Адаптиране към живот в Америка

Този раздел на бежанец център онлайн има идеи и информация да ви помогне по-добре се приспособи към живота в САЩ. По-добро разбиране американската култура и американски ценности, ще имате по-добър опит за презаселване. Можете да увеличите вашите чувства на контрол над живота си и се надяваме по-малко стрес и се чувстват щастливи.

Американската култура

Какви са американските ценности?

Какви неща правят американците стойност? Американците стойност за поверителност, независимост, равенство и конкуренция.

Как да се приспособят към американската култура

Десет съвети да ви помогнат да бъде успешна в Съединените щати

Комуникация

Научете как американците да разговарят помежду си.

Лично поведение

Информация за семейните отношения, запознанства, и алкохол и наркотици в Съединените щати.

Култура шок

Култура шок

Когато се движите в Америка, може да изпитате култура шок.

Знаете ли? Можете да задавате въпроси и да получите съвети от други бежанци и имигранти в На RCO форуми

Намиране на помощ близо до вас

Търсене на програми и ресурси във вашия град.

Започнете вашето търсене

Бежанците и имигрантите опит