صدای پناهنده است مجموعه ای از داستان های نوشته شده توسط پناهندگان و مهاجران زندگی در ایالات متحده آمریکا.

شما می توانید اطلاعات در مورد چالش های دیگر پناهندگان و مهاجران. دفعات بازدید: به یاد بگیرند که چگونه آنها را به زندگی در ایالات متحده آمریکا تنظیم.

آخرین

The reason behind my working for a nonprofit

Nonprofits are organizations that support social causes. This type of work can be rewarding because it allows you to help others. Our community program manager talks about her experience working with nonprofits. My dream was always to be a professional recruiter and work with an international recruitment agency. سپس, I found myself working for a ... ادامه مطلب

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید

ما صدای داستان را به شما ایمیل خواهد شد!