلم پسرتان. زبان آمریکایی نوع رسمی و غیررسمی برای احوالپرسی ندارد.

Overall, the value placed on competition may cause you to feel some culture shock, especially if you came from a culture that is more collaborative than competitive.

آمریکایی ها یکدیگر را با نام کوچک صدا می کنند. با این حال بهتر است در برخی موقعیت ها مانند موقعیت کاری یا مدرسه رسمی تر باشید و از نام خانوادگی افراد استفاده کنید تا زمانی که از شما بخواهند آنها را با نام کوچک صدا بزنید.

Time and efficiency

با آن که غیر رسمی بودن فرهنگ آمریکا ممکن است شما را متعجب کند، به این معنی نیست که فرهنگی بی ادبانه است. در حقیقت، اگر کسی با شما به صورت غیر رسمی احوالپرسی کند و یا شما را با نام کوچک صدا کند، به این معنی است که شما را دوست خود می داند.

Americans place a lot of value on their time. Americans may feel frustrated if they think someone or something has wasted their time. Some Americans plan out their time carefully, using daily calendars for both their personal lives and their work lives. There is a saying in America: time is money. This means many Americans like to use their time “efficiently” – they want to get the most done in the shortest amount of time.

رقابت

This may be different from what you are used to. When making a business deal, you may spend time getting to know the other person, maybe while drinking tea or coffee. In the United States, this is often not the case.

آمریکایی ها می توانند رقابتی باشند و اغلب برای رسیدن به اهداف خود سخت تلاش می کنند. رقابت اغلب باعث می شود آمریکایی ها بسیار پرمشغله باشند. بسیاری از آمریکایی ها رقابت را خوب می دانند.

Here are some situations in which you might want to be aware of time:

این هم چند نمونه از ارزش رقابت برای آمریکایی ها

 • Meetings, especially for work: You should try to be on time – probably even 5 minutes early.
 • Appointments: If you have a doctor’s appointment or some other kind of appointment, you need to arrive on time. You may still have to wait for the appointment. However, it is important you are on time or you may have to reschedule the appointment.
 • Activities with friends: If you are invited to someone’s house for dinner, try to be on time – you can be 5 or 10 minutes late, but if you are much later than that, you should probably call and let them know.
 • Parties: For a small party, arrive within 15 minutes of the time given. For a large party with many people, you can be 30 to 40 minutes late.

رقابت در تجارت عمدتاً به علت اقتصاد سرمايه داری است. مدل کسب و کار آمریکا عبارتست از رقابت برسر مشتری و ارائه بهترین قیمت.

A good rule is that anytime you are going to be late, you should call and let the person you are meeting know you will be late. If you can’t call, you should tell the person you are sorry for being late when you arrive.

آمریکایی ها فعالیت های زیادی در برنامه روزانه خود دارند. حتی کودکان کوچک نیز در فعالیت های زیادی در خارج از مدرسه شرکت می کنند، مانند ورزش، درس موسیقی و کارهای داوطلبی. گاهی ممکن است احساس کنید که آمریکایی ها همیشه درحال عجله هستند و وقت چندانی برای استراحت ندارند. اما بسیاری از آمریکایی ها هنگامی که کار زیادی انجام می دهند، احساس بهتری دارند.

Sometimes, you may feel like someone is leaving very quickly or is in a hurry to leave. This may be because they want to be “on time” for their next appointment. It does not mean they do not like you.

می توان در مدرسه، محل کار و ورزش شاهد رقابت بود. برای مثال، دانش آموزان سخت تلاش می کنند تا بهترین نمرات را کسب کنند. گاهی رقابت شامل گروه هایی مانند تیم فوتبال یا گروه مطالعه مدرسه می شود.

Being on time and being aware of time is a cultural difference you will probably need to adapt to because if you are late, you could lose your job, miss your appointments, or hurt someone’s feelings. If you have a hard time adjusting to the American sense of time, you may want to get a watch or phone that has an alarm to remind you of the time, especially for getting to work.

آمریکایی ها همچنین ممکن است با خودشان رقابت کنند. بسیاری از آمریکایی ها سخت تلاش می کنند تا در آنچه انجام می دهند پیشرفت کنند. به عنوان مثال، ممکن است بخواهند مسابقه دو را سریعتر از بار قبل به پایان برسانند و یا اقلام بیشتری را در مقایسه با سال پیش درسر کار خود به فروش برسانند.

Work ethic

به طور کلی، ممکن است از ارزشی که آمریکایی ها برای رقابت قائلند دچار شگفت زدگی فرهنگی شوید؛ به ویژه اگر از فرهنگی آمده باشید که مردم آن بیشتر همکاری محور هستند تا رقابت محور.

Americans can be very focused on their work. Sometimes people from other cultures think Americans “live-to-work” or are “workaholics.” This means they think Americans work too much. Part of the reason Americans are work-oriented is because being busy and active is often seen as a good thing. People also tend to identify strongly with their jobs. For example, when you first meet someone, one of the first questions they might ask you is “What do you do?” They mean, “What kind of work do you do?”

وقت و کارایی

Men or women who work at home taking care of the family often call themselves “home-makers” and deserve respect for this occupation as much as any other. When filling out an application of any kind, it is OK to write “home-maker” as the occupation for someone who does not have a paying job outside the home.

آمریکایی ها برای وقت خود ارزش بسیاری قائل هستند. آنها از اینکه فکر کنند کسی یا چیزی وقت آنها را هدر داده احساس ناخوشایندی خواهند داشت. بعضی از آمریکایی ها وقت خود را با استفاده از تقویم روزانه هم برای زندگی شخصی و هم زندگی کاری به دقت برنامه ریزی می کنند. مردم آمریکا ضرب المثلی دارند که می گوید: وقت یعنی پول. این بدین معنی است که بسیاری از آمریکایی ها تمایل دارند از وقت خود بطور مفید و موثر استفاده کنند — آنها می خواهند در کمترین زمان بیشترین کار را انجام دهند.

Consumerism

این مسئله ممکن است با آنچه که شما به آن عادت داری متفاوت باشد. هنگام انجام یک معامله تجاری، ممکن است زمانی را صرف شناخت طرف خود هنگام نوشیدن چای یا قهوه نمایید. ولی در آمریکا معمولاً اینگونه نیست.

As a newcomer to the United States, you may sometimes think Americans seem materialistic – focused on owning and buying things. Part of the reason for this is that many Americans value competition and work. Because Americans value competition, they want to “keep up” with those around them. This means, for example, if your neighbor got a new car, you might want a new car also. Americans call this “Keeping up with the Joneses.”

این هم چند نمونه از موقعیت هایی که باید حواستان به وقتتان باشد

Many Americans value work and have a strong work ethic. Many Americans view material items such as TVs or shoes as a way to show they are successful at work. Americans may think of material items as rewards for their hard work and efforts.

در مورد جلسات بویژه جلسات کاری سعی کنید به موقع یا حتی پنج دقیقه زودتر حاضر باشید.

Another reason Americans may be object-oriented is because many Americans value newness and innovation. So even if they have a phone that works, they may want a new phone because it has new and exciting features. You do not have to feel you must have lots of possessions to be respected. You should feel comfortable living simply or any way you prefer, maybe saving more money for emergencies, education and retirement rather than spending on objects to impress others.

در مورد قرار ملاقات ها: اگر با دکتر یا شخص دیگری قرار ملاقات دارید، به موقع در آنجا حاضر باشید. ممکن است لازم باشد همچنان منتظر وقت قرار خود بمانید. با این حال، مهم است که شما به موقع حضور داشته باشیددر غیر اینصورت ممکن است مجبورشوید درخواست قرارملاقات دیگری نمایید.

All of the above statements are generalizations of American values. Generalizations are not always true, but things that are often true. The goal of the RCO is to provide generalizations to help you better understand why an American may be acting in a way you do not understand. Remember, neither way is better than the other way – just different.

در مورد فعالیت با دوستان: اگر به خانه کسی برای شام دعوت شدید، سعی کنید به موقع برسید — اشکالی ندارد 5 یا 10 دقیقه تاخیر داشته باشید ولی اگر خیلی دیرتر می رسید، بهتر است تماس بگیرید و به آنها اطلاع دهید.

Do you have more questions about American values? You can ask for help or share your story on our Forums.

در مورد مهمانی، برای مهمانی های کوچک سعی کنید طی 15 دقیقه از زمان اعلام شده در آنجا حاضر باشید. برای مهمخیر داشتانی های بزرگ که افراد زیادی دعوت دارند، اشکالی ندارد 30 تا 40 دقیقه تاه باشید.

Find help near you

Use FindHello to search for services and resources in your city.

Start your search

یک قانون خوب این است که در هر زمانی که احساس می کنید دیر به جایی می رسید، با شخصی که منتظر شماست تماس گرفته و به او اطلاع دهید که دیرتر می رسید. اگر نمیتوانید تماس بگیرید، هنگامی که رسیدید از آن شخص بابت تاخیرتان عذرخواهی کنید.

 

گاهی اوقات ممکن است احساس کنید که یک فرد خیلی زود می خواهد برود و یا عجله دارد تا مکان را ترک کند. ممکن است به این دلیل باشد که آنها میخواهند برای ملاقات بعدی خود به موقع برسند. به این معنی نیست که از شما خوششان نمی آید.

این صفحه به شما کمک کرده ای؟? صورت خندان بله اخم چهره خیر
از شما به خاطر نظرات شما!