• انجمن
  • سوالات
  • پاسخ
  • تاریخ
  • آموزش و پرورش و انگلیسی کلاس
   در اینجا شما می توانید هر گونه سوال در مورد یادگیری زبان انگلیسی بپرسید. شما همچنین می توانید سوال در مورد گرفتن GED خود, رفتن به مدرسه, یا کالج. شما همچنین می توانید سوال در مورد آموزش و پرورش فرزندان خود را بپرسید.
  • 36
  • 87
  • 2 ماه ها پیش

    مروت

  • اجتماع
   در اینجا شما می توانید سوال در مورد چگونه برای پیدا کردن خدمات در جامعه خود را بپرسید, مانند مواد غذایی کشور شما و یا چگونگی دسترسی به خدمات. شما همچنین می توانید از ایده های به اشتراک گذاری چگونه شما را به زندگی آمریکایی تنظیم.
  • 30
  • 66
  • 2 ماه ها پیش

    مروت