Също така по английскиНе английски

Търся информация за преподаване бежанци или преподаване учениците имигранти?

Looking for information about teaching refugees or teaching immigrant students?

Имаме ресурси да ви помогне, от клас онлайн професионално развитие, информационни страници за културни среди, за последните новини и информация, които могат да служат на вас и вашите ученици. Този материал е полезно, независимо дали сте преподаване английски или физика, pre-детска градина или възрастни.

We have resources to help you, from an online professional development class, to informational pages about cultural backgrounds, to recent news and information that may serve you and your students. This material is helpful whether you are teaching English or Physics, pre-kindergarten or adults.

Моля свържете се с нас, ако имате допълнителни искания или въпроси за преподаване на бежанците. Ние искаме да бъде ресурс за вас.

Please contact us if you have additional requests or questions about teaching refugees. We want to be a resource for you.

Учител илюстрация

Научете информация и стратегии за преподаване си бежанец и учениците имигранти.

Професионално развитие за учители
Добре дошли бежанци илюстрация

Прочетете кратко профили на над 20 културни среди.

Изглед културен фон профили

Програми за подкрепа, които помагат на бежанците

Чрез даряването на бежанец център онлайн, ви подкрепят технология и обучение, което помага бежанци успее в САЩ.

Дари днес

Последно от нашите бюра