فرهنگ آمریکایی

انگلیسی نیزخیر زبان انگلیسی

رفتار آمریکا

برخی از چیزهایی که می گوییم و انجام بنابراین شما می توانید تنظیم به فرهنگ های آمریکا و رفتار را یاد بگیرند. ادامه مطلب

ارزش های آمریکایی

اطلاعات بیشتر در مورد چیزهایی که مهم هستند برای آمریکایی ها, مانند استقلال, حریم خصوصی و برابری. ادامه مطلب

صحبت کردن و برقراری ارتباط

آمریکایی ها را در راه مستقیم صحبت می کنید. این بدان معنی است که آنها به شما بگویم آنچه آنها فکر می کنند. هنگامی که شما را به یک آمریکایی صحبت کنید, مهم است که مردم را در چشم نگاه. یاد بگیرید چگونه به صحبت کردن با آمریکایی ها و درک ارتباطات آمریکا. ادامه مطلب

قوانین ایالات متحده مفید بدانند

هنگامی که شما به در ایالات متحده زندگی می کنند, شما نمی دانم و قوانین و مقررات. هزاران تن از قوانین وجود دارد! هر کشور قوانین خاص خود است, هم. برخی از قوانین ایالات متحده است که بدانید که هستند اینجا. ادامه مطلب

رفتار شخصی

رفتار های شخصی در ایالات متحده آمریکا ممکن است بسیار متفاوت از شما. دفعات بازدید: برای یادگیری در مورد چیزهایی مانند تمیز ماندن, سیگار کشیدن, و دوستیابی. ادامه مطلب

رای گیری در انتخابات – کجا و چگونه به رای

ایالات متحده آمریکا دموکراسی است که در آن شهروندان به تصمیم می گیرید که رهبران آنها. انواع مختلف از شما ممکن است قادر به رای دادن انتخابات وجود دارد. دفعات بازدید: به یاد بگیرند که می تواند رای و کجا و رای دادن. ادامه مطلب

از جامعه

استقبال پناهندگانمن ماه اول در امریکامن ماه اول در امریکا بسیار سخت بود. من از دست داده بود, اشتباه, و ترس. آنا, پناهنده از برمه, ماه اول خود را در آمریکا می نویسد.
ساخت دوستان آمریکایی: تجربه من در جامعه آمریکا ادغامساخت دوستان آمریکایی: تجربه من در جامعه آمریکا ادغامساخت دوستان آمریکایی. این داستان واقعی است و نشان میدهد مانند ملاقات با مردم از فرهنگ های مختلف.
من ماه اول در امریکا: من می توانم تلفظ نه نام منمبارزات پناهندگان و مهاجران به صورت روزمرهویلسون Kubwayo, پناهنده, برخی از بزرگترین چالش های او می بیند برای تازه واردان سهام. مبارزات پناهندگان و مهاجران صورت روزمره را یاد بگیرند.