Van vlugtelingkamp aan mej Minnesota USA Stoet

By die vlugtelinge Center Online, Ons glo dat nuwelinge ons land 'n beter plek maak

Die individue ons kenmerk wys presies wat – hulle is voorbeelde van hoe immigrante en vlugtelinge dra by tot ons land.
Interested in being featured or want to nominate an individual to be featured, e-pos wilson@therefugeecentis.oRG